Конспект уроку з інформатики для 6 класу на тему: Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

Автор: вчитель інформатики Балац Людмила Павлівна

Screenshot_5Розробка уроку на тему: “Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа”


 

Тема уроку. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа.

Мета:

повторити правила введення тексту, вдосконалювати навички учнів редагувати текстовий документ і виконувати форматування символів (шрифт, розмір, колір, накреслення) та абзаців (вирівнювання, встановлення відступів абзацу, міжрядкового інтервалу);

сприяти розвитку уваги, пам’яті, виробляти навички самостійно контролювати проміжні і кінцеві результати роботи, сприяти всебічному розвитку учнів;

виховувати старанність,  працелюбність, акуратність під час роботи з документами

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Дидактичне забезпечення та обладнання: картки, презентація до уроку, відеофрагменти, комп’ютери, екран, проектор.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Взаємне вітання вчителя та учнів, перевірка присутності учнів, підготовки їх до уроку. Позитивне налаштування учнів на плідну роботу.

ІІ. Інструктаж з БЖД

На екрані демонструються відеофрагменти, в яких учні порушують правила техніки безпеки в комп’ютерному класі. Діти аналізують запропоновані ситуації, визначають в чому полягає порушення та формулюють правила поведінки в комп’ютерному класі. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та завдань уроку

На екрані  демонструється текстовий документ.

Подивіться на текст. У ньому є помилки та відсутнє форматування символів і абзаців. Чи було б вам приємно працювати з таким текстом? Чи зручний цей документ для сприйняття? Могли б ви покращити цей документ? Яким чином?

Учні висловлюють свої міркування.

Сьогодні ви маєте можливість продемонструвати свої знання, вміння та навички редагування і форматування тексту. (СЛАЙД 1) Тема уроку «Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа».

Учні записують тему уроку до зошита.

На цьому уроці ми будемо виконувати різні завдання, кожне з яких оцінюватиметься певною кількістю балів. Набрані бали ви будете фіксувати в бланку самооцінювання, який лежить біля кожного робочого місця. В кінці уроку ви підсумуєте отримані бали та  дізнаєтесь вашу оцінку.

Учні записують свої прізвища на бланках.

ІV. Актуалізація опорних знань

Завдання 1. Інтерфейс текстового процесора Microsoft Word (СЛАЙД 2)

Відкрийте файл 1.xlsx, який міститься в папці D:\\6 клас.

Вкажіть праворуч від назви елемента вікна номер, який йому відповідає. Після заповнення всіх комірок натисніть на напис «Перевірити». За це завдання ви можете отримати 2 бали.

Screenshot_6

Учні фіксують на бланках кількість набраних балів.

Завдання 2. Призначення клавіш та їх комбінацій

Для того, щоб вводити текст та його редагувати потрібно знати призначення клавіш та їх комбінацій. На партах лежать картки з назвами клавіш. Розташуйте їх перед собою так, щоб було зручно.

Вчитель називає призначення клавіші (комбінації клавіш), а учні піднімають відповідну карту.  

 • Вирізати
 • Видалити символ справа від курсору
 • Поставити нерозривний пробіл (Коли використовуємо нерозривний пробіл?)
 • Створити абзац
 • Копіювати
 • Змінити мову
 • Вставити
 • Видалити символ зліва від курсору
 • Включити верхній регістр букв
 • Відмінити дію

Якщо на всі запитання ви відповіли правильно, то записуєте в бланк 1 бал, якщо допустили одну помилку – 0,8 бали, якщо більше однієї помилки – 0,5 бали. Якщо не дали жодної правильної відповіді – 0 балів.

Учні фіксують на бланках кількість набраних балів.

Завдання 3. Операції редагування та форматування

Учні стають у два кола таким чином, щоб діти, які знаходяться у внутрішньому колі стояли обличчям до дітей із зовнішнього кола. Кожен учень отримує одну картку.

Назви карток: копіювати, перемістити, видалити, виправити помилки, змінити колір шрифту, задати вирівнювання абзаців, задати розмір букв, змінити шрифт тощо.

