Конспект уроку з географії для 8 класу на тему: Кримська гірська країна.

Автор: Вчитель географії Савош Тетяна Іванівна

Screenshot_2При проведенні даного уроку було використано методичний прийом «Ажурна пилка» (технологію проведення див. в Сучасний урок, [1] у списку використаних джерел у конспекті уроку).
Вона передбачає одночасну спільну роботу всього класу, але потребує великої підготовки з боку вчителя.
Рекомендую даний урок під час проведення тижня географії в школі.


 

Урок географії 8 клас

Тема уроку: Кримська гірська країна. Особливості природних умов. Гірські ландшафти Кримських гір.

 • Мета уроку: сформувати знання про особливості географічного положення Кримських гір та їх природних умов; закріпити навички складання характеристики природних умов гірських районів; ознайомити учнів із особливостями розподілу висотних поясів ландшафтів гірського Криму; удосконалити практичні навички роботи з тематичними картами атласу, схемами; розвивати пізнавальний інтерес в учнів до самостійного пошуку знань; виховувати вміння співпрацювати
 • Обладнання: фізична карта України, «Крим» туристична карта-схема, атласи, краєвиди Кримських гір і ПБК, опорна схема «Кримські гори», комп’ютерна презентація, відеосюжети.
 • Тип уроку: урок засвоєння нових знань і умінь

З вершини гори краще видно, яке мале все, що внизу. Наші перемоги і наші печалі вже не так важливі. Те, чого ми добилися або втратили, лежить там, внизу. З висоти гори ти бачиш, як неосяжен світ і як широкі горизонти.

Пауло Коельйо

Чи се той світ, загублений, таємний,

Забутий незабутній рай надземний,

Що так давно шукають наші мрії?..

Леся Українка «Кримські спогади»

Крим справив на мене таке сильне враження (краса природи не тільки вражає мене, але й пригнічує), що я ходив тут як уві сні.

М. М. Коцюбинський

Краще гір можуть бути тільки гори, на яких ще не бував .

Володимир Висоцький

Епіграф уроку:

Не я, ніхто інший не може пройти цей шлях за тебе. Ти сам повинен це зробити. – Волт Вітман

Хід уроку

1. Організаційний момент.

Вітання, створення позитивного емоційного настрою учнівського колективу.

Психологічний тест «Мордашки». Учні повідомляють про свій емоційний стан за допомогою карток зі стилізованими малюнками.

Screenshot_1

Кожен учень показує одну з карток («мордашок»), яка відповідає його настрою перед майбутнім уроком.

2. Актуалізація опорних знань.

 • Продовжте «ланцюжок»:

-Фізико-географічне районування має велике значення, тому що…

-Одиницями фізико-географічного районування є:…→…→…→…→…→…

 • Експрес-опитуванння:

– У межах яких фізико-географічних країн розташована територія України?

– За якими критеріями виділяють фізико-географічні країни?

– На які природні зони поділяється рівнинна частина України?

– Яка закономірність зміни природних комплексів їм властива?

– Основними ознаками природної зони є …

– В межах якої природної зони розташована наша область?

– Назвіть зональні природні комплекси; азональні природні комплекси.

-Які частини України належать до гірських фізико-географічних країн?

– Як розподіляються ландшафти у межах гірських країн?

– До яких гір за висотою належать Українські Карпати? Кримські гори?

3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

 • Учні тимчасово об`єднані у чотири команди. На даному етапі уроку пропонується кросворд:

Screenshot_2

Відеозагадка.

Кожна команда уважно дивиться свій відеосюжет і спробує відгадати, який відомий об`єкт зображений на екрані.

1 група – Артек

2 група – Демерджі

3 група – Бахчисарай

4 група – Массандра

 • Прийом «Приваблива мета»

Кримські гори, Південний берег Криму – улюблені місця відпочинку багатьох громадян нашої країни, а також Росії, Білорусі тощо. Крим – це дивовижний куточок, де поєднані курортні умови, унікальні природні комплекси та старовинна історія.

Я запрошую вас вирушити до мальовничих гір, біля підніжжя яких плещеться лагідне лазурне море, а щедре кримське сонце дарує своє животворне тепло. Ви будете на повні груди вдихати цілюще повітря, що пахне морем і сонцем.

