Конспект уроку з правознавства
10 клас

Трудове право України. Трудовий договір. Трудовий розпорядок

Автор: викладач суспільних дисциплін, юрист Степанова Оксана В’ячеславівна

Конспект уроку з правознавства

Дидактичні задачі уроку:

 • освітні – ознайомитись з матеріалом першого уроку з теми «Трудове право України», дізнатись про джерела трудового права України, опрацювати документи та роздатковий матеріал, з’ясовуючі основні поняття та зміст теми;
 • навчитись працювати з джерелами трудового права, вміти аналізувати правові документи, розглянути проблемне запитання, яке виникне під час обговорення на уроці, сприяти формуванню інформаційно-правової та практико-орієнтованої компетентностей старшокласників;
 • виховувати повагу до праці в будь-якому її проявленні, бажання працювати в Україні, сприяти формуванню профорієнтаційних поглядів учнів 10 класу., вміти застосовувати в подальшому житті отриману інформацію.

Очікувані результати на кінець уроку:

 • учні зможуть називати визначення «трудове право», «трудовий договір», «робочий час», «відпочинок»,
 • називати джерела трудового права, знатимуть основні ознаки трудового договору, самостійно опрацюють деякі правові джерела, що формує інформаційно-правову компетентність,
 • запам’ятають свої права, що стосуються праці та відпочинку, аби вміти їх застосовувати та захищати в дорослому житті.

Тип уроку: отримання та засвоєння нових знань.

Форми роботи: колективна, групова, індивідуальна.

 

Основні поняття уроку: трудове право, трудовий договір, робочий час, час відпочинку, відпустка.

 

Обладнання: підручник  «Правознавство. 10 кл. С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. К,: Генеза, 2010 »  ,  робочий зошит, Конституція України,  витяги з Кодексу законів про працю, газетний матеріал, заготовки до схем, прислів’я про працю, інтерактивна дошка, магнітні дошки, магніти.

Структура уроку

ЕТАП УРОКУ ЧАС МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ЗМІСТ
Організаційний 2 Привітання Привітатись, перевірити наявність учнів у класі, записати журнал
Актуалізація опорних знань 3 Групова форма роботи (співбесіда) Які галузі права ми вже вивчили? До якого права відноситься трудове: публічне чи приватне?Чи всі в житті матимуть нагоду застосувати отримані знання з трудового права?
Мотивація навчальної діяльностіВизначення мети уроку 5 Прочитати прислів’я та приказки про працю Відповісти на питання вчителя: Що означають ці вислови? Яку сферу людського життя ілюструють? ЇЇ значення для кожної людини.
Вивчення нового матеріалу 5 Робота з джерелом інформації, наочністю Коментоване читання ст. 43, 44, 45 Конституції України
Рухавка 1 Присідання Відновлює повністю рухливість всіх груп м’язів та насичує мозок киснем
Записи в зошіти 3 Протягом уроку Поняття «трудове право», «трудовий договір», джерела трудового права
Закріплення знань і способів дій 5 Робота в малих групах Аналіз трудового договору, виділення його суттєвих ознак
Узагальнення та систематизація знань 10 Робота в малих групах – метод «Джиг-со» Вивчення джерел права, створення опорних схем, презентація
Контроль та самоперевірка 5 Експрес-тест Перевірка первинного засвоєння матеріалу за перфокартами
Підбиття підсумків 4 Обговорення проблемного питання Як підійти до вибору майбутньої професії?
Домашнє завдання 2 За підручником «Правознавство. 10 кл. С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. К,: Генеза, 2010 » Прочитати параграф 29, опитати батьків про умови праці (для рольової гри на наступному уроці), скласти трудовий договір (для учнів з високим рівнем знань), заповнити стандартний договір (для всіх інших), вивчити опорний конспект у зошиті

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

-Добрий день, діти. Хто відсутній у класі під час уроку? Заповнення журналу. Запис теми уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів шляхом фронтальної бесіди.

-Які галузі права ми вже вивчили?

Конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне,  сімейне, земельне, житлове.

-До якого права відноситься трудове: публічне чи приватне?

Приватне право.

-Чи всі в житті матимуть нагоду застосувати отримані знання з трудового права?

-Так, всі будуть приймати участь  в застосуванні на практиці знань з трудового права України.

 1. Мотивація навчальної діяльності. Метод «Етнічна сторінка» — Зверніть увагу, будь ласка, на прислів’я та приказки, що розташовані на дошці. На попередніх уроках ми вже знайомилися з народною мудрістю наших предків.

Добре діло робиться, наче казка мовиться.

Працюй ударно- житимеш гарно.

На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.

Очі бояться, а руки – роблять.

Зробив діло – гуляй сміло!

-Що означають ці вислови? Яку сферу людського життя ілюструють? ЇЇ значення для кожної людини.

-Про яку галузь права піде розмова сьогодні на уроці? Так, ви праві, про трудове право України.

Визначення мети уроку

-Наша мета на урок досить об’ємна та практично значуша: на кінець уроку ви зможете називати визначення  «трудове право», «трудовий договір», «робочий час», «відпочинок», називати  джерела трудового права, будете знати основні ознаки трудового договору, самостійно опрацюєте деякі правові джерела, що формують інформаційно-правову компетентність, запам’ятаєте свої права, що стосуються праці та відпочинку, аби вміти їх застосовувати та захищати в дорослому житті.

Протягом уроку в нашому зошиті сформується опорний конспект з теми.

 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Робота у робочому зошиті.

-Давайте спочатку ознайомимось з визначенням «трудового права України».

Запишить в  робочому зошиті визначення: «Трудове право України – це публічна галузь права, яка закріплює та  регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності». Суб’єктами трудових відносин є – працівники та працедавці.

Давайте ознайомимось з основними джерелами з трудового права України. По-перше – Конституція України (ст.ст. 43,44,45) від 28.06.1996 р.

По- друге – Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. (зі змінами та доповненнями).

По-третє – підзаконні акти.

Також у трудовому законодавстві діє велика кількість локальних нормативно-правових актів.

 1. Коментоване читання.

-Спочатку ми подивимось на статті Коституції України. Перед вами є конституція. Знаходимо статтю 43. Прочитаємо та прокоментуємо її зміст.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

-Це озачає, що в сучасній Україні, на відміну від СРСР, право на працю, а не обов’язок працювати. Тобто, ви самі вирішуєте, працювати вам чи ні.

-До того ж, фраза , «яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» досить суттєва в нашому житті. Як ви її розумієте? Можна працювати не за спеціальністю, отриманою у ВНЗ. Оскільки ми намагаємось інтегруватись в європейський простір, вам не завадить знати особливості їх трудових відносин. Так от. Якщо хтось зі спеціалістів у Європі не працював протягом двох років за дипломом, він уже ніколи не буде працювати за цим фахом. Скажіть, з якою проблемою ми зустрічаємось? Багато, хто отримує вищу освіту, та не всі працюють за спеціальністю. Наведіть приклади таких ситуацій з ваших сімей чи сімей знайомих. Як бачимо, таких прикладів чимало. Тож треба досить відповідально відноситись до вибору майбутньої професії.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

-Яка служба допомагає вирішувати проблеми працевлаштування та перепідготовки? Правильно, Служба зайнятості України.

Використання примусової праці забороняється.

-Ця фраза не потребує додаткового аналізу.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

-Тут теж все зрозуміло.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

-Про що йдеться в даному реченні? Так, про своєчасне отримання зарплатні.

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

-Працівники якої сфери найчастіше в світі страйкують? Дійсно, це шахтарі.

3.Рухавка.

Давайте проведемо звичну нам рухавку. Бо трошки засиділись. Присідаємо. Дівчатка 10 разів, хлопці – 20.

Відновлюємо повністю рухливість всіх груп м’язів та насичуємо мозок киснем. Молодці,  ми готові працювати далі.

 1. Первинне закріплення знань і способів дій.

       1.Робота в малих групах.

Формуємо малі групи. (Чотири).

Записуємо в зошиті визначення трудового договору.

Трудовий договір це- письмова угода між працівником, з однієї сторони, та працедавцем, з іншої сторони, про  найм на роботу, в якому зазначені основні засади майбутньої діяльності з указанням: місця робрти, спеціальності, кваліфікації, посади та розміру заробітної плати (основні). Та додаткові – випробування при прийнятті на роботу, соціально-побутові пільги. Також можуть бути зазначені похідні умови: охорона праці, матеріальна та дисциплінарна відповідальність.

Аналіз трудового договору, виділення його суттєвих ознак.

Додатковий матеріал . Кодекс законів про працю. Витяги.

Додатки №№ 1-5

ДОДАТКИ

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Конспект уроку містить інформацію щодо нормативно-правових засад з питання трудового права.Подані зразки документів,які регулюють трудові відносини.Інформація актуальна для майбутніх працівників та роботодавців.Дякую

 2. Гарний урок, який сприяє вихованню поваги до праці в будь-якому її прояві, бажання працювати в Україні, сприяє формуванню профорієнтаційних поглядів учнів. Дякую!!!

 3. Тема уроку – за програмою в назві трудового розпорядку немає. На етапі актуалізації опорних знань учнів слід звернутися до матеріалу 9 класу з теми “Трудове право”. В обладнанні Ви указали підручник, а на уроці його не використовуєте.