Конспект уроку з всесвітньої історії, 11 клас.

Країни Центральної та Східної Європи. Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та Східної Європи. Революції 1989 – 1990 рр.

Автор: Вчитель історії Шульчевська Світлана Єгорівна

Вчитель історії Шульчевська Світлана ЄгорівнаТема уроку: Країни Центральної та Східної Європи. Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та Східної Європи. Революції 1989 – 1990 рр.

Знати :

 • Суть основних періодів в розвитку країн Східної Європи в 1940-1980-і рр..;
 • Механізм приходу до влади комуністичних партій;
 • Основні поняття та дати.

Уміти :

 • Показати на карті держави Центральної та Східної Європи;
 • Охарактеризувати політичний устрій;
 • Охарактеризувати соціально-політичні перетворення і прослідкувати їх наслідки;
 • Установити причини, загальні риси і розбіжності революцій 1989-1990 рр.

Терміни : сталінська модель соціалізму, тоталітарний режим, світова соціалістична система, «соцтабір», внутрішня нестабільність, РЕВ, ОВД.

Дати: 14 травня 1955, 5-8 січня 1949, 1989-1990.

Тип уроку : вивчення нових знань.

Обладнання : карта Європи,

Підручники :Бураков.Б. «Всесвітня історія. 11 кл.», Давлєтов.О., Косміна В.»Всесвітня історія», наочний посібник: Гісем.О., Мартинюк.О. «Всесвітня історія».

Структура уроку.

 1. Організаційний момент.
 2. Мотивація навчальної діяльності
 • Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Встановлення комуністичних режимів.
 3. Соціально-економічні перетворення.
 4. Наростання внутрішньої нестабільності.
 5. Передумови революцій, їх характер. Наслідки революцій 1989-1990 рр.
  1. Закріплення вивченого матеріалу.

Проблема уроку : «Чи можна було уникнути революцій 1989-1990 рр. і розпаду світової соціалістичної системи?»

Хід уроку

Вступне слово вчителя :

Ми починаємо вивчати нову тему «Країни Центральної та Східної Європи». Тема цього уроку дуже важлива, бо саме сьогодні ми визначимо, вивчимо структуру та загальні риси розвитку цих країн в 2 пол. ХХ ст. Якщо ви будете уважні сьогодні, вам набагато простіше вивчати окремо взяті країни на наступних уроках.

І, нарешті, якщо ви розберете основні питання теми, то зможете орієнтуватися в економічних, політичних, соціальних процесах, які відбувалися в Європі, а, значить краще оцінити сучасну міжнародну обстановку.

Актуалізація опорних знань:

 • Назвіть основні риси тоталітарного режиму;
 • Охарактеризуйте міжнародну обстановку після ІІ світової війни;
 • Що таке «холодна війна»?Які її наслідки для Європи?
 • Суть теорії «світової революції».

В результаті учні приходять до висновку, що після ІІ світової війни ситуація в Європі змінилася, внаслідок «холодної війни» країни розділилися на два табори. Учні разом з вчителем складають та заповнюють таблицю.

Європа після ІІ світової війни

Західна Східна
–     відновлення демократії

–     багатопартійність

–     аграрна реформа

–     покарання військових злочинців

–     створення державного сектору (націоналізація власності фашистів).

1944-45рр

Діяльність Народних фронтів.

1946-1948 рр.: прихід комуністів до влади – перехід до будівництва соціалізму:

–   однопартійна система

–   особлива роль органів держбезпеки

–   права та свободи – формальність

–     форсована індустріалізація

–     націоналізація

–     «м’яка» колективізація

–     ліквідація ринкових відносин

Передумови:

а)    присутність Радянської армії;

б)    тиск на компартії з боку СРСР.

Учні на основі розповіді вчителя складають схему «Механізм приходу комуністів до влади»

Схема

Учні з допомогою вчителя визначають роль СРСР:

 • надання допомоги;
 • використання країн Східної Європи для збуту своїх товарів.

В 1949р. створена міжнародна організація по економічному співробітництву соціалістичних країн – РЕВ.

Робота в парах.

Учні отримують завдання опрацювати текст та дати відповідь на запитання.

«Кажуть, що Сталін на затвердженні РЕВ сказав:»Давайте вивернемо кишені і подивимося, що у нас є та об’єднаємо це», на що Захід охрестив РЕВ «акціонерним об’єднанням жебраків».

 • В чому, на Ваш погляд, полягають головні причини об’єднання?
 • Які цілі такої інтеграції?
 • Це, на ваш думку, економічний чи політичний крок?

Учні за опрацьовують текст підручника, що стосується створення ОВД.

Робота з документом.

Варшавський договір (витяг).

