Конспект уроку української мови в 5 класі.
Повторення вивченого з розділу “Орфографія”

Автор: учитель української мови та літератури Гетало Світлана Володимирівна

учитель української мови та літератури Гетало Світлана ВолодимирівнаТЕМА: Повторення  вивченого з розділу «Орфографія»

МЕТА:

 • Повторити, систематизувати й узагальнити вивчений учнями мовний     матеріал із теми «Орфографія»;
 • закріпити вміння й навички знаходити  та правильно обґрунтовувати вивчені орфограми, удосконалювати навички редагування текстів;
 • розвивати логічне мислення, мовну пам’ять, творчі здібності, уміння застосовувати набуті знання на практиці, формувати комунікативну, соціальну компетентність учнів;
 • виховувати почуття любові до рідної мови.

ТИП УРОКУ: узагальнення й систематизація знань і вмінь; урок-гра.

ОБЛАДНАННЯ: класна дошка із підготовленими заздалегідь записами; картки з завданнями; орфографічний словник, мультимедійний екран.

«Корені науки гіркі, зате солодкі їх плоди»

(Буает)

Хід уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Оголошення теми, мети. Мотивація навчання.

Доброго дня, діти! Ще один урок
до нас прийшов за розкладом сьогодні,
отож, озброймося зошитом і пером,
щоб знов пірнуть у мовну нам безодню.

Діти, на екрані ви бачите слова, спробуйте за допомогою їх, передати з яким настроєм ви прийшли на урок? (технологія „Мікрофон”)

РАДІЮ                                                         ВІРЮ

ХВИЛЮЮСЯ                                              ТРИВОЖУСЯ

СПОДІВАЮСЯ                                           ЧЕКАЮ

Ми вивчили з вами дуже великий і важливий розділ. Тема нашого сьогоднішнього уроку «Повторення вивченого з «Орфографії».

Діти, як ви вважаєте, чи потрібні людині знання з орфографії? Для чого вони вам потрібні чи знадобляться вони в майбутньому ? Думку свою аргументуйте?(мікрофон)

Отож, ми дійшли висновку, що без знань орфографії обійтися не можемо. Сьогодні в нас урок узагальнення й систематизації знань і вмінь. Як ви вважаєте, яка мета нашого уроку, які завдання нам необхідно виконати? (відповіді учнів).

Подивимося чи співпадає  мета уроку з вашою:

 • повторити вивчені орфограм;
 • закріпити вміння й навички знаходити та правильно обґрунтовувати вивчені орфограми;
 • навчитися правильно писати слова, грамотно спілкуватися;
 • відпрацювати навички редагування текстів;
 • удосконалювати вміння користуватися орфографічним словником.

Отже, сьогодні ми ще раз повторимо та закріпимо вивчене з «Орфографії», щоб ви могли з упевненістю сказати:*Я засвоїв це* та підготуємося до контрольної роботи. Проведемо наш сьогоднішній урок у формі інтелектуальної гри «Таємниці володарки Орфографії». Діти, а хто може пояснити, що означає слово ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ?(здатний мислити ,думати) Отож,   нам знадобиться   розум, мислення .

І як завжди, якщо в нас урок – гра, ми ділимося на групи, так і сьогодні в нас є три групи – команди:

I  команда – «Мудрагелі»
II  команда – «Лінгвісти»
III команда – «Ерудити»

Наш перший конкурс «Візитка» – привітання команд (капітани)

I. Ми команда «Мудрагелі», ми кмітливі та веселі.

Наш девіз : Ти знання не позичай, а свій власний розум май.              

II. Знання –  наша сила.

III. Книга вчить, як на світі жити.

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь .

Експрес – опитування .

Що означає слово ЕКСПРЕС?(це швидкий поїзд ,що рухається без зупинок). Отже, відповідати ви повинні швидко, чітко, правильно. (За кожну правильну відповідь команда отримає квітку)

ЕКСПРЕС  – ОПИТУВАННЯ

 1. Розділ мовознавства, у якому розглядаються правила передачі слів на       письмі…(орфографія).
 2. Випадання одного зі звуків називається…(спрощенням).
 3. Одним із засобів уникнення збігу голосних і приголосних є …(чергування у-в, і-й).
 4. За допомогою яких букв передається м’якість приголосних на письмі ? (я, ю, є, і. ь)
 5. Чому у слові Горький (прізвище) після букви р пишемо м’який знак, а у слові Харків –  ні ?(виняток).
 6. Яку фразу треба запам’ятати, щоб сформулювати правило «9»?(Де ти з’їси цю чашу жиру).
 7. Буквосполучення ЙО вживається на початку складу,  у середині чи в кінці складу?(на початку).
 8. Чому в слові *денний* відбувається подвоєння, а в слові *листя* немає подовження ?(основа на н +-н-;-ст-).
 9. Відгадайте загадку

Я такий же, як знак розділовий,
І відомий шкільній дітворі.
Та в словах української мови
Я пишусь не внизу, а вгорі.
Спробуйте лиш написати ім’я
Зразу стану потрібним і я.   (апостроф)

 1. А зараз конкурс

«ОРФОГРАФІЧНА  ДУЕЛЬ»

Вдома ви  мали підготувати суперникам картки по 9 слів, що потребують знання орфограм, які пропущені. Зараз, кожна команда отримає по 1 картці, вам необхідно разом обговорити, записати правильно у свої зошити, а потім капітани продемонструють результат колективної праці. Орфограми обґрунтуйте. Діти, а що ви будете робити, коли правильність написання слова викличе сумнів, що вам прийде на допомогу?

