Практикум з фармакології
Основи фармакології з медичною рецептурою

 Практикум складено викладачем фармакології І категорії
Старобільського медичного училища
Корнієнко О.П.

Практикум призначено для лабораторних занять по загальній рецептурі, загальній та спеціальній фармакології.

З курсу фармакології та його розділів визначено цілі навчання, структура та обсяг необхідних знань. Так, з розділу «Загальна рецептура» цілями навчання є:

 • засвоєння загальних принципів оформлення рецептів та складання рецептурних прописів;
 • вміння виписувати в рецептах різні лікарські форми.

З розділів спеціальної фармакології основними цілями є:

 • вміння аналізувати дію лікарських засобів виходячи з їх фармакологічних властивостей, механізмів та локалізації дії;
 • вміння оцінювати можливість застосування лікарських засобів з ціллю фармакотерапії на основі уявлень про їх властивості;
 • вміння виписувати лікарські засоби в рецептах при певних патологічних станах, виходячи з особливостей фармакодинаміки та фармакокінетики препаратів.

Обсяг інформації, що включено в практикум, та структура курсу відповідають програмі по фармакології для медичних училищ для відділення “Сестринська справа”.

В загальній рецептурі основну увагу приділено правилам виписування рецептів.

До розділів зі спеціальної фармакології включено основні препарати, що застосовуються лікарями загального профілю. Лікарські засоби, що застосовуються більш вузькими спеціалістами (анестезіологи, онкологи, психіатри, фтізіатри, ендокринологи тощо.) представлено, як правило, основними препаратами, на прикладі яких дається загальна характеристика всієї групи сполук.

Курс спеціальної фармакології побудовано за системним принципом, у відповідності з яким препарати об’єднано в групи речовин, що виявляють вплив на певні системи організму – центральну та периферичну нервову системи, дихання, серцево-судинну систему, травний канал тощо. Така структура курсу забезпечує більш тісний зв’язок у викладанні як окремих тем, так і курсу в цілому з клінічними дисциплінами.

Для досягнення цілей навчання зі спеціальної фармакології необхідний наступний об’єм відомостей:

 1. Для груп лікарських засобів:
  • класифікація;
  • загальна характеристика найбільш типових ефектів;
  • основне застосування в медицині.
 2. Для окремих препаратів:
 • належність речовин до певних груп хімічних сполук;
 • фармакодинаміка речовин (основні ефекти, локалізація та механізм дії);
 • фармакокінетика речовин (всмоктування, розподіл,біотрансформація, шляхи виведення);
 • основні побічні ефекти та токсичність;
 • основні показання та протипоказання до застосування;
 • шляхи введення.

З метою розвитку у студентів навичок у виписуванні рецептів на всіх лабораторних заняттях зі спеціальної фармакології передбачено виконання робіт з медичної рецептури.

В кожному практичному занятті передбачено поетапне виконання завдань:

 1. Визначення актуальності теми, цілей заняття та відповіді на питання студентів. Перевірка вихідного рівня знань студентів за допомогою індивідуального опитування або тестування.
 2. Виконання завдань з виписування рецептів на препарати теми, рішення типових задач, нетипових завдань.
 3. Контроль виконаної роботи, рішення ситуаційних завдань.

Таким чином, в практикумі, структурі та змісту занять поєднуються традиційні та нові принципи викладання.

При підготовці посібника використано літературу:

 1. Астафьев В.А., Белоконь В.М. Пособие к практическим занятиям по фармакологии. — М.: Медицина, 1985.
 2. Западнюк В.Г., Гарбарець М.О. Фармакологія з рецепту­рою. — К.: Вища шк., 1989. – 359 с.
 3. Майский В.В., Муратов В.К. Фармакология с рецептурой. — М.: Медицина, 1986. – 448 с.
 4. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з ре­цептурою. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 508 с.
 5. 5. Казанюк Тамара Вікентіївна Практикум з фармакології. – К «Здоров’я»,

Практикум складено викладачем фармакології І категорії Старобільського медичного училища  Корнієнко О.П.. Автор з вдячністю прийме всі зауваження, пропозиції та побажання.

Практикум з фармакології

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *