Педагогічне ЕСЕ викладача – філолога

Організація педагогічного процесу викладачем-філологом

Автор: Викладач української мови та зарубіжної літератури

Педагогічний процес – це цілий життєвий світ. Тут не тільки передається знання, а й розвивається, проходить становлення особистість. Одним із важливих напрямів діяльності сучасного навчання є така організація навчального процесу, яка забезпечує глибокі та міцні знання основ наук і, разом з тим, формує у студентів вміння самостійно мислити, розвиває творчість та ініціативу.

Роль викладача – мовника в умовах сучасної освіти відіграє не останню роль. Адже саме він покликаний виховувати високі духовні, естетичні ідеали, розвивати найгуманніші людські почуття, прищеплювати вміння бачити навколо себе прекрасне.

Для забезпечення організації навчального процесу на заняттях мови та літератури використовую різні сучасні педагогічні методики.

На сьогоднішній день в роботі викладача-філолога вбачаю актуальність у використанні особистісно орієнтованого методу навчання. Саме він дає можливість студентам активно оволодівати знаннями, розвивати творчі здібності, розширювати загальний кругозір, рахуватися з чужою думкою, відстоювати власні погляди, розвивати інтерес до життя. Особистісно зорієнтоване навчання формує творчу особистість із глибоким критичним мисленням.

На мою думку, застосування згаданого методу навчання впливає на такі чинники:

 • поглиблене вивчення теми;
 • виключення небажаного зубріння;
 • зникнення боязні виступати перед аудиторією;
 • виявлення знань та умінь на конкурсах, тощо.

Активізувати уміння використовувати знання в інтересах майбутньої професії – мета кожного мого заняття.

Хочу наголосити, що авторитет викладача, його власний приклад віддзеркалюються в студентській групі, а успішність студентів залежить від професіоналізму і творчості педагога. Тому і намагаюсь постійно опановувати новітні педагогічні технології.

Насамперед, намагаюсь зрозуміти студента як особистість, пізнати його індивідуальні особливості. На практиці широко використовую систему розвивального навчання. Організація навчального процесу має двосторонній характер, навчаючи студентів, навчаюсь від них і сама.

На заняттях з мови і літератури намагаюсь вчити студентів не просто бачити і відчувати, а й уміти висловлюватись, влучно добирати   мовні    засоби зі словника української мови, орієнтуватися у найрізноманітніших ситуаціях спілкування, відстоювати власну думку.

Власний досвід показує, що доцільним є проведення публічних виступів, колоквіумів, ділових ігор, засідань круглих столів, літературних віталень, диспутів, студентських конференцій, захисту творчих робіт.

Зазначу, що під час проведення відкритих занять студенти намагаються розкрити свої природні здібності,формуються як освідчені, професійно-орієнтовані представники інтелігенції. Вдалих результатів було досягнуто під час проведення відкритих занять:

 • Людина і суспільство в праці Оноре де Бальзака «Влада золота» і справжні життєві цінності в повісті «Гобсек»

Методична мета:

1) шляхом цілеспрямованої організації навчального   матеріалу та навчального процесу реалізувати поєднання особистісно зорієнтованого принципу навчання та комунікативно-діяльнісного підходу на занятті зарубіжної літератури;

2) використання проектної технології ;

 • Трагедія Другої світової війни у зарубіжної літератури . Засудження жахів війни в творчості білоруса В.Бикова Повість «Альпійська балада»

Методична мета: ви користання індивідуальних проектів на заняттях зарубіжної літератури;

 • Лексичні норми у професійному спілкуванні Методична мета: використання особистісно орієнтованого виду навчання з підсиленим творчо-діяльнісним компонентом;

– А. Чехов «Скрипка Ротшильда». Воскресіння людської душі.

Методична мета: розкрити ідейний зміст оповідання, використовуючи елементи лінгвістичного аналізу тексту

Завдяки використанню методу особистісно орієнтованого навчання студент сприймає та усвідомлює навчальний матеріал через напружену розумову роботу. Тож чільне місце в процесі навчання займає дослідницький спосіб пізнання. До речі, саме він відповідає природі мислення людини. Першим цю закономірність виявив давньогрецький філософ Сократ. Пізніше цю ідею підтримав лікар і педагог М. Пирогов.

