Проект “Абетка віршування”

Автор: вчитель початкових класів Музика Галина Олександрівна

Музика Галина ОлександрівнаКерівник проекту: Музика Г.О.

Консультанти проекту: Сорокоус О.А., Притуленко Т.Я. (вчителі ЗБЛ №99, члени творчої групи з літературного читання )

Навчальний предмет: літературне читання

Міжпредметний звязок: російська і українська мова (уроки з розвитку мовлення)

Навчальний заклад: ЗБЛ№99

Учасники: учні 3-го класу

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

 • Державний стандарт початкової загальної освіти
 • Навчальна програма з літературного читання

Початкові знання і навички:

 1. Достатній рівень сформованості навички читання:
  • Спосіб читання:
 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;
 • володіє початковими уміннями читати мовчки;
  • Темп читання:
 • самостійно обирає темп читання і регулює його залежно від змісту тексту;
 • Правильність читання:
 • розвинена чітка дикція, правильно артикулює звуки рідної мови в словах і фразах;
 • правильно наголошує слова під час читання;
  • Усвідомленість читання:
 • розуміє значення слів у прямому і переносному значеннях;
 • виявляє смислові зв’язки між реченнями і частинами тексту;
 • прогнозує орієнтовний зміст тексту;
 • сприймає цілісність змісту тексту;
  • Виразність читання:
 • правильно інтонує кінець речення;
 • дотримується пауз;
 • регулює силу і тон голосу.
 1. Має літературознавчі знання:
 • висловлюється щодо теми, основної думки твору (з допомогою вчителя);
 • визначає початок, основну частину і кінцівку;
 • відтворює послідовність подій;
 • знаходить у тексті і добирає слова, які точно, образно передають подію, зображують персонажа.
 1. Має досвід читацької діяльності:
 • розуміє жанри;
 • використовує лічилки, мирилки, скоромовки, загадки, співаночки в іграх з ровесниками;
 • багато читає оповідань, казок, віршів;
 • користується бібліотекою (домашньою, класною, шкільною, районною);
 • робить смисловий і структурний аналіз тексту (з допомогою вчителя).
 1. Має певний рівень розвитку творчої діяльності на основі прочитаного:
 • складає словесні картини;
 • переказує твір, його частини;
 • бере участь у інсценізаціях;
 • з допомогою вчителя добирає риму у віршах, будує ланцюжок римованих слів;
 • придумує загадки, лічилки, небувалиці;
 • бере участь в обговоренні творчих робіт;
 • висловлює оцінні судження;

Мета проекту:

Створити умови для формування особистісно-діяльнісної компетенції (реалізації творчих здібностей дітей, зумовленої високим інтересом до читання літературних творів і спроможності читача до власної продуктивної діяльності  – написання віршів)

Задачі проекту:

 • Формувати у дитини бажання і вміння сприймати поезію через глибину її змісту.
 • Створити умови для розвитку творчих здібностей та обдарованості учнів і їх самореалізації.
 • Дати знання з основ віршування.
 • Залучити дитину до ігрової діяльності за прочитаним твором.
 • Розвивати навички декламування віршів і виразного читання своїх творів перед аудиторією.
 • Виховувати любов до художнього слова.

Ключові питання:

 1. Що таке «поетична мова» ?
 2. Як побудований вірш?
 3. Як самостійно скласти вірш?
 4. Як мій вірш впливає на оточуючих?

Обладнання:

 1. Книжки бібліотеки: домашньої, класної, шкільної, районної (збірки віршів, хрестоматії для учнів 1-4 класів, вірші одного автора).
 2. Власні зошити «Спроби пера».
 3. Комп’ютер.
 4. Збірка поетичних творів «Скарбничка словесника».

Програмне забезпечення:

 • програмне опрацювання зображень;
 • програми для створення мультимедійних презентацій;
 • текстовий редактор.

Анотація:

Дитина від природи – творець, мрійник. Її уяву  не можна обмежувати. Їй треба дати якомога більше світла, повітря, сонця; більше зацікавленості, життєрадісності в прийомах навчання і захопити її сприйнятливу душу добрим і прекрасним.

