Практичне заняття з анатомії людини
Особливості будови людини

Автор: викладач фармакології Корнієнко Олексій Петрович

Тип уроку: Урок формування практичних вмінь і навичок.

Тема: М’язи та фасції голови ,  шиї та тулуба.

Вивчення основних груп м’язів людини на анатомічних препаратах, муляжах і атласах.

Вивчення функцій м’язів за допомогою демонстрації рухів на живій людині..

Курс: ІІ    спеціальність “Лікувальна справа” .

Кількість  навчальних  годин -2.

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Основною відмінністю тварин від рослин є пристосуван­ня до навколишнього середовища за допомогою переміщення. “Главнейшее проявление высшей нервной деятельности животного, т.е. его видимая реакция на внешний мир, єсть движение — результат деятельности его скелетно-мишечной сис­теми” (И.П. Павлов “Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных”, 1951.— С. 313).

Після вивчення пасивної частини опорно-рухового апара­ту важливе значення має вивчення активної частини, яку складають м’язи, у результаті скорочення яких відбувають­ся різноманітні рухи.

Знання м’язів голови та шиї, їхньої морфології та функцій важливо не тільки для вивчення наступних розділів анато­мії (васкуляризації та іннервації м’язів), але і для клінічних дисциплін (терапії, хірургії, лікувальної фізкультури).

ІІ. Навчальні  цілі  заняття:

Знати, засвоїти: (ІІ рівень)

 • будову та класифікацію скелетних м’язів ;
 • особливості мімічних м’язів ;
 • топографічні утворення шиї;
 • м’язи грудей, спини та живота;
 • особливості м’язів черевного преса;

Вміти: (ІІІ рівень)

 • визначення за місцем розташування основних груп м’язів людини;
 • визначення топографічних утворень, що мають значення для практичної медицини;

Оволодіти  навичками, технікою виконання: (ІІІ рівень)

 • промацування поверхневих жувальних м’язів;
 • промацування м’язів черевного пресу;;

ІІІ. Виховна ціль:

 • виховання милосердя, любові до обраної професії, клінічного мислення.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Уміти
I. Ті, що забезпечують
1.
2.
Біологія
Латинська мова
Будова клітини, тканин
Термінологію
Визначати основні елементи клітин, тканин
Застосовувати знання при вивченні теми
II. Ті, що забезпечуються
1. Усі клінічні дисципліни Особливості м’язової системи Застосовувати знання на практиці
III. Внутрішньопредметна інтеграція
1. Анатомія органів і систем Гістологічні особливості різних тканин Застосовувати знання при вивченні теми

V. Зміст теми заняття :

У людському організмі близько 600 скелетних м’язів, загаль­на їхня маса у дорослого становить більше ніж 40% від загаль­ної маси тіла. У м’язі розрізняють початок, головку, чере­вце — найтовщу і найширшу його частину — та два кінці. Кінець, яким починається м’яз, називають головкою. Оби­два кінці м’яза переходять у міцний сполучнотканинний утвір — сухожилок. Проте така назва кінців умовна, оскільки при деяких положеннях тіла кінці міняються місцями. Сухо-жилкова частина м’яза за допомогою колагенових волокон прикріплюється до кістки, вплітаючись в окістя або охрястя, у шкіру або орган, який приводиться в рух цим м’язом. Деякі м’язи, особливо ті, що беруть участь у формуванні стінок черевної порожнини, мають широкий плоский сухожилок (tепsіо), відомий як сухожилкове розтягнення, або апоневроз (аропеигоsuт).

Кожен м’яз складається з посмугованих м’язових воло­кон, які мають оболонку — ендомізій. Пучки волокон відо­кремлені сполучнотканинними прошарками, що утворюють перимізій.

Допоміжний апарат м’язів об’єднує анатомічні утворення, які допомагають м’язам виконувати свої функції. Це фасції, синовіальні сумки, піхви сухожилків, міжм’язові перегородки, сесамоподібні кістки тощо.

Фасція (fаsсіа)сполучнотканинна пластинка, утворе­на колагеновими й еластичними волокнами, розміщена на поверхні м’яза (поверхнева фасція) або в глибині під м’яза­ми (глибока фасція). На кінцях м’яза фасція зрощується з сухожилками та кістками. При патологічних процесах фасції виконують роль біологічних бар’єрів: перешкоджають поширенню ексудату, гною, крові при крововиливах.

Мязова система

Мязи голови

Дивись додаток – анатомія в таблицях.

VІ. План  та організаційна структура практичного заняття

N Основі етапи заняття, їх функції та  зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контр. навчання Матеріали метозабезпечення: контроль, наочно ТЗН, інструкції, обладнання Час в хв. або в %%
Підготовчий етап

 1. Організація заняття.
 2. Визначення навчальних цілей, мотивація
 3. Перевірка готовності до заняття
Див п.п І- ІІІ
 1. Актуальність теми.
 2. Учбові цілі.
3 хв
3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок за темою. I-II рівень Фронтальне опитування Запитання (див. додаток) 20 хв
4.Виконання  програмованих завдань ІІ рівень Тест- контоль І-ІІ рівня Тести  І-ІІ рівня
2 Основний етап

Формування професійних вмінь і навичок.

1. Оволодіти навичками зазначеними в навчальних цілях заняття.

ІІІ рівень Практичний тренінг. Мікроскопи, гістологічні препарати 50 хв
2.Розв’язування анатомічних  задач ІІІ рівень Практичний тренінг. Задачі III рівня
3.Виділення особливостей будови, структури тканин чи органа ІІІ рівень Практичний тренінг. Набір тематичних препаратів, муляжів, стендів
4.Оцінка можливості практичного застосування навичок ІІІ рівень Фронтальне опитування Ситуаційні завдання
3 Заключний етап1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь  і навичок виконаних завдань ІІІ рівень Перевірка робіт, рішення ситуаційних задач Ситуаційні задачі, альбоми 15 хв
2. Підведення підсумків тлумачення та виставлення оцінок Аналіз помилок 3 хв
Домашнє завдання

Л.Ф. Гаврилов Анатомія

М.М.1986 Стор.  108-130

Л.І. Старушенко

Анатомія та фізіологія людини

К.З.2003 Стор. 83-110

2хв
Допоміжна література :
В.І.СакевичПосібник для практичних занять з анатомії та фізіології

К.З.2003

П.І. Сидоренко

Анатомія та фізіологія людини

К.М 2007

Орієнтовні карти роботи з літературою

VІІ. Матеріали методичного  забезпечення заняття

 1. Матеріали контролю до підготовчого етапу: запитання , програмовані завдання.
 2. Матеріали забезпечення основного етапу: набір тематичних препаратів, задачі, таблиці, муляжі, альбоми, роздатковий матеріал.
 3. Матеріали контролю до заключного етапу:  еталони відповідей на програмовані завдання, задачі, щоденники.
 4. Матеріали для самопідготовки студентів: карти ООД для роботи з літературою.

VІІІ. Список літератури:

 1. Л.І. Старушенко Анатомія та фізіологія людини К.З.2003
 2. В.І.Сакевич Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології К.З.2003

3. П.І. Сидоренко Анатомія та фізіологія людини К.М 2007

Додаток

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *