Конспект уроку з інформатики, 5 клас

“Редагування графічних зображень”

Автор: Вчитель фізики та інформатики Філіппова Марія Анатоліївна

Вчитель фізики та інформатики Філіппова Марія АнатоліївнаТема уроку: Практична робота№ 3 “ Опрацювання зображень, створених раніше”.

Мета уроку:

 • навчальна: формувати в учнів вміння редагувати малюнок Раіnt;
 • розвивальна: розвивати вміння узагальнювати, міркувати, виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію, застосовувати знання на практиці;
 • виховна: підвищувати інформаційну культуру учнів, формувати позитивне ставлення до навчання через мотивацію навчальної діяльності, шляхом розкриття практичного значення теми.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Обладнання, засоби навчання: інструкції з ТБ, робочий зошит, підручник, презентація, інструктивні картки із завданнями, сигнальні картки, комп’ютери, мультимедійний проектор, програмне забезпечення: графічний редактор МS Раіnt.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка наявності учнів, готовності їх до уроку. Взаємодія вчителя і школярів.

Встаньте, діти, всі рівненько,

Посміхніться всі гарненько.

Посміхніться ви до мене,

Посміхніться і до себе,

Привітайтесь: «Добрий, день!»

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель: Вашим домашнім завданням було створити графічні зображення для оформлення виставки. Чи всі впоралися?

Адже

Мистецтво – вираження найглибших думок найпростішим способом.

Е.Ейнштейн

Черговий учень: Шановний учитель домашнє завдання виконали всі учні.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель: Сьогодні на уроці ми маємо повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал з розділу “Графічний редактор”, узагальнити його й систематизувати. А також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь при виконані практичної роботи “Опрацювання зображень, створених раніше”.

Урок наш незвичайний.

Ми відправимось з вами у рекламне агентство «Мрія», та спробуємо пройти співбесіду на одну із вакансій: художник-оформлювач, художник-колорист, художник-конструктор.

Нас радо зустрічає представник рекламного агентства «Мрія».За вашими заявами до анкет внесено ваші дані: прізвище та ім’я, клас. Майте на увазі, для успішного проходження співбесіди потрібно бути активним відповідати на поставлені питання, виконувати завдання. За кожне успішно виконане завдання вам надається фішка. Відділ кадрів приймає на роботу лише найкращих претендентів: тих, у кого фішок найбільше.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Вчитель: Збираючись на співбесіду, люди беруть з собою багаж-знань, який повинні подати в найкращому вигляді.

Вчитель: Зверніть увагу на наш девіз:

“Не достатньо лише мати добрий розум,

Головне – це раціонально застосувати його.”

Р.Декарт

Інтерактивна вправа “Мікрофон” за ланцюжком

Фронтальне опитування

 1. Дайте визначення графічному редактору.
 2. У яких сферах діяльності люди використовують графічні зображення?
 3. Як запустити програму Раіnt?
 4. Назвіть основні об’єкти вікна програми графічного редактора Раіnt
 5. Що таке Буфер обміну?
 6. Які команди містить Рядок меню програми графічного редактора Раіnt ?

Робота з робочим зошитом   (усно)

Вчитель: Потрібно назвати інструменти графічного редактора Раіnt та їх призначення.

Очікуванні відповіді учнів:

1-9. Виділення довільної чи прямокутної області використовується для виділення фрагмента зображення.

2.Ластик   для стирання зображення.

 1. Вибір кольору дозволяє вибрати основний або фоновий колір не з палітри, а з малюнка.
 2. Олівець інструмент для малювання довільних ліній товщиною 1 піксель.
 3. Розпилювач   для малювання з ефектом розпилення.

6-14. Лінія (крива) інструмент для малювання ліній.

 1. Прямокутник інструмент для малювання прямокутника.
 2. Еліпс інструмент для малювання еліпсів, кіл, кругів.
 3. Заливка інструмент для зафарбування довільної замкненої області.
 4. Масштаб для перегляду малюнка у збільшеному вигляді.
 5. Пензель для малювання лінії, товщина і форма якої вибирається на додатковій панелі.
 6. Текст для введення текстових написів.
 7. Багатокутник інструмент для малювання багатокутників.
 8. Округлений багатокутник інструмент для малювання округлених багатокутників.

Вчитель: Зараз ми перевіримо, як ви працюєте в парах. Перед вами на партах знаходяться конверти із завданнями. Потрібно у наведений текст вставити пропущені слова та словосполучення.

Гра «Зіпсована записка» (робота в парах)

1 пара
Щоб вставити текст у зображення, треба скористатися кнопкою…

(Текст) на панелі… (інструментів).  

Можна зробити текст жирний, …(курсивний, підкреслений).

2 пара
Можна вибрати напрямок написання тексту… (горизонтальний або вертикальний).

