Прислівник як частина мови
Презентація

Автор: вчитель української мови і літератури та світової літератури
Чеботарьова Антоніна Миколаївна

До вашої уваги презентація вчителя української мови і літератури та світової літератури на тему: «Прислівник як частина мови»

Зміст презентації:

ПРИСЛІВНИК – Самостійна незмінна частина мови, яка виражає:

 • ознаку дії;
 • ознаку іншої ознаки;
 • ознаку предмета.

Питання на які відповідає прислівник: де, коли, як, звідки, куди, в якій мірі, чому, скільки, наскільки.

Синтаксична роль прислівника.

1. У реченні прислівник виступає найчастіше обставиною :

Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів.

Т.Г.Шевченко

2). Рідше – присудком :

На серці весело.

3). Означенням :

Дорога ліворуч вела в царство лісу

В. Крищенко

4) Підметами і додатками:

Давай не оглядатися назад,
Не обмочила душу хмара чорна.
Давай зайдемо у квітучий сад,
Де є сьогодніі немає вчора”.

В Крищенко

Розряди за значенням:

Якісно-означальні – ЯК?
Місця – ДЕ? КУДИ? ЗВІДКИ?
Часу – КОЛИ? ВІДКОЛИ? ДОКИ? З ЯКИХ ПІР?
Причини – ЧОМУ? З ЯКОЇ ПРИЧИНИ? ЧЕРЕЗ ЩО?
Мети – ДЛЯ ЧОГО? З ЯКОЮ МЕТОЮ?
Способу дії – ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
Міри і ступеня – СКІЛЬКИ? ЯКОЮ МІРОЮ?

Групи за походженням:

ПОХІДНІ – праворуч, влітку, надворі, по-моєму, всього-на-всього, напередодні, спересердя.

НЕПОХІДНІ – тоді, туди, сюди, тут, там, скрізь, тепер, потім.

Ступені порівняння прислівників:

Вищий ступінь – проста форма, складена форма.

Найвищий ступінь – проста форма, складена форма.

 Ступені порівняння прислівників

Звичайний Вищий Найвищий
Проста форма Швидко Швидше Найшвидше (щонайшвидше)
Складена форма Сумлінно Більш (менш) сумлінно Найбільш (найменш) сумлінно

При утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що й у прикметниках: [г], [к], [з] при сполученні з суфіксом –ш- змінюється на [жч]: дорого – дорожче, важко – важче, низько – нижче. [с] змінюється на [шч] (на письмі щ) висо [к]о – ви[шч]е (на письмі – вище).

Деякі прислівники вищого і найвищого ступенів утворюються від прислівників з іншим коренем: добре – краще – найкраще.

Способи творення прислівників

СПОСІБ ТВОРЕННЯ ПРИКЛАДИ
Префіксальний Високо – > невисоко,
багато – > забагато
Суфіксальний Добрий – > добре,
 гарно – > гарнісінько
Префіксально-суфіксальний Український – > по-українськи,
один – > поодинці
Злиття основ Ліворуч, босоніж
Складання однакових або слів близьких за значенням Ледь-ледь, тишком-нишком,часто-густо
Перехід інших частин мови в прислівники Зимою, жаль, гаряче

НЕ з прислівниками пишемо

РАЗОМ ОКРЕМО:
Якщо без не прислівник не вживається: незабаром, негайно,непорушно; Якщо в реченні є протиставлення: Криві дровагорять не гірше, а краще від рівних (Народна творчість);
Якщо до прислівника-обставини з не можна дібрати синоніми:невисоко (низько), небагато (мало), неблизько (далеко); Якщо прислівник є в реченні присудком: Мені в житті довсього не байдужеВ.Сосюра
Якщо прислівник утворений від прикметника з наголошенимисуфіксами -анн- або -енн-несказанно, широченно

Розподільний диктант

Розподілити прислівники відповідно до правил правопису.

