Контрольна робота з української літератури для 10-го класу.

Автор: Викладач української мови та літератури Бойко Оксана Яківна

Screenshot_22Контрольна робота для школярів, необхідна для того, щоб виявити рівень засвоння учнями матеріалу, який вивчався протягом декількох уроків, а при необхідності здійснити корекцію знань, умінь та навичок дітей. Різнорівневі завдання дадуть можливість вчителю перевірити ступінь засвоєння знань дітьми, а виконання творчрго завдання – можливість учням проявити свою індивідуальність, обізнаність, з того чи іншого предмету, та творчість при написанні.

МЕТА:  визначити рівень засвоєння  навчального матеріалу учнів з теми, розуміння основних дат та подій з життя та творчості письменника, уміння використовувати їх на практиці; готувати учнів до ЗНО з української літератури.

ТИП УРОКУ:  контроль і коригування знань, умінь і навичок учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

Учитель розповідає учням про  зміст завдань, час виконання, розподіляє варіанти, називає ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання.

ІІ. Письмова тестова робота за варіантами

Завдання роботи складено таким чином, як і завдання для ЗНО, але за біографією та творчістю одного письменника:

Завдання А – завдання з вибором однієї правильної відповіді (всього 8;

0 – 1 бал).

Завдання Б – завдання на встановлення відповідності, тобто логічної пари (всього 2; 0 – 4 бали)

Завдання В-завдання на встановлення правильної послідовності ( всього 2; 0-3 бали)

Завдання Г- завдання відкритої форми з короткою відповіддю ( всього 3; 0-6 балів)

Кількість завдань та їх тип розраховано таким чином, що за правильне виконання всього тестового завдання учень може отримати максимум 40 балів. Оцінку за виконання роботи учень отримує згідно з  таблицею, де отримані бали співвідносяться з оцінкою.

Варіант 1

А-1Справжнє прізвище Панаса Мирного:

а) Панас Якович Руденко;

б) Панас Якович Рудченко;

в) Панас Федорович Рудченко;

г) Панас Якович Мирний .

А-2 У якому році Панас Мирний закінчив Гадяцьке повітове училище:

а) 1862;

б) 1864;

в) 1860;

г) 1859.

А – 3 Панас Мирний – це:

а) Миргородський письменник;

б) Полтавський письменник;

в) Гадяцький письменник;

г) Київський письменник.

А – 4 Ким працював письменник у Гадячі, Прилуках, Миргороді:

а) писарем;

б) учителем;

в) канцеляристом;

г) редактором газет та журналів.

А – 5 У 1871році письменник переселився до…

а) Києва;

б) Полтави;

в) Львова;

г) Миргорода.

А – 6 Який твір був опублікований у 1877році, у женевському журналі «Громада»:

а) «Лимерівна»;

б) «Чіпка»;

в) «Лихі люди»;

г) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

А – 7 Як звали сина Панаса Мирного, який загинув у Першій світовій війні?:

а) Василь;

б) Михайло;

в) Панас;

г) Віктор.

А – 8 Виберіть місяць смерті Панаса Мирного:

а) лютий;

б)  листопад;

в) квітень;

г) січень.

Б – 9 Установіть відповідність між датою та подією з життя письменника.

ПОДІЯ                                                                          ДАТА

А  Початок чиновницької служби у Гадячі          1  1871

Б  Народження П. Мирного                                     2 1877

В  Переїздить до Полтави                                         3 1863

Г Участь у нелегальній                                              4 1875

роботі гуртка «Унія»                                                  5 1849    

Б – 10 Установіть відповідність між твором письменника та датою його видання.

НАЗВА ТВОРУ                                        ДАТА ВИДАННЯ

А  «П’яниця»                                                  1 1886

Б «Перемудрив»                                             2 1872

В «Лихий попутав»                                        3 1877

Г «Пропаща сила»                                          4 1903

5 1874

В – 11 Установіть послідовність життєвих подій Панаса Мирного:

      А Участь у нелегальній роботі революційного гуртка «Унія».

