Мовознавчий турнір для учнів 10-11 класів

Автор: методист РМК, учитель української мови та літератури, світової літератури Трунденко Інна Петрівна

Мовознавчий турнір

Мета. Закріпити знання учнів з фонетики, лексикології, фразеології, морфології та синтаксису; формувати вміння використовувати здобуті знання на практиці; розвивати логічне мислення, пам’ять, уважність; виховувати любов до рідної мови.

Участь у грі можуть брати усі бажаючі учні 10 – 11 класів, тобто діє принцип добровільності та активності. Після того, як визначаться учасники, ведучому (ним може бути сам учитель), необхідно попередньо ознайомити учасників із правилами гри, провести консультацію, порекомендувати додаткову літературу, оскільки деякі питання не передбачені шкільною програмою, вони покликані виявити начитаність та обізнаність учнів із різних розділів мовознавства.

У грі участь беруть п’ять учнів. Усього відбувається чотири тури. На кожному турі учасник отримує по три запитання. В кінці кожного туру визначається та вибуває учасник, який дав найменшу кількість правильних відповідей.

1 тур – 5 на 3 = 15 запитань
2 тур – 4 на 3 = 12 запитань
3 тур – 3 на 3 = 9 запитань
4 тур – 2 на 3 = 6 запитань

Переможець гри отримує приз.

І тур /5 учасників/

 1. Як називається наука про мову? /Мовознавство або лінгвістика/
 2. Кого вважають творцем слов’янської абетки? /Кирило та Мефодій/
 3. Доберіть синонім до слова безжалісний /Безсердечний/
 4. Що означає фразеологізм товкти воду в ступі? /Одне і те ж робити/
 5. Наведіть приклад історизмів /Наприклад: жупан, очіпок/
 6. Що означає з грецької logos? /Вчення/
 7. Як називається розділ мовознавства, що вивчає звукову будову мови? /Фонетика/
 8. Як називають науку, яка вивчає лексику? /Лексикологія/
 9. До якої групи та підгрупи за генеалогічною класифікацією належить українська мова? /Слов’янська група, східно – слов’янська підгрупа/
 10. Наведіть приклади паронімів /Наприклад: адресат- адресант/
 11. Назвіть розділ мовознавства, який вивчає будову та значення словосполучень і речень /Синтаксис/
 12. Доберіть антонім до прикметника симетричний /Асиметричний/
 13. Скільки букв та звуків у слові заєць? /Букв – 5, звуків – 5/
 14. Наведіть приклад архаїзмів /Наприклад: ректи – говорити, вия – шия/
 15. У якому році Катерина ІІ видала указ про заборону викладання українською мовою в Києво – Могилянській академії? /1753/

ІІ тур /4 учасники/

 1. У якому розділі мовознавства вивчаються частини мови з властивими їм граматичними значеннями? /Морфологія/
 2. Назвіть службові частини мови /Прийменник, сполучник, частка/
 3. Які частини мови не входять ні до самостійних, ні до службових? /Вигук/
 4. Наведіть приклад іменника, що не змінюється /Наприклад: таксі, журі/
 5. До якого розряду за значенням відносяться займенники той, цей? /Вказівні/
 6. Скільки відмін має іменник? /Чотири/
 7. Назвіть основні лексико – граматичні розряди прикметників /Якісні, відносні, присвійні/
 8. Що таке неозначена форма дієслова? /Інфінітив/
 9. До якого розряду за значенням належать числівники мало, багато, трохи? /Неозначено – кількісні/
 10. На які групи за значенням і відношенням до інших частин мови поділяються дієслова? /Перехідні та неперехідні/
 11. Які способи дієслів розрізняють в українській мові? /Дійсний, умовний, наказовий/
 12. Яка самостійна частина мови є невідмінюваною і виражає ознаку дії чи стану або ступінь вияву іншої ознаки? /Прислівник/

ІІІ тур /3 учасники/

Замініть одним словом:

 1. Впасти духом /зневіритися/
 2. Крапля в морі /небагато/
 3. Без царя в голові /нерозумний/

Продовжіть думку:

 1. Речення – це…/граматично й інтонаційно оформлене висловлення, що є засобом формування, вираження і повідомлення думки
 2. Додаток – це…/другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, стан і відповідає на питання непрямих відмінків/
 3. Обставина – це…/другорядний член речення, який називає обставини дії, процесу, стану і відповідає на питання як? де? куди? звідки?/

Кому належать рядки:

 1. О слово рідне! Орле скутий!
  Чужинцям кинуте на сміх! /О.Олесь/
 1. Буду я навчатись мови золотої…
  У трави – веснянки, у гори крутої… /А.Малишко/
 1. О рідне слово, хто без тебе я?
  Німий жебрак, старцюючий бродяга?.. /Д.Павличко/

ІV тур /2 учасники/

 1. У якому році було запроваджено Валуєвський циркуляр, який забороняв друкування книг української мовою? /1863/
 2. У якому році вийшов Емський указ про заборону ввезення українських книг із-за кордону? /1876/
 3. До якої частини мови належить слово потроїти? /До дієслова/
 4. До якої частини мови належить слово по – третє? /До прислівника/
 5. Назвіть стилі української мови /Науковий, офіційно – діловий, публіцистичний, розмовний, художній стилі/
 6. Назвіть типи мовлення /Розповідь, опис, роздум/

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Матеріал підібрано змістовно і цікаво. Захід направлений на досягнення виховної мети. При цьому учні можуть показати не тільки знання, але й логіку, емоції тощо. Подібні заходи вкрай потрібні для формування громадянської позиції, розвитку мовної і мовленнєвої компетентностей.

 2. Інна Петрівна, навчати дітей розуміти і збагачувати рідну мову, формувати розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна, як держава;
  розширювати знання про красу і багатство української мови – це дуже важлива справа. Сценарій Вашого турніру тому доказ. Натхнення Вам!

 3. Шановно, Ірино Петрівно! Ви підібрали навчальний, виховний і цікавий матеріал. Можливо, учні не навсі питання знають відповідь, але головне колективна гра, яка надає впевненості у самореалізації особистості, надихає на перемогу. Натхнення вам і успіхів.

 4. Шановна Інно Петрівно! З одного боку матеріал змістовний і різносторонній, що змушує учнів дійсно проявити свої знання з граматики, фразеології та граматики української мови. Але на мою думку до розробки можна було підійти більш творчо з використанням ТЗН, чи хоча б наочностей, що зробило б конкурс більш цікавим.

 5. Сценарій цікавий, містить декілька турів: “Замініть одним словом”, “Продовжіть думку”, “Кому належать слова”. А головне, вказує на те, що мова – найбільша духовна цінність народу, його суть, основа його буття. Саме мова формує і визначає свідомість, творить людину, культуру, історію…