Конспект заняття з української літератури
Валер’ян Підмогильний
Місто

Валер’ян Підмогильний Місто

Методична розробка заняття з української  літератури

Підготувала Гладун О. В. – викладач Маріупольського коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» – 2014 рік.

Викладено методику проведення заняття з української літератури, спрямованого на ознайомлення студентів із життям і творчістю Валер’яна Підмогильного, його трагічною долею; вміння студентів характеризувати персонажів, робити власні висновки щодо прочитаного. В ході заняття значна увага приділяється формуванню соціально-особистісних компетенцій студентів.

Для викладачів української мови вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Група:  усі групи 1 курсу

Спеціальність:  для всіх спеціальностей

Тема заняття: Валер’ян Підмогильний. «Місто»

Мета заняття:

Навчальна – ознайомити студентів із життям і творчістю письменника, його трагічною долею; зацікавити творчістю; проаналізувати роман Валер’яна Підмогильного «Місто» з позицій екзистенціалізму, допомогти  усвідомити глибину проблем і характерів роману, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб; характеризувати маргінальний образ українського інтелігента;

Розвиваюча розвивати навички виділення головного з почутого та прочитаного, складання та висловлення власної думки; розвивати вміння аналізувати світоглядну й психологічну еволюцію характеру головного героя роману, пояснювати роль жіночих образів;

Виховна виховувати повагу до митця, духовних надбань народу; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.

Вид заняття: лекція

Вид лекції: комбінована

Форма проведення заняття: групова робота, фронтальне опитування

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі: зарубіжна література, географія, малярство, історія

Забезпечувані: культурологія

Методичне забезпечення:  опорні конспекти, схеми, роздатковий матеріал

Література:

Обов’язкова: 1.Українська література. Підручник для 11класу загальноосвітніх навчальних закладів за ред. Г.Ф.Семенюка – К.: ”Освіта”, 2002 р. 2. Українська література. Хрестоматія 11 клас. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2005р.

Додаткова: 1. Мовчан Р. Український модерністичний роман: “Місто”, “Невеличка драма” В. Підмогильного // Дивослово.— 2001.— № 2. 2. Шевчук В. Полинова зоря Валер’яна Підмогильного // Українська мова і література в школі.— 1991.— № 2. 3. Шерех Ю. Людина і люди (“Місто” Валеріана Підмогильного) // Ю. Шерех. Не для дітей.— Нью-Йорк, 1964.

Обладнання: тексти твору, ілюстрації, роздатковий матеріал

Хід заняття

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

  1. Насичений цікавий урок з елементами лекції,музичного супроводу,диспуту.Проведена підготовча робота до сприйняття твору,словникова робота .Особливо сподобалась запропонована рольова гра та “сходинки ” становлення головного героя.Дякую

  2. Учителька майстерно розробила урок, використавши ефективні методи роботи. Матеріал лекції підібраний згідно вікових особливостей учнів та програми, має великий пізнавальний аспект, повною мірою розкрита особистість автора та героя твору.

  3. Вчитель уміло проводила мотивацію навчальної діяльності на всіх етапах уроку, що сприяло пробудженню інтересу вихованців до творчої діяльності. Спілкування відбувалося у тісній співпраці, співдружності та взаєморозумінні. Вдало були застосовані вправи інтерактивної технології, які сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів

  4. Успіх вивчення великого твору – це його прочитання.Викладач Гладун О.В. обрала правильне вивчення,а саме :інтерактивну технологію.Студенти зрозуміють єдність фізіологічну та соціально-психологічну в образі Радченка.Ілютрації відповідають образам.Робота хороша.Дякую

  5. Роман “Місто” Підмогильного дійсно важкуватий у вивченні, але завжди знаходить відгук у учнів. При правильній організації уроку, творчому підході вчителя, можна дуже цікаво попрацювати. А завдання, типу інтерв’ю, додають динаміки, розвивають уяву і творчість учнів.

  6. Дехто вважає ,що ця тема важкувата для вивчення ,але Ви своїм творчим підходом довели , що це не так.Урок творчий,побудований методично вірно,використано різноманітні інтерактивні прийоми роботи на уроці.Ви використовуєте цікавий прийом -рольова гра ” Інтерв’ю з персонажем” або різні схеми,використовується музичний супровід.Добре ,що викладач вищого навчального закладу вдало володіє методикою викладання української літератури,це,мабуть ,Ви виняток.Низький Вам уклін за це і особливий респект.

  7. Гарний матеріал для проведення заняття з теми: Валер’ян Підмогильний. «Місто». Цікава схема “Становлення Степана Радченка”; розкрито поняття теорії літератури; проведена робота над характеристикою жіночих образів з добором ілюстрацій. Успіхів Вам)))