не/бавом; не/багатолюдно; не/бажано; не/безплідно, а результативно; не/безуспішно; не/близько, а далеко; не/боязко, а впевнено; не/вгаваюче; не/вгамовано; не/вдало; не/вдогад; не/взабарі; не/відь-де; не/влад; не/навмисно; не/впопад; не/гоже; не/голосно, а тихо; не/гучно, проте приглушено; не/даром; не/задовго; не/квапом; не/мало, а достатньо; не/минуче; не/помалу; не/рідко, не/щодавно; не/швидко, а повільно.

Без частки не не вживається Можна дібрати синонім без частки не Є протиставлення

НІ з прислівниками пишемо

Ні з прислівниками пишемо зазвичай разом. У цьому випадку він є префіксом: ніде, нізащо, нітрохи.

Ні у фразеологізмах пишемо з прислівниками окремо: ні в тих ні в сих, ні туди ні сюди, ні так ні сяк, ні вдень ні вночі, ні багато ні мало.

Орфографічний практикум

Визначити, у яких випадках не і ні виступають часткою, у яких — префіксом, а в яких — частиною кореня.

Ні/трохи, ні/защо, ні/звідки, ні/туди ні/сюди, ні/так ні/сяк, ні/коли, не/дуже, не/задовго, не/влад, не/даремно, не/інакше, ні/чогісінько, ні/яково, не/одноразово, ні/скільки, ні/почім.

Дослідження-відновлення

Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні за змістом прислівники з часткою ні

1) Голкою… ткнути. 2) Як… нічого. 3) …у світі. 4) І вгору глянути… 5) …б не подумав. 6) Далі вже… 7) …не годиться. 8) Переводиться на…

Довідка: нікуди, нікуди, нінащо, ніде, ніде, нізащо, ніколи, ніколи.

И та і в кінці прислівника

и
Після букв, що позначають тверді приголосні: навскоси.

ЗАВЖДИ!

1) Після г, к, х: пошепки.
2) У кінці прислівників з префіксом по: по-заячи,по-українськи, по-вовчи.

і

1) У кінці прислівників після букв, що позначають м’які або пом’якшені приголосні: в цілості,навесні.
2) У деяких прислівниках після ч: тричі, вночі.

Творчий диктант

Утворити прислівники шляхом поєднання іменників з прийменником в. пояснити написання.

в(глибина), в(гора), в(далечінь), в (далина), в(ніч), в(ранок), в (середина), в(купа), в(кінець).

Розподільний диктант

Записати слова у дві колонки:

1) и в кінці прислівників;

2) і в кінці прислівників. Позначити орфограму.

удвіч.., заоч.., восен.., взагал.., декол.., звідк.., дедал.., надвор.., навпомацк..,

вширшк.., всюд.., наодинц.., напровесн.., втрич.., упівсил.., досередин.., віднин.., зовн.., навколішк..

 Правопис прислівників на –о, -е

Прикметники: Прислівники:
 • туманний
 • нескінченний
 • нежданий
 • ближчий
 • найкращий
 • туманно
 • нескінченно
 • неждано
 • ближче
 • найкраще

Висновок: прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, повністю зберігають особливості правопису прикметників, зокрема й творення вищого й найвищого ступенів порівняння.

Дефіс у прислівниках ставлять

Після префікса по-, якщо прислівник має суфікс –е-, -и-, -ому-, -ему- (-єму-) У складних прислівниках після будь-, казна-, бозна-, хтозна- У складних прислівниках перед –небудь, -таки, -то За складання однакових чи близьких за змістом слів
 • По-перше,
 • по-людськи,
 • по-нашому,
 • по-своєму
 • Будь-коли,
 • казна-як,
 • хтозна-коли
 • Будь-коли,
 • казна-як,
 • хтозна-коли
 • Ледве-ледве,
 • пліч-о-пліч,
 • тишком-нишком

Розподіліть прислівники залежно від написання

Мало…помалу, не…сподівано, до… ладу, ось…таки, не…впинно, в… позику, віч…на…віч, ясно як… треба, часто…густо, з…далека, до… останку, абиде…таки, о…бразливо

через дефіс разом окремо

Розподіліть у три колонки слова залежно від написання

 У…трьох, аморально…таки, аби…де, с…тиха, яби…як, ну…ну, рік…у…рік, отож…бо, і в…день і в…ночі, на…щастя, тень…телень, от…таки, рано…пораненьку

 

разом окремо через дефіс

Самостійна робота

 1. У якому рядку правильно названо морфологічні ознаки прислівника?