Учні, які знаходяться у зовнішньому колі рухаються за часовою стрілкою і зупиняються по черзі біля кожного учасника внутрішнього кола. Завдання: назвати операцію («Редагування» чи «Форматування»), що вказана на картці в учня, який стоїть навпроти.

За вказівкою вчителя, учні об’єднуються у дві групи «Редагування» та «Форматування». Таким чином вчитель перевіряє правильність виконання завдання.

Якщо учень виконав завдання правильно, то в бланк самооцінювання записує 1 бал.

Завдання 4. Призначення кнопок форматування символів та абзаців (Інтерактивна вправа в середовищі Smart Notebook)

Для того щоб виконувати форматування тексту треба знати призначення кнопок. Вам потрібно визначити, які кнопки відносяться до форматування символів, а які – до форматування абзаців, пояснити їх призначення (Вправа 4.notebook (Рис. 1).

Учні по черзі підходять до дошки та пояснюють призначення однієї кнопки.

Кількість балів за правильно виконане завдання – 1 бал. Учні фіксують на бланках кількість набраних балів.

Рис. 1

V. Фізкультхвилинка

Працювати перестали

І тепер всі дружно встали.

Будемо відпочивати,

Нумо, вправу починати!

Нахились уперед, нахились назад.
І направо, і наліво,

Щоб нічого не боліло.

Вище руки підніміть,
А тепер їх опустіть.
Плесніть, діти, кілька раз,
За роботу, все гаразд.

VІ. Формування вмінь та навичок

Наступні завдання будуть тематичними. А якій темі вони будуть присвячені ми дізнаємось з цитати.

Вчитель зачитує цитату. (СЛАЙД 3)

Прогнозована відповідь учнів: космос, зорі, космічні подорожі.

Даний вислів належить К.Є. Ціолковському, ученому в галузі ракетної техніки, авіаконструктору, основоположнику сучасної космонавтики.

Screenshot_7

Завдання 5. Правила введення тексту

Наука, яка вивчає питання космосу називається астрономія. На слайді ви бачите визначення терміну «астрономія». (СЛАЙД 4) Прочитайте його. Чи дотримано правила введення тексту?

Учні отримують картки з надрукованим текстом.

Підкресліть місця у тексті в яких, на вашу думку, допущено помилки.

Учні обмінюються картками. Правильні відповіді відображаються на екрані (СЛАЙД 4). Аналіз висвітленого на слайді.

Учні фіксують на бланках кількість набраних балів (від 0 до 1).

Завдання 6. Пошук та заміна слів

Відкрийте файл 6.docx, який міститься в папці D:\\6 клас. Перегляньте уважно текст. (СЛАЙД 5) У ньому є помилка, яка зустрічається у тексті багато раз. Знайдіть її?

Прогнозована відповідь: назва планети Марс написана з маленької літери.

(СЛАЙД 6) Запам’ятайте! Астрономічні назви пишуться з великої літери. Наприклад, Велика Ведмедиця, Козеріг, Марс, Молочний Шлях, Сатурн, Юпітер. Так само пишуться народні назви сузір’їв і галактик: Великий Віз, Квочка, Пасіка, Чумацький Шлях тощо. Слова земля, місяць, сонце пишуться з великої літери тоді, коли вони вживаються як астрономічні назви: Навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником Місяцем. Але: обробіток землі, схід сонця.

Screenshot_8

Screenshot_9

Учні виправляють в текстовому документі допущену помилку. Кількість балів за виконане завдання – 1.

А які ще планети Сонячної системи вам відомі? (СЛАЙД 7)

Електронна гімнастика для очей (під час анімації звучить пісня «Трава у дома») (СЛАЙД 8, 9)

Яка пісня щойно лунала? Хто її виконує? (СЛАЙД 10)

Слайд 10                                                                  

Слайд 11

Чи звернули ви увагу на те, що слова в пісні повторюються? (СЛАЙД 11) Як можна полегшити введення тексту пісні?

