Конспект уроку з алгебри, 11 клас

Розв’язування вправ з теми “Похідна та її застосування”

Автор: Вчитель математики та інформатики Костишак Яна Володимирівна

Вчитель математики та інформатики Костишак Яна ВолодимирівнаКонспект уроку з алгебри для 11 класу та файл програми з теми “Похідна”. Програму можна встановити на будь-який комп’ютер з носія. Вікно програми містить тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, можливість перегляду необхідного теоретичного матеріалу з даної теми. В розробці використано різні форми, методи та прийоми роботи з учнями на уроці, завдання у форматі ЗНО.


 

Тема. Розв’язування вправ з теми «Похідна та її застосування»

Мета: удосконалити вміння та навички учнів розв’язувати задачі на застосування похідної, продовжити підготовку до зовнішнього незалежного тестування; розвивати пізнавальний інтерес, навички роботи з тестами, логічне мислення; виховувати працьовитість, зібраність, організованість, старанність, відповідальність та вимогливість до себе.

Тип уроку: удосконалення знань, умінь та навичок

Обладнання: комп’ютерний клас, програма-тренажер «Похідна», картки з тестами, рисунки з графіками функцій.

Завантажити програму тренажер

«Недостатньо лише мати гарний розум, Головне – це добре застосовувати його»

Р. Декарт

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Привітання, перевірка готовності до уроку. Налаштування на робочу обстановку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та завдань уроку.

На попередніх уроках ви засвоїли одне із фундаментальних понять алгебри та початків аналізу – похідну. ЇЇ появі ми завдячуємо таким вченим, як П.Ферма, І.Ньютон, Г.Лейбніц, Ж.Лагранж.

Поняття похідної широко застосовується у механіці, військовій справі, медицині, космонавтиці, фізиці, астрономії. Тому і приділяється така увага цьому поняттю.

Р. Декарт говорив: «Недостатньо лише мати гарний розум, головне – це добре застосовувати його». Темою уроку є «Розв’язування вправ з теми «Похідна та її застосування»». Основна мета нашого уроку – використання теоретичних знань при розв’язанні практичних задач. Ключова ціль – впевнено себе почувати під час ДПА та ЗНО, де досить прості в розв’язанні задачі мають достатньо нестандартний зміст.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Фронтальне опитування за технологією «Мікрофон»
1. Дати означення похідної?

 

Число, яке дорівнює границі відношення приросту функції до відповідного приросту аргументу за умови, що приріст аргументу прямує до нуля
2. Що таке похідна з механічної  точки зору? S`(t) = V(t);  V`(t)=а(t)
3. В чому полягає геометричний зміст похідної.

Рівняння дотичної

Якщо функція в деякій точці хо має похідну, то в цій точці визначено дотичну до графіка функції, при чому її кутовий коефіцієнт дорівнює f`(x0).

Рівняння дотичної y= f/(x0)(x-x0) + f(x0)

4. Сформулюйте правила диференціювання
5. Ознака зростання функції Якщо для всіх x з деякого проміжку f`(x) > 0 то функція зростає на цьому проміжку
6. Ознака спадання функції Якщо для всіх x з деякого проміжку f`(x) < 0 то функція спадає на цьому проміжки
7. Назвіть ознаку точки максимуму функції Якщо при переході через точку x0  похідна змінює знак з плюса на мінус, то x0  – точка максимуму
8. Ознака точки мінімуму функції Якщо при переході через точку x0  похідна змінює знак з мінуса на плюс, то x0  – точка мінімуму
9. Які точки можуть бути екстремальними? Якщо точка x0  є точкою екстремуму функцій то f`(x) = 0 або f не є диференційованою в цій точці  її називають критичною.
10. Назвіть етапи алгоритму дослідження функції для побудови її графіка
 1. Знання таблиці похідних та правил диференціювання – це надійний крок до розв’язання багатьох задач.

Прийом «Лови помилку» (1 учень біля дошки):

Розвязування завдань

 1. Прийом «Чи правильно, що…»
 1. Функція зростає на [-7;2) і (2;8] значить вона зростає на [-7;8] (Ні)
 2. Критична точка є точкою екстремуму. (Ні)
 3. Точка екстремуму є критичною (Так)
 4. Точки на графіку x1=1, x2=-1, x3 = 2 є точками максимуму. (Ні)

графік

 1. На рисунку зображено графік функції f(х), визначеної на відрізку [-7;7]. Скільки нулів матиме функція f/(х) на проміжку (-7;7)?

графік функції

ІV. Застосування вмінь та навичок

 1. Виконання завдань у форматі ЗНО.

Виконання тестів – надійний шлях до здачі ЗНО

Робота по групах

І група учнів – тестування на комп’ютерах за допомогою програми-тренажера «Похідна». По закінченню програма виставляє оцінку автоматично за 12-бальною системою.

