Контрольна робота з української мови, 7 клас

“Прислівник як незмінна самостійна частина мови”

Автор: вчитель української мови та літератури Немировська Наталія Вікторівна

вчитель української мови та літератури Немировська Наталія ВікторівнаМета:

 • перевірити рівень знань, умінь та навичок з теми «Прислівник як частина мови»;
 • удосконалювати навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо;
 • розвивати  зосередженість, пам’ять,культуру письма;
 • виховувати повагу до рідного слова.

Тип уроку: урок контролю навчальних досягнень учнів(перевірки володіння різними видами мовленнєвої діяльності).

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

ІІІ. Ознайомлення учнів з технологією проведення тестування.

Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання тестових завдан. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

ІV. Виконання учнями  тестових завдань.


Контрольна робота
І варіант

Початковий рівень (кожна відповідь 0.5 б.)

 1. Усі слова є прислівниками у рядку:

А. впевнено, прекрасно, котрийсь;

Б. ліньки, попередньо, використано;

В. пошепки, інколи, сам на сам;

Г. раз у раз, обидва, мирно.

 1. Прислівник – це..

А. незмінна  особлива форма дієслова;

Б. самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета;

В. незмінна самостійна частина мови;

Г. службова частина мови.

 1. Прислівники поділяються на такі розряди:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні, обставинні;

В. похідні та непохідні;

Г. безособові, неозначені, означено-особові.

 1. Прислівник напам’ять до розряду:

А. способу дії;

Б. місця;

В. причини;

Г. якісно-означальні.

 1. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:

А. віч-на-віч;

Б.  сам-на-сам;

В. вгорі;

Г. як-небудь.

 1. Прислівник мимоволі утворено способом:

А. префіксально-суфіксальним;

Б. основоскладання;

В. безафіксним;

Г. суфіксальним.

1 2 3 4 5 6

Середній рівень

 1. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням
  (Кожна пара прислівників – 0.4 б.)
 1. чемно        А. причини
 2. навприсядки        Б. часу
 3. післязавтра        В. способу дії
 4. згарячу        Г. міри й ступеня дії
 5. трохи        Д. якісно-означальні
1 2 3 4 5
 1. Установити відповідність між прислівником та способом його творення
  ( кожна пара 0.25 б.)
 1. сильно        А. основоскладання
 2. праворуч        Б. префіксально- суфіксальний
 3. весною        В. суфіксальний
 4. зліва        Г. перехід однієї частини мови в іншу
1 2 3 4

Достатній рівень

 1. Скласти речення зі словами по-старому і по старому
  (кожне речення 0.5 б.)
 1. Записати слова, знявши риску. (кожне слово 0.2 б.)

В/гору, сам/на/сам, любо/дорого. раз/у/раз, на/весні, пліч/о/пліч, само/вільно, власно/руч, де/небудь, на/перекір.

Високий рівень

 1. Написати діалог (4-5 реплік) на тему: «Надзвичайний світ мистецтва». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як член речення (3 бали).

Контрольна робота
ІІ варіант

Початковий рівень (кожна відповідь 0.5 б.)

 1. Усі слова є прислівниками у рядку:

А. випадково, весною, пішки;

Б. на пам’ять, завширшки, втричі;

В. поріг, по-моєму, прекрасно;

Г. любо-дорого, навзаєм, використано.

 1. Прислівник відповідає на питання:

А. який? чий?

Б. що роблячи? що зробивши?

В. як? наскільки? навіщо?

Г. скільки? котрий?

3. Які прислівники можуть утворювати ступені порівняння?:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні;

В. обставинні часу;

Г. обставинні причини та місця.

 1. Прислівник набагато до розряду:

А. способу дії;

Б. міри та ступеня дії;

В. причини;

Г. якісно-означальні.

 1. Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку:

А. найліпше;

Б.  більш актуально;

В. найменш вдало;

Г. менш гірше.

 1. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку:

А. прекрасн..о, невблаган..о, незграбн..о;

Б. грішн..о, невпин..о, живописн..о;

В. рівнин..о, туман..о, спосон..я;

Г. бажан..о, попідтин..ю, перлин..о.

1 2 3 4 5 6

Середній рівень

7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням
(Кожна пара прислівників – 0.4 б.)

 1. довіку        А. причини
 2. наперекір        Б. часу
 3. спересердя        В. способу дії
 4. вдвічі        Г. міри й ступеня дії
 5. по-українськи        Д. мети
1 2 3 4 5
 1. Установити відповідність між прислівником та формою ступеня порівняння прислівника
  ( кожна пара 0.25 б.)
 1. холодніше      А. проста форма найвищого ступеня порівняння
 2. найбільш чисто       Б. складена форма найвищого ступеня порівняння
 3. найгірше        В. проста форма вищого ступеня порівняння
 4. більш вдало        Г. складена форма вищого ступеня порівняння
1 2 3 4

Достатній рівень

 1. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння прислівників легко, мало.(кожний ланцюжок  0.5 б.)
 1. Записати слова, знявши риску. (кожне слово 0.2 б.)

Зо/зла, де/небудь, в/двічі, що/най/сильніше, без/кінця, дарма/що,час/від/часу, поза/торік, яко/мога, по/перше.

Високий рівень

 1. Написати діалог (4-5 реплік) на тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як члени речення (3 бали).

Відповіді до контрольної роботи

Відповіді І варіант ІІ варіант
1 В А
2 В В
3 Б Б
4 А Б
5 Б Г
6 Б В

7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Д В Б А Г Б Д А Г В

7 1 2 3 4 1 2 3 4
В А Г Б В Б А Г

V. Підсумки. Рефлексія

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Дякую за розробку уроку.Змістовно, методично грамотно, дає можливість перевірити рівень засвоєння матеріалу.

 2. Як завжди , прекрасна робота вчителя. Завдання підготовленя згідно методичних вимог. Наявні всі чотири рівні, тести різних видів відповідно до рівня розвитку дітей. Для творчої роботи дуже вдалі теми.

 3. Доброго дня, Наталіє Вікторівно! Дякую за розробку уроку! Завдання для перевірки знань учнів Ви дібрали відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів. Добре, що це тестові завдання як відкритої, так і закритої форми. Для високого рівня вдало обрали теми діалогів. Творчості Вам, натхнення, успіхів!

 4. З методичної сторони завдання розроблено правильно, а структура уроку відповідає обраному типу урока. Єдине, що хотілося б зауважи: більш чіткіше ставити розвивальну мету урока.

 5. Я знайшла кілька помилок в постановці питань . І, як на мене, завдання достатнього рівня для другого варіанту дещо простіші, легші, ніж у першому варіанті. Пробачте за критику.