Молодший шкільний вік – сенситивний період для розвитку спеціальних здібностей. Дітям цього віку притаманні конкретність, образність мислення, емоційне сприйняття дійсності й активне ставлення до неї, відсутність стереотипів та готовність до дій. Все це свідчить про високий рівень творчих здібностей цієї вікової категорії в цілому.

Особливу увагу на думку В.Сухомлинського треба надати розвитку творчих здібностей молодших школярів засобами літератури. Педагог дитячу літературну творчість вважав вагомим засобом творчого розвитку, народження думки, образного мислення – умовою повноцінного інтелектуального розвитку.

З огляду на це, необхідно активно залучати до творчої літературної діяльності всіх учнів без винятку. Для цього і був розроблений цей проект.

Продукт проекту:

альманах «Поетичні намистинки» (збірка дитячих поетичних творів)

Тривалість проекту:

Навчальний рік:

 1. Підготовка – вересень
 2. Уроки:
 • жовтень (два уроки з інтервалом в два тижні);
 • листопад (два уроки з інтервалом в два тижні);
 • грудень, січень (два уроки з інтервалом в два тижні);
 1. Самостійна робота учнів – лютий, березень квітень;
 2. Альманах, заключний відкритий урок – травень.

Етапи роботи над проектом:

№ з/п Підготовчий етап Відповідаль-ний Терміни
1.     1 Пошук і систематизація наукової та методичної літератури Керівник проекту Вересень

тиждень

2 Розробка програми «Абетка віршування» Керівник проекту Вересень

тиждень

3 Розробка і написання планів-конспектів уроків Керівник проекту Вересень

тиждень

4 Обговорення з учнями майбутнього проекту (тематики термінів і продукту, порад щодо написання власних творів) Керівник проекту Вересень

1 урок

 

№ з/п Основний етап Відповідаль-ний Терміни
1 Проведення уроків за програмою:

Урок №1. Секрет первый «Грохочет слово, словно гром». (звукопись)

Урок №2. Секрет второй «Квинтер, квантер, жэс!» (стихотворный размер, ритм)

Урок №3. Секрет третий «Похожие хвосты» (рифма)

Урок №4. Секрет четвертый «Щука щуку укусила» (сочини продолжение)

Урок №5. Секрет пятый «Что на что похоже» (подбор сравнений)

Урок №6. Секрет шестой «Не пиф! Не паф!» (индивидуальный авторський стиль в стихах)

 

Керівник проекту

 

Жовтень-січень 1урок кожні два тижні

2 Активне залучення учнів до читання поетичних творів. Керівник проекту, батьки Жовтень-травень
3 Введення на уроках літературного читання хвилинок поезії Керівник проекту Жовтень-травень
4 Складання і поповнення кращими літературними творами «Скарбнички словесника» Керівник проекту, учні, батьки Жовтень-травень
5 Попереднє консультативне прослуховування і обговорення виконання домашніх завдань Керівник проекту, батьки Жовтень-травень
6 Використання  інтерактивної вправи «Ти – редактор» Керівник проекту Жовтень-травень
7 Підтримування, стимулювання прагнення, жаги до літературної творчості Керівник проекту, батьки Жовтень-травень

 

№ з/п Заключний етап Відповідаль-ний Терміни
1 Збір дитячих творів Керівник проекту Жовтень-квітень
2 Відбір найкращих «перлин слова» і видання альманаху «Поетичні намистинки» Керівник проекту, учні, батьки Травень два тижні
3 Відкритий урок для вчителів творчої групи з літературного читання Керівник проекту Травень 1 урок
4 Оформлення проекту у вигляді презентації Керівник проекту Травень один тиждень

Діяльність учнів:

 • активна участь в уроках з розкриття секретів віршів;
 • читання віршів різних авторів;
 • участь у поетичних хвилинках на уроці;
 • поповнення «Скарбнички словесника»;
 • участь у круглому столі під час якого прослуховуються і обговорюються твори однокласників;
 • емоційна підтримка однокласників, розвиток емпатії;
 • обов’язкове виконання домашніх завдань (пошук секретів у віршах і написання власних творів);
 • редагування власних творів після консультації вчителя;
 • оформлення свого найкращого твору для альманаху;
 • декламування свого твору на заключному уроці;
 • поєднання різних видів мистецтва для кращого сприйняття твору.