ІІ група – тести на картках

№ п/п Запитання а) б) в) г)
1 Розв’язати  рівняння у’=0, якщо у=х2-4х -2 -4 2 4
2 Знайти критичну точку функції  у=2х2-4х -1 1 0 2
3 Знайти проміжок зростання функції  у=х2-2х-3 (-∞; 1) (1; ∞) (-1; 1) (0; ∞)
4 Розв’язати нерівність  у’2 (-∞; ∞) (-∞; 5) (5; ∞) (-5; ∞)

Самоперевірка: код 1 – В, 2 – Б, 3 – Б, 4 – В.

 1. Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

Ґрунтовні знання з теми “Похідна” допоможуть Вам без проблем розв’язувати будь-які задачі, пов’язані з похідною.

У більшості випускників складається хибне враження про те, що задачі з параметрами обов’язково є складними, громіздкими і недоступними для розуміння «середнього» учня.

Розв’язання наступної задачі розвіє цей поширений міф.

Задача. Знайдіть число коренів рівняння -х3+3х-2=а, якщо а  (-4; 0).

Існують різні способи розв’язування рівнянь з параметрами, один з них – графічний.

Графічний метод розв’язання рівнянь є доцільним, коли рівняння містить функції з різних класів: наприклад, степенева і тригонометрична, степенева і показникові, тощо. Додатковою ознакою необхідності застосування цього методу є завдання на знаходження кількості коренів рівняння, а не самих коренів.

(Коментоване поетапне повне розв’язування задачі на дошці)

 1. Психологічна хвилинка

Перша жінка-математик С.Ковалевська сказала: «Математик повинен бути поетом в душі».

Підберіть до графіків функцій, зображених на рисунках, прислів’я, які розкривають сутність процесів функції.

графіки функцій

Любиш з гірки котитись, люби й санчата возити.

Повторення – мати навчання.

Як крикнеться, так і  відгукнеться.

V. Підсумок уроку

         Прийом «Закінчи речення»

 • Сьогодні на уроці ми…
 • Найважливішим на уроці для мене було…
 • Найбільше зацікавило…
 • Найскладнішим для мене було…
 • Щоб усунути прогалини в знаннях, я маю…

VІ. Домашнє завдання

 1. Повторити таблицю похідних елементарних функцій.
 2. Підготувати повідомлення про відомих математиків, які зробили значний внесок у розвиток поняття похідної.
 3. Виконати у тесті № 1 «Перевір себе» завдання № 1-18 на стор. 150-152 (Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. Математика, 11 – К., Генеза, 2011)

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Урок насичений, позитивний, продуманий, з використанням програми.Це позитивно. Я сама практикую і хочу відмітити в цьому конспекті схильність до оптимального використання кожної хвилини уроку, починаючи з налаштування на роботу з початку уроку. Використання завдань ЗНО позитивно ще й корисно для дітей.Вважаю урок актуальним і позитивним. Дякую за можливість обміну досвідом.

 2. Яна Володимирівна на своєму уроці використовує різні форми роботи, активну та інтерактивну моделі навчання, які передбачають диференціацію навчання, можливість розвитку інтересу до навчання, розуміння необхідності вивченого у житті. Створено позитивну атмосферу, що налаштовує на роботу. Спасибі за урок!

 3. Урок формування умінь та навичок учнів побудовано з використанням ІКТ, що робить його дійсно сучасним та ефективним. ” Мікрофон” допомагає закріпити теоретичну базу, що слугує основою для продуктивної практичної діяльності. Завдання у формі ЗНО не тільки шліфують уміння дітей, а й допомагають долати психологічний бар’єр, що викликає дана форма перевірки. Одним словом науково, актуально та професійно.

 4. Урок з алгебри в 11 класі цікавий і постійно активізує учнів. На ньому використані нестандартні методи роботи на уроці . Для розрядки вчитель вживає психологічну хвилинку та прийом ” Лови помилку” . Молодець ,учителю! Дякую за таку неординарність!

  1. Мені дуже приємно, що моя робота має схвальні відгуки. Дякую Вам за вашу оцінку! Не дивлячись на складність математики, стараюсь свої уроки робити якомога живішими, цікавими, часто застосовую ІКТ, що дуже подобається дітям.

   1. Доброго дня, Яна Володимирівна! Урок дійсно цікавий і ефективний. Я звернув увагу на програму-тренажер.Це Ви використали готовий чи створили самостійно на базі певного середовища. Буду вдячний за відповідь.

    1. Доброго дня, Олександре! Дякую Вам за відгук. Програму-тренажер я використала готову. Проте була б не проти навчитись створювати такі програми самостійно.