      Б  Робота в місцевій казенній палаті Полтави.

      В  Розшук поліцією «політично підозрілу особу» Панаса Мирного.

      Г  Робота в Полтавській губфінвідділі.

В – 12  Установіть  ланцюжок публікації творів П.Мирного:

      А   оповідання «П’яниця»

      Б  «Сон»

      В  вірш «Україні»

      Г  перші дві частини роману «Повія»

Г – 13 Запишіть своє ставлення до творчості Панаса Мирного. (5-10речень)

Г – 14 Напишіть короткого листа Панасу Мирному. (7-10речень)

Г- 15 Запишіть головні теми, на Вашу думку, які порушені у романі П.Мирного – «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Ключі: А-1-Б; А-2-А; А-3-Б; А-4-В; А-5-Б; А-6-В; А-7-Г; А-8-Г;

Б-9 1-В, 2-, 3-А, 4-Г, 5-Б;

Б-10 1-Б, 2-В, 3-, 4-Г, 5-А;

В-11-Б,А,В,Г; В-12-В,А,Г,Б.

Варіант 2

А-1 Ким був батько письменника за професією?

а) письменником;

б) учителем;

в) бухгалтером;

г) столяром.

А-2  У якому році розпочалася чиновницька служба П. Мирного?

а) 1870р.;

б)  1865р.;

в)  1863р.;

г)  1872р.

А–3 Ким були опубліковані перші спроби літературної творчості П.Мирного:

а)  І. Біликом;

б)  М. Старицьким;

в)  І. Карпенком – Карим;

г)  Л.Українкою.

А – 4  У якому львівському журналі П.Мирний виступав з критичними статтями:

а)  «Зоря»;

б)  «Основа»;

в)   «Правда»;

г)  «Унія».

А – 5  Як звали сина П.Мирного якого було мобілізовано до діючої армії:

а)  Віктор;

б)  Михайло;

в)  Василь;

г)  Іван.

А – 6  Яка початкова назва роману П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

а)  «Рідний край»;

б)  «Лихо давнє й сьогочасне»;

в)  «Громада»;

г)  «Пропаща сила».

А – 7 Протягом скількох років П.Мирний створив цикл «образків життя» під загальною назвою «Як ведеться, так і живеться»:

а)  10 років;

б) 3 років ;

в) 8 років ;

г)  5 років.

А – 8  Оберіть правильну дату смерті Панаса Мирного:

а)  27 лютого 1921р.;

б) 20 січня 1920р.;

в) 18 березня 1932р. ;

г) 13 травня 1920р. .

Б – 9 Установіть відповідність між назвою  твору та жанром.

НАЗВА ТВОРУ                                                              ЖАНР

А  «Повія»                                                                   1  Роман

Б  «Перемудрив»                                                       2  Оповідання

В   «П’яниця»                                                             3  Повість

Г   «Лихі люди»                                                          4  Комедія

                                                                                    5   Нарис     

Б – 10 Установіть відповідність між подією та датою із життя та творчості П.Мирного.

 ПОДІЯ                                                                                 ДАТА

А   Працює в канцеляріях Прилук, Миргорода.             1 1864р.

Б  Публікація нарису

«Подоріжжя од Полтави до Гадячого».                          2 1920р.

В  Робота в Полтавському губ фінвідділі.                      3  1874р.

Г  Рік народження письменника.                                    4 1919р.

5  1849р.

В – 11 Установіть послідовність подій у житті письменника:

       А Переїзд до Полтави.

       Б Розшук письменника поліцією.

       В Служба у Гадяцькому повітовому суді.

Г Організовано видавниче товариство «Зірка».

В – 12  Установіть послідовність публікації творів письменника:

       А«Перемудрив»

       Б«Повія»

       В«Хіба ревуть воли,як ясла повні?»