Стаття 1.Сторони, що домовляються, зобов’язуються у відповідності з Статутом ООН утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування і вирішувати свої міжнародні суперечності мирними засобами…

Стаття 3.Сторони, що домовляються, будуть консультуватися між собою з усіх важливих міжнародних питань, що зачіпають їх спільні інтереси…

Вони будуть невідкладно консультуватися між собою всякий раз, коли…виникає загроза збройного нападу …. в інтересах забезпечення спільної оборони…

Стаття 4.У разі збройного нападу в Європі на одну або кілька держав-учасниць…учасник договору… надасть державам, що потерпіли від нападу негайну допомогу індивідуально та за згодою з іншими державами-учасницями, всілякими засобами…, включаючи застосування збройної сили.»

Запитання до документу:

 • З якою метою було створено ОВД?
 • Чи були в учасників інші мотиви для його підписання?
 • На Вашу думку до яких результатів привело створення ОВД?

Розповідь вчителя.

Якщо зразу після війни в країнах Центральної та Східної Європи відбувається пожвавлення економіки , то вже в кінці 50-х рр. виникають перші труднощі та негативні явища.

Учні за допомогою вчителя встановлюють причини та прояви цих явищ, складають таблицю

Риси «радянської моделі соціалізму» До чого привело їх втілення в життя
1)  Перевага віддавалася важкій промисловості

 

 

 

 

 

2)  Існування командно-адміністративної системи

 

 

 

 

 

 

 

3)  Вплив та контроль з боку СРСР

– Диспропорції в економічному розвитку

– Продовольча проблема

– Відставання соціальної сфери

 

Падіння життєвого рівня

 

– Дефіцит

– Репресії

– Відсутність матеріальних стимулів

– Відсутність ініціативи

– Повільні темпи розвитку
Падіння життєвого рівня

 

– «Сліпе» копіювання радянської моделі без урахування національних особливостей

– Розірвання економічних зв’язків з країнами Заходу

 

Матеріальні збитки, падіння життєвого рівня, невдоволення населення

В результаті відбуваються соціальні та політичні кризи в Польщі, Угорщині, НДР, Чехословаччині.

 • Якою була реакція СРСР?
 • Чи були проведені радикальні реформи та усунені головні причини криз?

Учні дають відповіді на основі вивченого матеріалу з попередніх тем та приходять до висновку , що в 70-80 рр. відбувається наростання нестабільності, особливо в зв’язку з новим етапом НТР. Окремо слід звернути увагу учнів на роль «перебудови» та зміни зовнішньополітичного курсу СРСР.

Учні визначають передумови революцій та користуючись підручником заповнюють перші три колонки таблиці, а інші будуть заповнені в ході вивчення окремих країн на наступних уроках.

Передумови революцій Характер Спільні риси Країна Форми, методи, особливості революцій

В результаті змінюється розстановка сил в світі:

 • ліквідація «соціалістичного табору»
 • кінець «холодної війни».

Вирішення проблемного питання. Очікувані відповіді можуть бути такими:

 • Розпад соціалістичної системи був закономірним, конкуренція та боротьба за виживання – це нормальні явища. А планова економіка, яка була створена «штучно» не змогла конкурувати з ринковою.
 • Важливу роль зіграла зміна зовнішньополітичного курсу СРСР. Хоча й в СРСР теж відбувалися схожі процеси та склалася кризова ситуація.
 • Навіть якщо «перебудови в СРСР не було», революції все рівно відбулися, бо були в наявності всі об’єктивні причини для цього.

Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника Давлєтов О.Р, Космина В.Г.,

Мороко В.М. «Всесвітня історія. Новітній період 1939-2000. 11 клас» с. 195-208    , скласти розгорнутий план до теми «Етапи кризи соціалістичної системи в країнах Центральної та Східної Європи». Окремим учням підготувати повідомлення «Л. Валенса: політичний портрет», «Т. Мазовецький: політичний портрет».

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Історія – це не математика, яку важко вивчити, але все логічно обгрунтовано. Тому задача вчителя історії на фактах підвести учнів к осмисленню та обгрунтуванню певних подій, для знаходження закономірностей в історичному розвитку такого різноманітного світу, розумінню сучасних міжнародних подій. Доцільним вважаю використання такої форми роботи, як заповнення таблиць. Структура уроку відповідає уроку вивчення нових знань, принципам розвивального навчання. Сучасний, змістовний урок. Дякую.

 2. Цікавий урок, в ході якого учні зможуть орієнтуватися в економічних, політичних, соціальних процесах, які відбувалися в Європі, а, значить краще оцінити сучасну міжнародну ситуацію. Дякую!!!

 3. На етапі актуалізації опорних знань учнів краще було б провести аналіз головних рис економічного, політичного та соціального розкитку країн Центральної та Східної Європи в 20-30-ті роки ХХ ст.