На всіх етапах заняття, в позааудиторний час, через діалог з групою намагаюсь спонукати студентів до творчої активності, заохочую особистісне ставлення студентів до виконуваного завдання.

Сьогодні багато педагогів пов’язують перспективи   розвитку дисциплін з інтенсивним використанням комп’ютерного навчання. Особливо популярною є програма «Intel-навчання для майбутнього». Вона сприяє ефективному засвоєнню навичок і вмінь, розширенню меж творчої та дослідницької діяльності викладача і студентів. Для організації навчальної діяльності на заняттях мови та літератури, а також на заняттях гуртка «Дивосвіт» використовую метод проектів. Саме він дає можливість стимулювати розвиток креативності, досліджувати здібності особистості.

Під час цих процесів моя діяльність, як викладача, здійснюється в інтерактивному режимі.

Тож були створені та представлені до захисту такі проекти:

 • «Молодь обирає здоровий спосіб життя »;
 • «Літературна спадщина міста над сивим Інгулом»
 • «Мати Тереза та її послідовниці»;
 • «Загальнолюдські цінності і сьогодення»;
 • «Ти на землі – Людина» та інші.

Хочу зупинитись на одному з найулюбленіших видів роботи студентів – створенні мультимедійних презентацій.

Студенти пробують себе в ролі редактора, оформлювача, журналіста. Під час цього виду діяльності зростає вмотивованість навчання, можливість наблизити навчання до життєвих реалій. Для початку в студентській групі обираю ініціативну «п’ятірку», яка й займається цією творчою працею. Слушно додати, що через деякий час майже кожен студент групи виявляє бажання спробувати свої сили у створенні навчальних презентацій. Цей вид роботи дає змогу узагальнити здобуті знання, синтезувати спостереження над текстом в яскравій формі. Зазначу, що в процесі засвоєння програмного матеріалу в студентів одночасно спрацьовують всі види пам’яті. Отже, завдяки творчості та індивідуальним дослідженням студентів-медиків, було створено методичне забезпечення мультимедійними презентаціями всього курсу дисципліни «Зарубіжна література». Також студенти виявили зацікавленість до особистостей Флоренс Найтінгейл, Матері Терези, Даші Севастопольської та сестер милосердя.

Під час проведення занять та в позааудиторній роботі часто використовую поєднання мультимедійної технології з проектною діяльністю. Помітно, що завдяки цьому відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого перебуває особистість студента, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей. За таких умов навчання я виступаю в ролі координатора, консультанта, співавтора.

Отож, використання особистісно орієнтованого методу навчання – запорука міцних знань студентів. Він дає:

 • можливість спостерігати студента як особистість;
 • включати його в процес мислення, в діалог.

Я дотримуюсь тієї думки, що кожен викладач повинен досконало оволодіти методикою та основними принципами орієнтованого навчання.

Багата спадщина української педагогіки славиться прикладами самовідданої педагогічної діяльності К. Ушинського, С. Русової. Радію з того, що і мої колеги-однодумці прагнуть віднайти свою власну педагогічну стежину до душі і серця кожного студента.

Я впевнена в тому, що праця справжнього викладача – це творчість, переплетена з любов’ю. Саме так, а не інакше. Бо ж недарма доля визначила нам найсвятішу професію на землі.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Актуальність увповадження нових методів на уроках словесності є безперечною,тому серед завдань сучасного учителя – корегування змісту і методик навчання.Саме запровадження особистісно орієнтованого методу навчання сприятиме стимулюванню активності й ініціативності учнів у навчальному процесі й поза ним.Дякую!

 2. Стаття “Педагогічне ЕСЕ викладача-філолога” вищої школи може бути прикладом створення ЕСЕ і для вчителів загальноосвітніх шкіл. Да і використання особистісно-орієнтованого методу навчання є спільним у нашій роботі. Дякую.

 3. Дякую автору за чудову статтю, яка вказує на доцільність використання методу проектів. Саме він дає можливість стимулювати розвиток креативності, досліджувати здібності особистості.