Конспект уроку з всесвітньої історії для учнів 8-го класу на тему: Особливості державного устрою США

Автор: вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін Прокопишина Л.П.

Screenshot_3Практичне заняття з всесвітньої історії у 8 класі. На підставі історичних документів вчитель створює ситуацію зацікавленості навчальним матеріалом. У центрі уроку – групова навчальна робота учнів.


 

Всесвітня історія, 8 клас

Практичне заняття: Особливості державного устрою США

Мета:  ознайомити учнів з основними положеннями Конституції США 1787р., показати особливості державного правління США, визначити відмінності між державним правлінням західноєвропейських країн та США; формувати навички колективної навчальної діяльності; розвивати вміння працювати з новим матеріалом, вести конспект, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки подій, вміння аналізувати та систематизувати матеріал, удосконалювати мовні навички учнів; виховувати шанобливе ставлення до народу, що відстоює свою незалежність та формує органи власної держави.

Очікуванні результати: після цього уроку учні зможуть називати час проголошення Конституції США, визначати характерні риси державного управління , соціальної структури США 18ст., пояснювати поняття «війна колоній за незалежність», Конституція, «Декларація незалежності», Конгрес, сенат, палата представників, президент.

Поняття: «війна колоній за незалежність», Конституція, «Декларація незалежності», Конгрес, сенат, палата представників, президент.

Основні дати:

 • 3 вересня 1783р. – Версальський мир (Англія і США)
 • 4 липня 1776р. – Декларація незалежності США
 • 1777р. – «статті Конфедерації (Перша Конституція США)»
 • 17 вересня 1787р. – Конституція США
 • 1789р. – Білль про права (Затверджено 1791р.)

Обладнання: підручник «Всесвітня історія,8 клас» О.Гісем, О.Мартинюк, 2016р., карта «США у XVIIIст.», Атлас Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIIIст.), карта «Утворення США», мультимедійний проектор, портрет першого президента США, роздатковий матеріал (витяги з Декларації про незалежність,Конституції США, Білб про права).

Тип уроку: практичне заняття( урок прес-конференція)

Структура уроку:

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
 • Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів у формі прес-конференції

Питання конференції:

 1. Декларація незалежності США
 2. Конституція США. Державні органи влади

а) законодавча влада

б) виконавча влада

в) судова влада

 1. Білль про права
 1. Підсумки уроку
 2. Домашнє завдання

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів : учні заповнюють пропуски у наданих їм картках.

Завдання 1. Головною причиною війни Північноамериканських колоній за незалежність було протиріччя між економічною самостійністю, що зросла … і прагненням … зберегти свою владу.

Завдання 2. Війна розпочалася стихійно … року.

Завдання 3. У травні 1775р. зібрався ІІ … конгрес.  Збройні сили американців очолив … .

Завдання 4. Отримавши допомогу від союзників, американська армія перейшла в рішучий наступ під … оточила головні сили англійців, які … капітулювали.

Завдання 5.  Яка форма правління була в країнах Західної Європи?

а) Англії …

б) Франції

в) Італії

г) Німеччині

Вчитель підбиває підсумки роботи учнів із завданнями та оголошує про початок конференції – зустрічі послів європейських держав із  керівниками США.

Підготовчий етап: тема уроку повідомляється заздалегідь. Участь у розробці матеріалів беруть всі учні, яких вчитель розділив на групи. Вони складаються з доповідачів, присутніх. Кожна група підбирала матеріал працюючи із рекомендованими вчителем джерелами. Вся інформація опрацьовувалася в загальну доповідь, інші учні готували карти, таблиці,графіки.

Початок конференції «Зустріч послів європейських держав із керівниками США » . Вчитель виступає модератором уроку та зауважує, що обов’язковим є введення конспектів, доповідей та формування запитань до доповідачів. Вчитель призначає «експерта (найкращий знавець історії класу)», який рецензує виступи за такими показниками:

а) готовність групи

б) активність

в) наявність наочності

г) політична грамотність

Перед початком роботи «європейським послам» роздається прес – реліз( витяги з документів США)

ІІІ. Вступ вчитель.

Більшість американських діячів часів війни за незалежність вважали невід’ємними права людини на життя, свободу, власність. Право на життя  означає гарантовану державою можливість не побоюватися насильницької смерті. Право на свободу –  бути незалежними,говорити те,що людина вважає за необхідне,вільно пересуватися та подорожувати. Право на власність – що людина може мати власні речі. Батьки – засновники Америки називали ці права природними. Деякі казали, що їх надає сам Бог. Вони вважали,що в людській природі порушувати права інших, тому потрібні такі правила та закони, які б люди,громадяни виконували та дотримувалися. Найкращим способом захистити права людини є створення держави і підкорення громадян її законам. Батьки – засновники вважали, що доказом цього є історія людства,філософія та релігія. Видатні американські діячі були добре знайомі з історією різних держав, тому їх надзвичайно цікавила республіканська форма правління в Стародавньому Римі. За такого правління повноваження уряду походять від народу. Він обирає керівників, які займають певні посади та чиновників, що їх обслуговують. Засновники США вважали, що республіка здатна забезпечити передумови для справедливості суспільного блага, свободи та процвітання громадян. «Благо суспільства» – коли уряд піклується про інтереси кожного громадянина. Правління буде гарним, коли громадяни будуть допомагати оточуючим, а уряд буде піклуватися про кожну людину. У молоді громадянська доброчесність виховується вдома, в школі, в церкві. Конституція – це набір правил встановлених державою,які визначають устрій та порядок роботи уряду. Вивчення документу дозволяє зрозуміти,яка це держава та які її громадяни. На сьогоднішній конференції, шановні представники держави США познайомлять нас з процесом створення Конституції своєї держави.

Доповідач 1.  Декларація незалежності США

Найважливішим документом у процесі конституювання американської державності стала ухвалена в умовах війни за незалежність Декларація незалежності США 13 американських штатів від 4 липня 1776 року. Вона проголосила незалежність колишніх 13 колоній від Великої Британії, що означало появу на Атлантичному узбережжі Північної Америки 13 суверенних держав. їхні представники заявили про своє право посісти рівне місце серед інших самостійних держав світу. Для авторів Декларації важливо було не тільки заявити про “розрив політичних уз” з метрополією, а й довести світовій громадськості легітимність цього акта. Аргументація, наведена в Декларації, засновувалася на доктрині природного права, ідеї народного суверенітету та договірної теорії походження держави.

У Декларації незалежності США можна виділити три змістові частини. У першій частині стверджується, що всі люди є рівними і з народження володіють невід’ємними правами, основними з яких є життя, свобода та прагнення щастя. Саме для забезпечення цих прав люди запроваджують уряд. Оскільки ж народ є джерелом влади, то він може і зобов’язаний замінити або навіть знищити поганий уряд. Ця частина документа має загальний характер і стосується будь-якого народу. В другій частині Декларації перелічуються вже конкретні дії англійського короля, якими він порушує права мешканців північноамериканських колоній. Тому в третій частині з двох попередніх посилань робиться умовивід щодо незалежності від англійської корони. Хоча в Декларації містилися слова “Сполучені Штати Америки”, вона не означала створення єдиної федеративної держави, а лише зафіксувала початковий етап становлення суверенної держави.

Додаток 1.

Текст Декларації, портрет Т.Джефферсона, Д.Адамса

Запитання до доповідача:

 • Що означає формулювання «усі люди створені рівними»?
 • Які ідеали Декларації є найважливішими?

Доповідач 2.  Конституція США. Державні органи влади

а) законодавча влада

б) виконавча влада

в) судова влада

Конституція США — одна з перших писаних конституцій і одна з «найстаріших», що вироблялися на національному рівні, і діють донині. Вона була розроблена і прийнята Конституційним конвентом у Філадельфії в травні-вересні 1787 року.  Війна за незалежність примусила штати укласти в 1777 році конфедеративний союз. У 1783 році війна була завершена укладенням Версальського договору, що визнав незалежність колоній.