       Г«Лихі люди »

Г – 13 Запишіть основні проблеми порушені у романі П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г – 14  Напишіть короткого листа П.Мирному. (6-10 речень)

Г  – 15 Висловіть свою думку щодо роману «Повія» П.Мирного. (5-10 речень)

Ключі: А-1-В; А-2-В; А-3-А; А-4-В; А-5-Б; А-6-Г; А-7-А; А-8-Б;

Б-9 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б, 5-;

Б-10 1-, 2-А, 3-Б, 4-В, 5-Г;

В-11-В,А,Г,Б; В-12-Г,В,Б,А.

Кількість балів Оцінка
1-2 1
3-4 2
5-6 3
7-10 4
11-13 5
14-19 6
20-23 7
24-27 8
28-29 9
30-33 10
34-38 11
39-40 12

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

10 коментарів

  1. Оксано Яківна, рада бачити Вас на цьому сайті.  Чудова різнорівнева контрольна робота. Цікаві завдання (Г), наявність різнопланових завдань не лише підготують учнів до ЗНО, а й заохотять їх до детального вивчення творчості письменників.

  2. Оксано Яківно, Ви молодчинка.Робота дуже хороша, грамотно оформлена, охоплює увесь матеріал.Уже скопіювала собі і буду використовувати, згадуючи Вас гарними словами)))

  3. Контрольна робота відповідає програмним та медодичним вимогам. Завдання різнорівневі, різнопланові, майстерно побудовані Робота охоплює повністю тему уроку, відповідає віковим особливостям учнів.

  4. За допомогою контрольної роботи з української літератури Оксана Яківна здійснює контроль знань учнів з даної теми,стимулює активізацію набутих знань,підвищує рівень засвоєння теми,виховує культуру писемного мовлення під час відповіді

  5. Як контрольна робота на перевірку знань учнів щодо біографії та творчості П.Мирного, на мою думку, даний матеріал підходить. Єдине зауваження стосовно завдань під літерою Г: ви пропонуєте в обох варіантах по 3 запитання, які принципово не розрізняються. Якщо учень буде писати листа письменнику, то логічно, що буде висловлюватись про творчість або конкретний твір. То навіщо тоді інші 2 завдання? На мою думку, варто залишити одне завдання “Лист автору”, але нехай пишуть не “короткий”, як ви зазначаєте, а обсягом від 100 слів (як висловлювання в ЗНО).

  6. Контрольна робота з української літератури у тестовій формі є одним із видів обов’язкового контролю навчальних досягнень учнів. Тестові завдання повинні бути закритої та відкритої форми -це видно з конспекта уроку. Тільки я не зрозуміла для якого рівня ці тести ( стандарт, академічний).І як рекомендація – більше потрібно звертати увагу на ті питання, твори , які зазначені в програмі ЗНО. Дякую.

  7. Як не подобаються учням самостійні роботи, але саме вони виявляють всі “прогалини” у знаннях. Якщо учні планують поступати у вищі навчальні заклади, то потрібні грунтовні знання. І саме такі роботи по одній темі допоможуть визначити справжній рівень засвоєння теми. Тому публікацію вважаю корисною.

  8. Розроблені завдання контрольної роботи допоможуть учням виявили прогалини у знаннях з даної теми, сприятимуть вмінню самооцінювання. Завдання можна використовувати на етапі перевірки засвоєних знань вибірково, готуючись до подібної перевірки.

  9. Гарне тренування для майбутніх випускників. Контрольна робота охоплюють весь спектр завдань для ЗНО, а саме: тести, завдання на відповідність та послідовність, визначення головної теми, складання твору, написання листа. Розробка повністю завершена, адже наявна таблиця співвідношення балів і оцінки.

  10. Контрольна робота складена таким чином, що повністю охоплює біографію та творчість Панаса Мирного,а значить дасть учителеві можливість в повній мірі виявити рівень знань учнів по даній темі. Структура завдань повністю відповідає структурі ЗНО, а отже, це можливість дітям потренуватися, психологічно налаштуватися на майбутні випробування.