А. РІД, ЧИСЛО, ВІДМІНОК;

Б. ЧАС, СПОСІБ;

В. ВІДМІНОК, ЧИСЛО;

Г. НЕЗМІННІСТЬ

 1. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять прислівники:

А. ставитись по/сусідському, дивитись по/вовчому, взяти за/багато;

Б. за/багато днів, приносити до/дому, відпочивати по/перше вересня;

В. іти по/вовчому сліду, співати по/українськи, кинути на/гору;

Г. підніматися на/гору Ельбрус, іти до/дому, постукати в/друге вікно.

 1. У якому рядку не від усіх прислівників можна утворити ступені

порівняння:

А. ГАРНО, КОРИСНО, ВЕСЕЛО, ЗАВЗЯТО;

Б. РІШУЧЕ, БАГАТО, ЩОЙНО, ДАЛЕКО;

В. ГЛИБОКО, РАНО, ШВИДКО, ЛЕГКО;

Г. ДОРОГО, ГОЛОСНО, ВАЖКО, ЗРУЧНО.

 1. У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс:

А. ПО/ПЕРШЕ, ПО/ВАШОМУ, НІ/КУДИ, НА/ВЕСНІ;

Б. БУДЬ/ЯК, ПО/БРАТЕРСЬКИ, В/ГОЛОС, НА/ПЕВНО:

В. ХТОЗНА/ДЕ, КОЛИ/НЕ/КОЛИ, НА/БІК, У/ПЕРШЕ;

Г. ПО/НАШОМУ, ДЕ/НЕ/ДЕ, ВІЧ/НА/ВІЧ, ЧАСТО/ГУСТО

 1. У якому рядку всі прислівники пишуться з нн?

А. ГУМА..О, АКТИВ..О, БЕЗУПИ..О, СО..О;

Б. ВІДМІ..О, СТАРА..О, НЕСКАЗА..О, ЩОДЕ..О:

В. НЕГАДА..О, САМОВІДДА..О, НЕЗДОЛА..О, ДОРЕЧ..О,

Г. БАГРЯ..О, НЕ ПОРУШ..О, НЕВТОМ..О, НЕВПИ..О.

 1. У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників?

А. ДЕНЬ У ДЕНЬ, БЕЗ КІНЦЯ-КРАЮ, ВІЧ-НА-ВІЧ, НЕ ДО ВПОДОБИ;

Б. НЕ ЗЛО, ЗОЗЛА, ЧАС ВІД ЧАСУ, БЕЗПЕРЕСТАНКУ;

В. У СТОКРАТ, ПО-ДРУГЕ, ЯК-НЕБУДЬ, НАВИВОРІТ;

Г. ПО-МОЄМУ, ПО-ЗИМОВОМУ, ЯК-НЕБУДЬ, РІК-У-РІК.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Дякую. Матеріал дуже гарно і змістовно продуманий. Презентація чудова.

 2. Тема “Прислівник” є однією з найскладніших, а Ваша розробка дозволяє цікаво й змістовно подати матеріал. Чудова презентація. Здається, що після такого уроку учні вийдуть із знаннями і впевненістю, що тема їм зрозуміла.

 3. С задоволенням і користю переглянула презентацію. В презентації згадуться вже забуті мною правила. В роботі вчитель вдало поєднала і теоретичний матеріал, і практику ( і добре, що є “ключ” для завдань). Дякую.

 4. Пані Антоніно! Ваша робота охоплює теоретичні відомості та практичні завдання з теми “Прислівник як частина мови”. Дякую Вам за цікавий та доступний матеріал.