Ініціатором створення конституції був Александер Гамільтон, який не народився на території США, не міг стати президентом і тому зосередився на створенні загальнонаціональної фінансової системи з твердою валютою замість інфляційних військових грошей. Однодумцем Гамільтона став уродженець Вірджинії Джеймс Медісон. Справі допоміг випадок. Вірджинія і Меріленд посперечалися про те, кому мають платити мита кораблі, що плавають з товарами по Потомаку. Медісон, що представляв Вірджинію, запропонував скликати нараду двох штатів у президента Джорджа Вашингтона. Досягнута угода про основи митної і фінансової взаємодії, до якої приєдналася Пенсильванія, ратифікував конгрес. Успіх угоди спонукав Медісона розширити пропозиції Гамільтона про єдину американську фінансову систему і розробити єдину американську конституцію.

Її головним елементом стало те, що національний уряд має справу безпосередньо з народом (а не за посередництва штатів) і отримує свою владу безпосередньо від народу (а не від штатів). Саме Медісону належить фраза американської конституції «Ми, народ», яка означає, що народ є сувереном, який делегує свої повноваження одночасно і загальнонаціональному уряду, і урядам штатів. Тим самим національний уряд отримує право в рамках своєї компетенції не тільки діяти самостійно, але і обмежувати дії штатів.

У 1787 році представники 13 штатів зібралися у Філадельфії для того, щоб переглянути статус конфедерації. В результаті засідань Конвенту, що продовжувалися з 14 травня по 17 вересня, був не тільки переглянутий статус союзу, але і вироблена Конституція нової держави. У цьому документі відбилися головним чином інтереси соціальних груп, представлених в Конвенті, — рабовласників, земельної аристократії, великої буржуазії.

Відповідно до статті VII Конституція вступила в силу після затвердження спеціальними ратифікаційними конвентами 9 з 13 штатів 21 червня 1788 року.

13 вересня 1788 року Континентальний Конгрес прийняв резолюцію про введення Конституції в дію. 4 березня 1789 року почали роботу нові федеральні органи влади, створені відповідно до нової Конституції.

Первинний текст Конституції головним чином визначив структуру органів державної влади, їхні взаємини, побудовані на основі «принципу розподілу влади» (принцип Шарля Монтескье !1689-1755) на Законодавчу(Конгрес), виконавчу (Президент) и судову (Верховний Суд), «стримувань і противаг». Конституція розподіляла компетенцію «по горизонталі» на федеральному рівні (статті I‑III), «по вертикалі» (між Союзом і штатами — статті I і IV), встановлювала порядок зміни Основного закону (стаття V), містила різнопланові положення в статті VI, частина з яких втратила силу (про визнання Сполученими Штатами доконституційних боргів), а інші, навпаки, набули особливого значення (наприклад, норми про співвідношення внутрішнього і міжнародного права). Нарешті, стаття VII говорить про набуття чинності самої Конституції.

За Конституцією із нечіткої конфедерації США перетворювались на федеративну державу. Її суб’єкти,штати, зберегли за собою значну частину прав,але головні загальні державні функції було передано – Федеральному уряду.

Виконавча влада в країні передавалась президенту США, що обирався на 4 роки. Президент призначав міністрів, яких затверджував Конгрес,але підпорядковувались вони,лише президенту. Глава держави призначав послів, членів Верховного суду, вводилась посада віце-президента.

Законодавча влада належала Конгресу (таблиця). Він складався з двох палат : верхньої – сенат, обиралися на засіданні місцевих законодавчих зборів (2 представники від штату), сенат діяв 6 років з обов’язковою заміною третини складу через кожних два роки. сенат затверджував призначення на вищі державні посади, вирішував питання зовнішньої політики, інколи виступав  як судовий орган.

Нижня палата – палата представників, обиралася терміном на 2 роки. Вона обговорювала законопроекти, утверджувала бюджет і податки, рішення узгоджувала із сенатом.

Верховний суд – вища судова інстанція,яка призначалася із шести (дев’яти) юристів на довічний термін.