Колір тексту можна вибрати, скориставшись… (палітрою).

3 пара     За допомогою…(Панелі атрибутів тексту) можна змінити шрифт                   тексту, його розмір, … (стиль накреслення).

Текст напису під час його створення можна …(редагувати) – видаляти зайві чи …(неправильні символи), вставляти інші.

Демонстрація презентації (з коментуванням учнів)

Додаткове завдання

Вчитель: А тепер ми перевіримо ваші знання з допомогою тестування

Виконання тестування із подальшою взаємоперевіркою

Позначте одну правильну відповідь

Варіант – 1

1) Редактор Раіnt призначений для…

а) створення та опрацювання текстових документів

б) створення та опрацювання графічних зображень

в) створення та використання ігрових програм

г) створення та опрацювання мультимедійних презентацій

2) Панель інструментів, Палітра кольорів, Робоче поле, Головне меню – це…

а) інструменти графічного редактора

б) елементи середовища графічного редактора

в) режими роботи графічного редактора

г) команди для редагування зображення

3) Для створення копії фрагмента зображення потрібно виконати таку послі­довність дій:

а) виділити фрагмент, скопіювати в Буфер обміну, вставити з Буфера обміну

б) виділити фрагмент, вирізати в Буфер обміну, вставити з Буфера обміну

в) виділити фрагмент, вставити з Буфера обміну, скопіювати в Буфер обміну

г) виділити фрагмент, скопіювати в Буфер обміну, вирізати з Буфера обміну

4) Малювання квадрата здійснюється з використанням клавіші…

   а) Insert                           б)    Shift

   в)   Еntег                         г)  Сарs Lоск

5) Чому інколи фарба заливає не тільки потрібну область, а й зайвий фрагмент рисунка?

а) вибрали неправильний колір заливки

б) вибрали не той інструмент

в) у контурі області був розрив

г) колір контуру не збігався з кольором заливк

6) Як вибрати інструмент для малювання?

а) один раз клацнути ліву кнопку миші на потрібній кнопці Панелі інстру­ментів

б) один раз клацнути праву кнопку миші на потрібній кнопці Панелі ін­струментів

в) двічі клацнути ліву кнопку миші на потрібній кнопці Панелі інструмен­тів

г)двічі клацнути праву кнопку миші на потрібній кнопці Панелі інстру­ментів

7) Як змінити колір фону в графічному редакторі Раіnt?

а) двічі клацнути праву кнопку миші на потрібному кольорі Палітри кольо­рів

б) один раз клацнути праву кнопку миші на потрібному кольорі Палітри кольорів

в) двічі клацнути ліву кнопку миші на потрібному кольорі Палітри кольо­рів

г)один раз клацнути ліву кнопку миші на потрібному кольорі Палітри ко­льорів

8) Скільки дій можна відмінити в графічному редакторі Раіnt?

а) одну                         в) три

б) дві                             г) будь-яку кількість

9) Де можна з’ясувати розміри прямокутника під час його малювання?

а) у Рядку стану           б) у меню Масштаб

в) на Панелі задач     г) у заголовку вікна

10) Яку послідовність дій потрібно виконати для збереження малюнка у файлі?

а) Файл => Зберегти           б) Файл => Малюнок

в) Файл => Створити         г) Файл => Очистити

11) Малювання кольором фону здійснюється при натиснутій…

а) лівій кнопці миші для всіх інструментів

б) правій кнопці миші для всіх інструментів

в) лівій кнопці миші для всіх інструментів, крім Ластика

г)правій кнопці миші для всіх інструментів, крім Ластика

12) Яку операцію не можна виконувати над окремим графічним об’єктом у графічному редакторі?

а) створювати

б) редагувати

в) зберігати

г) форматувати

Позначте одну правильну відповідь.

Варіант – 2

1) Раіntце…

а) текстовий редактор

б) графічний файл

в) операційна система

г) редактор презентацій

2) Який інструмент треба використовувати для зафарбування замкнених об’єктів ?

а) Палітра кольорів

б) Заливка

в) Пензель

г) Олівець

3) Як називають інструмент, зображений на панелі інструментів у вигляді балончика з фарбою

а) Розпилювач

б) Заливка

в)   Пензель

г) Піпетка

4) За допомогою якої клавіші можна нарисувати пряму лінію, квадрат, коло?

   а) Alt                              б)    Ctrl

   в)   Shift                         г)  Сарs Lоск

5) За допомогою якого інструмента можна стерти об’єкт?

а) Вирізання

б) Ластик

в) Виділення

г) Прямокутник

6) За допомогою якого меню можна зберегти малюнок?

а) Правка

б) Вигляд

в) Малюнок

г) Файл

7) Якого з інструментів у Раіnt не існує?