Орфографічна дуель

I картка
Дз..б, борот..ба, любов.., ніч.., морозец..,
мен..ше, бур..ян ,  черв..як,  біл..ше.

II картка
пр..чудовий, пр..морське, пр..звище, пр..сів, ро..казати,
бе..межний, ..питати, ..робити, пр..високий.

III картка
б..рег, віт..р, кр..ниця, ст..жина, ос.ледець, п..дагог,
мат..матика, д..тина, к..шеня.

 1. ХВИЛИНА ВІДПОЧИНКУ.

Гра „Допоможи Незнайкові  перейти через річку”.

 1. Зараз кожна група отримає завдання, над яким ви будете працювати разом, але троє учнів – по одному від кожної команди будуть виконувати завдання біля дошки.

I к. Замініть виділені сполучення слів прикметника, словосполучення запишіть. Що відбулося, які зміни? Чому?

 1. Праця, яка приносить користь (корисна)
 2. Душ із контрастом холодної та гарячої води (контрастний)
 3. Відпустка на тиждень (тижнева)
 4. Малюк, який любить хвастати (хвастливий)
 5. Квиток для проїзду(проїзний)
 6. Гуртожиток для студентів (студентський)

II к. До поданих слів доберіть і запишіть форму або спільнокореневе слово, де (О,Е) чергувалися б з (І), букв, що позначають ці звуки, підкресліть .

слово                             радості                                ременя

воля                               печі                                      камені

солі                                село

III к. Замініть одним слово, запишіть. Які зміни відбулися ? Підкресліть, обґрунтуйте, допишіть  третє  слово.

 1. 1. Зошит Наталки – Наталчин
 2. Голоси птахів – пташині
 3. Знаки на дорогах – дорожні
 4. Світло від місяця – місячне
 5. Дорога, яку в’їздили – в’їжджена
 6. Борошно з пшениціпшеничне

КОНКУРС   «Знаю як…»

біля дошки працюють троє учнів : по одному з кожної команди .

I к. До поданих слів додайте   з- (зі-), с-  поясніть правопис префікса. Виписати букви, перед якими пишеться  с-   (який вислів?).

..робити, ..формулювати, ..найти, ..кошти, ..різати, ..планувати, ..шити, ..терти, ..грати, ..ходити.

II к. Виберіть правильний варіант уживання  у-в, і – й.

 1. Що (в/у) молодості навчишся, то на старість як знайдеш.
 2. Скільки голів, скільки (й/і) умів.
 3. Не спитавши броду, не лізь (у/в) воду.
 4. (У/в) вмілого руки не болять .
 5. (І/й) риба співала б, коли б голос мала .
 6. (У/в) чужій стороні не так (і/й) сонце світить .

III к.  Підкресліть  орфограми,  обґрунтуйте написання. Розставте слова в алфавітному порядку.

Запорі..кий, Харків..на, коза..кий, моло..ний, Німе..ина, юна..кий, соня..ни, коза..ина.

Конкурс «Редактор»

Знайдіть помилки, запишіть відредаговане речення (по 1 квітці)

 1. I. к. Дніпро – сама більша ріка України.
 2. II. к. Вона третя по розмірам у Європі після Дунаю й Волги.

III к. Її велич ославлена у народних думках й піснях, описана в творах  письменників.

 1. ПІДСУМОК

      Чи досягли ми мети нашого уроку? Яка форма роботи сподобалася?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І група – впр. 639 ( підкреслити пропущені орфограми);
ІІ група – впр. 641 ( перекласти, підкреслити вивчені орфограми);
ІІІ група – скласти кросворд  „Таємниці володарки Орфографії”.

9.ОЦІНЮВАННЯ

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Прекрасний підсумковий урок, вид уроку-гра. Підготовлений за всіма методичними вимогами. Особливо зорієнтований на практичність та необхідність цієї теми у житті дітей. Матеріал охоплює майже всі теми орфографії.

 2. Учитель розробила конспект підсумкового уроку у формі інтелектуальної гри “Таємниці володарки Орфографії”, під час якого учні із великим задоволенням працюватимуть. Завдання, підібрані на урок, охоплюють усі вивчені орфограми. Сподобалася технологія “Мікрофон”, за допомогою якої педагог з’ясовує настрій . Добре, що є завдання для перевірки знань про чергування у-в, і – й, якого частото не дотримуються учні. Доречним на цьому уроці є домашнє завдання для груп. Дякую вчителеві за розробку уроку.

 3. Якщо на уроці гра -це завжди цікаво і ,головне,дітям не нудно і подобається.Тому я за ігрову форму для дітей такого віку.Завдання продумані,оригінальні.До педскарбнички:хвилинка відпочинку.Дякую!

 4. Конспект уроку є дуже цікавим. Автор використовує ігрові вправи. Для даного конспекту уроку доречним було б використання інтерактивних вправ “Асоціації”, “Мозковий штурм”, “Прес”, “Незакінчене речення”.

  1. Владе, вчителька добирала вправи для конкретного класу, а не для конспекту 🙂 Їй видніше, які вправи повинні виконувати ЇЇ учні на уроці. А конспект чудовий!