Конституція вводила майнове обмеження білим чоловікам 21-го року, закріплювала існування расового обмеження, гарантувала право власності. Вона контрастувала з абсолютистськими порядками Європи.

Додаток 2.

Таблиця «Вищі органи влади США», картина «Підписання Конституції у Філадельфії », Джордж Вашингтон

Запитання до доповідача:

 • Поясніть різницю між конституційним та абсолютистським правлінням?

Доповідач 3. Білль про права

У Конституції США були відсутні гарантії демократичних свобод. Цей недолік було усунуто у 1789р. На вимогу всіх штатів Дж.Медісон сформував перші десять поправок до Конституції,які назвали  Білль про права.

З часу ратифікації Конституція США помітно змінилася. Ці зміни торкнулися головним чином трьох напрямів: поліпшення функціонування центральних органів державної влади, розвитку виборчого права і розвитку прав громадян. У 1791 році був ратифікований Білль про права — перші десять поправок до Конституції, які гарантують особисті права громадян і відповідно обмежують повноваження державних органів. До них слід додати XIII поправку (вона була зроблена в 1865 році), що заборонила рабство і підневільні роботи, окрім випадків покарання за злочин, і XIV поправку (1868 рік), що встановила умови рівного доступу до отримання американського громадянства

Дотепер ратифіковано 27 поправок до Конституції США, 7 інших були передані на ратифікацію, але не дістали схвалення штатів. З числа останніх особливе значення мала поправка про рівність чоловіків і жінок. Запропонована в 1972 році, вона не була ратифікована необхідним числом штатів, хоча Конгрес і продовжував термін ратифікації. Безліч поправок, будучи запропонованими, не знаходили схвалення в палатах Конгресу. Одна з найостанніших, що не отримала необхідного числа голосів в Сенаті, містила норми про заборону осквернення американського прапора (Flag desecration Amendment); вона була відхилена в березні 2000 року.

Конституція США досі містить чимало анахронізмів. Наприклад, забороняє в мирний час поміщати солдатів на постій без згоди власника будинку або надає Конгресу право видавати каперські свідоцтва (документи, що надавали право приватним судновласникам захоплювати торгові судна ворожих держав).

Ведуться суперечки про XII поправку до Конституції США — чи є Колегія вибірників гарантом стабільності політичної системи країни або, навпаки, даремним анахронізмом.

Згодом були затверджені державні символи США.

Національний прапор – червень 1777р.

Герб – 1782р.

Додаток 3.

Портрет Дж.Медісон, Національні символи США (герб,прапор).

Запитання до доповідача:

 • Чи були свободи та демократичні права загальними для всіх у США у 18 ст.?
 • Учень – експерт аналізує роботу груп та визначає плюси і мінуси роботи.

Підсумки вчителя

Демократична Конституція США була надзвичайно якісним підготовленим документом,що діє з невеликими поправками до сьогодні.

Домашнє завдання.  Підготуватися до уроку узагальнення

Додаток 1.

Декларація про незалежність США

 

 Screenshot_5

Портрет Т.Джеферсона

 Screenshot_6

Портрет Д.Адамса

Screenshot_7

Додаток 2.

Таблиця «Вищі органи влади США»

Screenshot_8

 Картина «Підписання Конституції у Філадельфії»

Screenshot_9

 Джордж Вашингтон

 Screenshot_10

Додаток 3.

Портрет Дж.Медісон

Screenshot_11

Національні символи США (герб,прапор).

Screenshot_12

Screenshot_13

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Матеріал уроку дуже корисний . Цінний роздатковий матеріал, ілюстрації та схеми до уроку. Досить детально охарактеризовано всі моменти уроку. Щиро дякую!!!

 2. Безсумнівно,що вчителька історії прекрасно володіє педагогічними методиками й успішно застосовує їх у своїй практичній діяльності.Урок у вигляді прес-конференції удосконалює вже відомі знання та пропонує його ефективне застосування відповідно до нових знань.Конспект уроку передає основні думки і положення.Ще й доповнює змістовна наочність.Оцінюю найвищим балом.Дякую