 1. Пригадайте типовий план характеристики природної зони.
1 Фізико-географічне положення.
2 Геологічна будова, корисні копалини.
3 Рельєф.
4 Клімат. Внутрішні води.
5 Ґрунти. Рослинний і тваринний світ. Природоохоронні території.
 1. За планом учні об`єднані у 5 «домашніх» груп, які отримали заздалегідь завдання і певну кольорову картку, яка відповідає їх питанню для обговорення.

4. Сприймання і осмислення нового матеріалу.

Етап 1. Робота у «домашніх» групах.

Учні обмінюються інформацією за даним питанням для обговорення, відповідають на запитання головуючого у групі (найбільш ерудованого учня), заповнюють свою частину опорної схеми ( див. додаток)

1 ФГП.

1.Яке положення займає Кримська гірська країна в межах Європи? України?

2.Яку частку від загальної площі України вона займає?

3.В якому напрямку простягається в межах Кримського півострова?

4.В межах якої адміністративно-територіальної одиниці розташована?

2 Геологічна будова, корисні копалини.

1.У які часи утворилися Кримські гори? Оновилися?

2.З яких гірських порід складаються різні пасма Кримських гір?

3.Які корисні копалини поширені в межах природної країни?

4.Що таке лаколіт? Наведіть приклади.

3 Рельєф.

1.Назвіть пасма, які утворюють гірську систему.

2.Що таке куести?

3.Шо таке яйла?

4.Які карстові форми рельєфу поширені в Кримських горах7

4 Клімат. Внутрішні води.

1.У чому особливості клімату Південного берегу Криму?

2.Де випадає найбільша кількість опадів у Кримських горах?

3.У чому особливості живлення і режиму водного стоку річок Кримських грі?

4.Чому у Кримських горах незначна кількість озер?

5 Ґрунти. Рослинний і тваринний світ.

1.Які особливості поширення ґрунтів у Кримських горах?

2.Які ліси переважають у горах Криму? Особливості їх поширення.

3.Чому на ПБК багато тварин-ендеміків?

4.Які тварини занесені до Червоної книги України? (див. додаток)

Етап 2. Вчитель пропонує учням об’єднатися в «експертні» групи (відповідно до своїх номерів).

У кожній «експертній» групі опиняються представники з кожної «домашньої групи», від яких отримується інформація з певного питання.

Під час роботи кожним учнем поступово заповнюється опорна схема уроку.

Етап 3. Вчитель пропонує учням об’єднатися в «домашні» групи.

5. Релаксація: перегляд мультимедійної презентації «Природоохоронні об`єкти Криму»

6. Закріплення нових знань і умінь учнів.

1. Тестова робота

Тестова робота «Кримські гори»
Варіант № 1

1. В яку епоху горотворення остаточно сформувалися Кримські гори?

А-герцинську Б-каледонську В-мезозойську Г-альпійську

2. Найвища точка Кримських гір має висоту:

А-1525 м Б-1645 м В-1455 м Г-1545 м

3. У скільки приблизно разів площа Кримських гір менша, ніж площа Карпат?

А-три Б-шість В-чотири Г-п’ять
 1. Із запропонованого переліку виберіть природоохоронні об’єкти Кримських гір:
А-Нікітський ботанічний сад Г-заповідник «Розточчя»
Б-заповідник «мис Мартьян» Д-Карадазький заповідник
В-Чорноморський біосферний заповідник Е-заповідник «Асканія-Нова»
 1. Серед річок не бере початок у Кримських горах:
А-Салгир Б-Стрий В-Альма Г-Бельбек
 1. В якій фізико-географічній області випадає 1000 мм і більше опадів за рік?

А-Передгірній лісостеповій

Б-Зовнішньому пасмі

В-Кримській південнобережній субсередземноморській

Г-Головному гірсько-лучно-лісовому пасмі

 1. Для Кримських гір характерні такі несприятливі процеси і явища:
А-карст Б-селі В-заболочення Г-суховії Д-абразія Е-пилові бурі
 1. Аюдаг, Кастель – це:
А-куест Б-яйла В-фліш Г-лаколіт
 1. Як називаються безлісі вершини Кримських гір?
А-сирти Б-гольці В-яйли Г-полонини
 1. Які гірські породи переважають у Кримських горах?
А-вапняки Г-базальти
Б-граніти Д-пісковики
В-глинисті сланці Е-гнейси

11. Закінчить фразу: «Ландшафти середземноморського типу в Кримських горах…»

А-характерні для Головного пасма

Б-розвинулись на Південному березі Криму

В-нерозвинуті

Г-характерні для Зовнішнього пасма

12. Вкажіть одну ознаку, яка не відноситься до Кримських гір.

А-схили гір симетричні

Б-є гірські масиви: Ай-Петрі, Чатирдаг, Демереджі тощо

В-схили гір асиметричні

Г-в рельєфі чітко виділені три майже паралельні пасма

 1. Робота із географічним словником (експрес-опитування з метою перевірки засвоєння основних понять теми).
– куести? – бризи?
– яйли? – фен?
– лаколіт? – абразія?
– карст? – ендеміки?
 1. Постановка проблемного питання:

Враховуючи особливості географічного положення і природних умов Кримських гір, поясніть чому Крим – один з найкращих курортних районів України. (Під час відповіді учні використовують опорну схему.)

Висновок: Мальовничі ландшафти гірського Криму, сухий теплий клімат та морська вода, наявність умов для туризму та альпінізму, роблять цей регіон одним з найкращих курортних районів України.

7. Підсумок уроку.

8. Заключне слово вчителя:

– Кримські гори – це унікальна гірська країна, розташована на півдні Кримського півострова, яка була сформована у мезозойську еру й оновлена в альпійське гороутворення;

– Кримські гори утворені трьома паралельними пасмами, що мають ознаки куестового рельєфу;

– клімат гір помірно континентальний зі значною кількістю опадів; ПБК має риси північних субтропіків;

– притаманна висотна поясність;

– гірський Крим та ПБК мають багатопрофільні рекреаційні ресурси.

 1. Тест «Мордашки»; коментоване виставлення оцінок.
 2. Домашнє завдання:
 3. Опрацювати текст підручника § 42 (Гірські ландшафти Кримських гір»).
 4. Повторити § 17 («Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини»)
 5. Міні-твір «Мій улюблений куточок Криму».

Список використаних джерел

 1. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун.-К.: Видавництво А.С.К.,2004
 2. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ: Навчальна книга, 2004
 3. Пестушко В.Ю. Географія : підруч. Для 8-го кл. загальоосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань. – Київ:Генеза,2016 Костенко Л.В. Географічні диктанти 8-9 класи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009
 4. Булава Л.М. Географія України.(Фізична географія). Навчальний посібник для учнів 8 класу. – Полтава,1998
 5. Гаврилик-Титар Н.М. Фізична географія України. Опорні схеми для учнів 8-х класів (посібник) – СМП «Астон», Тернопіль – 2001
 6. Довгань Г.Д. Фізична географія України. 8 клас: Розробки уроків.-Х.:Веста: Вид-во «Ранок»,2008
 7. Довгань Г.Д. Фізична географія України. 8 клас: дидактичні матеріали до уроків.- Х.: Веста: Вид-во «Ранок»,2003
 8. КРИМСЬКІ ГОРИ. УКРАЇНА. – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BFVXNM9vOls
 9. Фізико-географічна характеристика Кримських гір – geografica.net.ua
 10. Кримські гори — Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/wiki/Кримські_гори
 11. Ігор Меліка: ЛІТО, ГОРИ, КРИМ І МОРЕ – ФОТОМАНДРІВКА …
  igormelika.com.ua/…/lito-gori-krim-i-more-–-fotomandrivka-krimskim-pivostrovom-…
 12. Найвищі гори Криму (ФОТО) – Стаття з розділу – Прогноз погоди на … opogode.ua

Screenshot_3

Screenshot_4

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Урок Тетяни Іванівни чітко побудований в логічній послідовності. Вчителька стимулює учнів використовувати вже здобутий досвід, діти творчо та активно працюють під керівництвом педагога. Мені подобається робота в групах. Сучасний урок! Вчительці – спасибі!

 2. Тетяна Іванівна продемонструвала чудовий інтегрований урок,який свідчить про високу ерудицію вчительки.Вдало поєднала слова світових класиків із вивченням теми уроку,показала практичне застосування сучасних педагогічних технологій.Урок може бути як зразок відкритого уроку на будь-якому семінарі.Ставлю найвищий бал за конспект.Дякую