Рефлексія:

Разом з дітьми робиться обговорення власних творів на основному етапі і після реалізації проекту.

Здійснюється оцінка і самооцінка (словесна позитивна) особистого внеску дитини у реалізацію цього проекту та можливість трансформації ідей проекту в майбутньому (газета «МЛГ», газета «Истоки», радіожурнал «Пятнашка» та міська періодика, міжнародні конкурси ім..П.Яцика, Т. Шевченка).

Оцінювання проекту:

Формою заохочування до дитячої творчості є прослуховування творів учнями і вчителем; подяка за старанність, винахідливість, знання, ініціативу; схвальні оплески, емоційна  підтримка однокласників. Все це є мотивація до наступних літературних творів дитини, як ще одна сходинка в її особистому зростанні.

Використані матеріали:

 • Агапова И.А., Давыдова М.А. – Литературные игры для детей. – Москва «Лада», 2006
 • Вербицька С.М. Розвиток літературно-естетичної творчості молодших школярів. – Харків. «Основа», 2004
 • Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва, «Просвещение», 1991
 • Джежелей О.В. Практическая методика развития речи младших школьников. – Киев, «Школьный мир» 2009
 • Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. – Київ «Шкільний світ» 2009
 • Коваленко Світлана. Колективні творчі справи в початковій школі – Київ, «Шкільний світ», 2006
 • Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим читателем – Москва, «Лайда», 1994
 • Огийчук А.А. Развитие литературного творчества младших школьников. Из опыта работы учителя. – Смела, 1991
 • Робота з обдарованими дітьми. Сходинки творчого зростання. 1-4 класи. – Тернопіль «Навчальна книга – Богдан», 2007

Презентація

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Особливу увагу автор роботи звернула на розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами літератури. Спираючись на слова Сухомлинського В, який дитячу літературну творчість вважав “вагомим засобом творчого розвитку, народження думки, образного мислення – умовою повноцінного інтелектуального розвитку”, вчителя і учні поставили мету і на майбутнє творити: свої творчі роботи надати до газети «МЛГ», газети «Истоки», радіожурналу «Пятнашка» та міської періодики. Молодці. Гарна і розробка, і презентація.

 2. Галина Олександрівна продемонструвала досить докладний проект. Дійсно, проектне навчання створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій учнів і самостійності в осягненні нового, стимулюючи їхню природну допитливість і творчий потенціал. Дякую.

 3. Чудовий довготривалий проект, в роботі над яким, задіяно багато людей і багато часу. Вчитель підняв цікаву проблему і разом зі своїми учнями розв”язав її. Результат – не можна не оцінити. Оцінка вашому творчому тандему – 12+! Цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Дякую)))

 4. Викладений матеріал спонукає до творчості не тільки учнів, на яких розрахована програма, а й на читачів цього доробку. Творчо, натхненно, з любовю до своєї справи зроблена програма “Абетка віршування”. Відчувається майстерність, професіоналізм автора. Вдячних Вам учнів, які з Вашою допомогою вчаться пізнавати красу слова.

 5. Галино Олександрівно! Ваш проект має велике практичне значення.Така Ваша робота спонукає учнів теж до наукової та творчої роботи. Дякую Вам за проект. Здоров’я,мирного неба ,творчих учнів та вдячних батьків.

 6. Для того, щоб зацікавити дитину, підтримати її бажання читати та проявляти свої творчі здібності у написанні віршів, Ви, Галино Олександрівно, детально продумали роботу над проектом. Впевнена, що після такої глибокої роботи, Ваша “Скарбничка словесника” поповниться багатьма власними віршованими творами вихованців.

 7. Велика, об`ємна серйозна робота практичного призначення. Зразок методичної роботи над проектом. Така работа спонукає до створення власного проекту. Дякую, Галино Олександрівно. Творчої наснаги, успіхів і здобутків у Вашій роботі.