План самоосвіти вчителя математики

План самоосвіти вчителя математики

“Особово-орієнтований підхід в навчанні математиці”

Цілі:

 • розвиток індивідуальності учнів;
 • виявлення і розвиток здібностей кожного учня;
 • формування позитивної мотивації навчання у школярів;
 • викорінювання неуспішних;
 • підвищення свого методичного рівня;
 • отримання міцних і глибоких знань учнями;

Завдання:

 • Продовжити роботу над підвищенням науково-теоретичного рівня в області теорії і методики викладання математики;
 • Розробити методичні рекомендації, дидактичні матеріали у рамках інновації, що реалізовується;
 • Вивчити психологічні і вікові особливості школярів.

Основні напрями самоосвіти:

 • Професійне (предмет викладання) і методичне (педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання, інформаційно-комп’ютерні технології)
 • Психолого-педагогічне (орієнтоване на учнів і батьків)
 • Охорона здоров’я
 • Психологічне (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості та ін.)
 • Правове
 • Естетичне(гуманітарне)

Джерела самоосвіти : спеціалізована література (методична, науково-популярна, публіцистична, художня), Інтернет; медіа-інформація на різних носіях, семінари, конференції, лекторії, заходи по обміну досвідом, курси підвищення кваліфікації

Форми самоосвіти : Індивідуальна – через індивідуальний план, групова – через участь в діяльності шкільного і міського методичних об’єднань учителів математики, а також через участь в житті школи.

Очікуваний результат самоосвіти :

 • підвищення якості викладання предмета
 • розробка сценаріїв позакласних заходів із застосуванням ІКТ;
 • розробка і апробація дидактичних матеріалів, тестів, наглядностей, створення електронних комплектів педагогічних розробок;
 • вироблення методичних рекомендацій по застосуванню нової інформаційної технології на уроках математики;
 • розробка і проведення відкритих уроків;
 • узагальнення досвіду по досліджуваній темі;
 • доповіді, виступи на засіданнях МО

Заплановані результати самореалізації:

 • Розробка комплекту електронних уроків по математиці
 • Розробка пакету матеріалу в електронному вигляді, у тому числі:
  • комплекту дидактики по предмету (самостійні, практичні і контрольні роботи);
  • комплекту роздавального матеріалу по предмету (картки, завдання і питання по предмету);
  • збірки предметних кросвордів
  • пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учня
  • пакету адміністративної документації методичного предметного об’єднання
  • бази цих методик навчання
  • пакет сценаріїв уроків із застосуванням інформаційних технологій
  • пакет бланків і зразків документів для педагогічної діяльності (різні грамоти, анкети, плани і так далі)
  • комплекту тематичного класного годинника, батьківських зборів або позакласних предметних заходів (пізнавальні ігри, конкурси)

ПЛАН

Розділи плану

Зміст діяльності

Терміни

Форма

результатів

1 Вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури 1. Читання науково-методичного літератури2. Огляд в Інтернеті інформації по математиці, педагогіці, психології, інноваційним технологіям Систематично КонспектиПам’яткиРекомендації.
2 Розробка програмно-методичного забезпечення(науково-методична робота) 1. Вивчення і впровадження в практику своєї роботи технології на основі мотивації і активізації учнів.2. Організація проектно-дослідницької роботи учнів. На протязі року Програми іучбово-тематичніплани.
3 Вивчення інформаційно-комунікаційних технологій. 1. Освоєння нових комп’ютерних програм (інтерактивна дошка, комп’ютер). На протязі року Конспекти уроків.Методико-дидактичні матеріали.
4 Участь в методичних шкільному і міському об’єднаннях, в житті школи 1. Проведення відкритих уроків, заходів для учителів школи і міста2. Виступ на засіданні шкільного МО3. Спілкування з колегами в школі, місті Впродовж року, за планом МО Конспекти заходів, у тому числі і ідвіданих
5 Узагальненнядосвіду 1. Розробка конспектів уроків2. Розробка індивідуальних завдань, що диференціюються, для учнів.3. Розробка комплекту вхідних і вихідних самостійних, контрольних робіт, у тому числі і електронних тестів4. Розробка комплекту олімпіадних завдань

5. Розробка комплекту завдань по підготовці до ЗНО

Впродовж року, за планом МО Комплекти методико-дидактичних матеріалів
6 Підвищення кваліфікації по математиці 1. Рішення завдань, тестів і інших завдань по математиці підвищеної складності або нестандартної форми.2. Відвідування уроків своїх колег.3. Класифікація і рішення завдань ЗНО за математикою.4. Проходження предметних курсів по математиці, у тому числі і дистанційних

5.Курси підвищення кваліфікації

Впродовж року

Для реалізації особово-орієнтованого уроку вимагається враховувати підходи:

 • виклад учбового матеріалу має бути спрямований на інтеграцію його змісту, встановлення міжпредметних зв’язків, збагачення особистого досвіду кожного учня;
 • учбовий матеріал повинен давати можливість вибору при виконанні завдань і рішенні завдань;
 • стимулювання самостійного вибору і використання значимих способів освоєння учбового матеріалу.

Організація уроків включає такі моменти як:

 • облік особових особливостей учнів;
 • застосування прийомів для актуалізації і збагачення суб’єктного досвіду дитини;
 • використання різноманітних форм спілкування;
 • створення довіри і толерантності в учбових взаємодіях;
 • стимулювання учнів до вибору учбових завдань, форм і способів їх виконання;
 • використання учнями таких мовних зворотів, як: “я вважаю, що”., “мені здається, що”., “на мою думку”, “я думаю, що”. і т. д.

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Ми, вчителі, як ніхто інший, розуміємо важливість прислів’я “Вік живи – вік учись”, і проблему самоосвіти реалізовуємо впродовж всієї виробничої діяльності. Звичайно, кожен з нас має власне бачення вирішення цієї проблеми і шукає власні шляхи. Автор публікації пропонує широке поле напрямів, що відображають усю суть самоосвіти, думаю, що його поради варто взяти до уваги.

 2. Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Процес самоосвіти вчителя на практиці часто проходить стихійно і безсистемно. Тому, вважаю, запропонований матеріал достатньо актуальним та цінним для педагогів.