Прогнозована відповідь учнів: скопіювати фрагменти, що повторюються.

Завдання 7. Копіювання інформації

Відкрийте файл 7.docx, який міститься в папці D:\\6 клас (Рис. 2). Додайте до тексту пісні фрагменти яких не вистачає. На виконання цього завдання відводиться 3 хвилини.

Screenshot_10

Учні фіксують на бланках кількість набраних балів (від 0 до 1).

Завдання 8. Форматування тексту

Відкрийте текстовий 8.docx, який міститься в папці D:\\6 клас.

Відформатуйте символи абзаців тексту за вказаними форматами.

№ абзацу Шрифт Розмір Колір Накреслення
1. Arial 12 Червоний Курсив
2. Times New Roman 14 Зелений Підкреслений
3. Comic Sans MS 16 Синій Напівжирний
4. Calibri 14 Блакитний Звичайний

Відформатуйте абзаци даного тексту за вказаними в таблиці значеннями властивостей.

№ абзацу Вирівнювання Відступ першого рядка Відступ зліва і справа Міжрядковий інтервал
1. За правим краєм Немає 0 Одинарний
2. За лівим краєм Відступ 1,25 см По 1 см Двійний
3. По центру Немає 0 Одинарний
4. По ширині Відступ 1,25 см Справа 2 см 1,5

На слайді 12 демонструється правильно відформатований текст.

Слайд 12

Запитання по тексту:

 1. Яка вага найбільшого метеориту, що впав на Землю? Чому назва метеориту підкреслена хвилястою червоною лінією? (СЛАЙД 13)
 2. Яка найнижча температура на Місяці? (СЛАЙД 14)

Слайд 13                                                                   Слайд 14

Учні фіксують на бланках кількість набраних балів (від 0 до 2).

Завдання 9. Форматування тексту згідно зразка

Відкрийте текстовий 9.docx, який міститься в папці D:\\6 клас. Відформатуйте текст за наведеним зразком. (СЛАЙДИ 15, 16) Збережіть зміни у документі.

Слайд 15                                                                   Слайд 16

Учні фіксують на бланках кількість набраних балів (від 0 до 2).

VII. Підсумок уроку

Подивіться уважно на текст з яким ви сьогодні працювали (СЛАЙД 17). Як можна зробити цей текст більш цікавий?

Прогнозована відповідь: додати малюнки.

Як працювати з зображеннями ми розглянемо на наступному уроці.

Учні отримують смайлики. Зелений – означає «Я знаю! Я вмію!», жовтий – «Потрібно ще попрацювати над цим питанням». (СЛАЙД 18). Вчитель зачитує твердження, учні, оцінивши свої знання та вміння, піднімають відповідну картку.

 • Я вмію запускати текстовий процесор Word.
 • Я знаю інтерфейс цієї програми.
 • Я знаю правила введення тексту.
 • Я вмію здійснювати редагування тексту.
 • Я вмію задавати форматування символів та тексту.

Учні підраховують набрану за урок кількість балів.

Слайд 17                                                                   Слайд 18

VIІI. Домашнє завдання. Письмово відповісти на запитання 1, 2, 7* (с.138)

Презентація до уроку

Завантажити презентацію до уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Олено Павлівно, дуже цікава розробка уроку. Відслідковуються міжпредметні звязки, а головне, що ці звязки цікаві для 6-класників. Дуже вдало поєднаний матеріал!

 2. Використано різні форми роботи, Цікаво передбачено проведення інструктажу з БЖД, але вважаю що це може зайняти забагато часу, який можна було б використати на іншому етапі уроку. Презентація за структурою відповідає нормам і вдало доповнює урок.

 3. Конспект насичений різнимии завданнями, різної складності. Я думаю, що * на останньому слайді це позначка завдання підвищеної складності, завдання високого рівня.

 4. Приємно, що застосовує автор різні форми роботи (з картками, на комп’ютері, усні вправи), піклується про всебічний розвиток своїх учнів. Що на останньому слайді означає знак *, підкажіть?
  Дякую.