а) Крива

б) Прямокутник

в) Лінійка

г) Еліпс

8) За допомогою якого меню можна швидко очистити робочу область?

а) Файл                         в) Правка

б) Малюнок                     г) Вигляд

9) Яку команду потрібно виконати, щоб змінити розміри аркуша?

а) Малюнок => Атрибути           б) Файл => Атрибути          

в) Правка => Атрибути               г) Вигляд => Атрибути      

10) Який інструмент призначений для малювання лінії, товщина і форма якої вибирається на додатковій панелі?

а) Олівець                                 б) Пензель

в) Розпилювач                         г) Ластик

11) …… це видалення зайвих чи неправильних символів, вставлення інших.

а) Введення тексту

б) Виправлення тексту

в) Видалення тексту

г) Редагування тексту

12) Для віддзеркалення зображення, потрібно виконати……..

а) Малюнок => Відобразити / повернути

б) Малюнок => Вставити

в) Малюнок => Копіювати

г) Малюнок => Атрибути

Взаємоперевірка ( відповіді демонструються на екрані) (Учні оголошують результати взаємоперевірки

Фізкультхвилинка з музичним супроводом

Ми всі дружно працювали,

А тепер рівненько стали!

Руки вгору підняли, підтягнулися.

Опустили руки вниз, усміхнулися.

Нахилились вправо, вліво.

Сіли на місця красиво.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (під музичний супровід)

Заплющіть очі. Уявіть себе біля моря. В ньому чиста прохолодна вода. Тиша. Хвилі ледь-ледь хлюпаються біля берега. А у воді рибки плавають. Вода така прозора, що всіх рибок видно. Розплющіть очі.

V. Формування практичних умінь і навичок

Інструктаж із техніки безпеки Вчитель демонструючи презентацію перевіряє знання учнів з техніки безпеки в комп’ютерному класі (учні використовують сигнальні картки) Так– зелений, Ні – червоний

Робота за підручником ст 130

Вчитель: Молодці дітки знаєте техніку безпеки в комп’ютерному класі. А тепер потрібно показати свої вміння на практиці при виконанні практичної роботи.

Практична робота «Опрацювання зображень, створених раніше»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і сані­тарно-гігієнічних норм.

Створіть у графічному редакторі малюнок за зразком, використавши графічне зображення з файлу практична з папки Розділ 3

Завдання:

 1. Складіть і запишіть у зошит план побудови графічного зображення, наведеного на малюнку.
 2. Побудуйте графічне зображення за складеним планом у графічному редакторі Раіnt.
 3. Збережіть малюнок у файлі з іменем практична робота 3 у вашій папці

Рефлексія Вчитель:Діти я пропоную вам за допомогою смайликів оцінити свою роботу на уроці.(1 хв)

Якщо ви вважаєте,

що працювали

на високому

рівні

Якщо ви вважаєте,

що працювали

на достатньому

рівні

Якщо ви вважаєте,

що потрібно ще

попрацювати над

цією темою

Учні виходять до дошки і прикріпляють свій смайлик.

Оцінювання Вчитель: Давайте звернемося до відділу кадрів і дізнаємося результати співбесіди.

Оголошуються результати скільки фішок кожен з учнів отримав. Вчитель оцінює роботу учнів на уроці.

Представник рекламного агенства : Учні …показали гарний результат, міцні знання, практичні навики, отже ми приймаємо вас на випробувальний термін на роботу.

VI. Підбиття підсумків уроку

Вчитель: Сьогоднішній наш візит до рекламного агенства “Мрія” добіг кінця. Хотілося, щоб ви поділилися своїми враженнями.

Чи сподобався вам урок?

Чи довели ми, що уміння працювати з комп’ютерною технікою потрібне людям багатьох професій?

Урок закінчений. До побачення!

VII. Домашнє завдання

 1. Завдання за підручником Автор підручника Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Параграф 3.5 повторити, завдання 4 виконати

Додаткове завдання Складіть план побудови графічного зображення й за поданим планом створіть дане графічне зображення.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Лише одна згадка про те що діти побувають у ролі працівників рекламного агенства “Мрія” активзує їх до роботи і не лише розумово а і емоційно. Тішить те, що автор використовує методичні прийоми “Мікрофон”, “Робота у парах” це дозволяє активізувати мовленнєву діяльність учнів а також розвиває взаємодопомогу і взаємовиручку, адже у пари можна поставити сильних і слабших учнів. Дуже сподобалась ця публікація.

 2. Конспек є гарним, ідею з рекламним агенством і зароблянням фішок я б використала на своєму уроці. думаю дітям ця ідея дуже сподобалася б. Дякую.

 3. Цікава задумка з мандрівкою в рекламне агентство «Мрія», та спробою пройти співбесіду на одну із вакансій: художник-оформлювач, художник-колорист, художник-конструктор. Дякую!!!