Професійно орієнтоване навчання іноземній мові як основа формування професійних умінь учнів

Автор: викладач Барвинська Ольга Олександрівна

викладач Барвинська Ольга ОлександрівнаВ данної публікації розповідається про формування в учнів, майбутніх кваліфікованих робітників, комунікативної компетенції, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Без мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності не може бути позитивних результатів і задоволення. Велика роль у цьому відводиться використанню сучасного комплексно-методичного забезпечення предмету.


 

Невпинний розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків України із зарубіжними країнами у різних сферах життя свідчать, що потребою та необхідністю сьогодення є іноземні мови. Тому одним із пріоритетних напрямків освіти є вивчення іноземної мови як навчального предмета, що сприяє профілізації навчально-виховного процесу. Основною метою навчання іноземній мові є формування в учнів, майбутніх кваліфікованих робітників,комунікативної компетенції, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Як відомо,заклади профтехосвіти готують кваліфікованих робітників, які можуть працювати за кордоном, тому постає питання вивчення професійної лексики для подальшого спілкування в інших країнах, перекладу інструкцій до приладів, інструментів та техніки, вивчення їх будови. Також стає актуальним обмін досвідом з іноземними колегами, участь в міжнародних конкурсах, тощо. Найбільше для цього підходять уроки іноземної мови, хоча не потрібно забувати гурткову та позакласну роботу.

В професійних навчальних закладах, де учні отримують професію, оволодіння професійними навичками повинно доповнюватись також і оволодінням професійною лексикою. Учень повинен не тільки знати англійські еквіваленти назв інструментів, але й вміти прокоментувати, як і з якою метою він користується тим чи іншим інструментом. Учень повинен вміти описати своє робоче місце, підприємство, де він проходить виробничу практику, дати пораду, розповісти про своє ставлення, висунути свій варіант щодо того, як виконувати завдання. Тому готуючись до уроку, викладач повинен пов’язувати тему уроку з професійною спрямованістю.

Вивчення професійної лексики буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще зроблений вибір іншомовного фахового матеріалу, який використовується в навчальному процесі.

Оскільки, ніяких підручників професійного спрямування немає, то змушена сама складати потрібні словники з професійної лексики, тексти професійного спрямування, теми для вивчення.

Наприклад, мною розроблені посібники, у яких вміщені вправи та завдання професійного спрямування для учнів ПТНЗ.

Хочу зупинитися на посібникові «Hairdressing». Він ставить перед собою конкретне завдання: навчити учнів правильно читати й перекладати тематичні тексти, ознайомити  з основною термінологією за даною спеціальністю.

Основу посібника складають тексти для даної спеціальності, відібрані з оригінальної науково-популярної та технічної літератури. Читаючи спеціальні тексти за фахом, учні отримують потрібну інформацію для ведення бесіди чи дискусії з іноземними фахівцями. Вони є джерелом для розширення словника професійної лексики,потрібні для читання та обговорення на уроках, основою для використання в мовленні.

Безумовно, навчаючи професійної лексики, слід пам’ятати, що вона є досить складною для сприйняття та запам’ятовування іноземною мовою без попереднього вивчення рідною мовою. Тому основною умовою вивчення професіоналізмів є сформованість предметно-понятійної бази в учнів, яка забезпечується узгодженням з вивченням спеціальних предметів.

На мою думку, викладачеві іноземної мови в ПТНЗ необхідно знати такі форми і методи, щоб навчальний процес був цікавим і бажаним для учнів. І, звичайно, цей процес повинен бути двостороннім й виглядати як рух викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін назустріч один одному.

Одними з ефективних методів професійного спрямування є дидактичні та навчально-рольові ігри.

Мною розроблено комплекс  дидактичних матеріалів професійного спрямування за всіма напрямками підготовки:

  • Оператор комп’ютерного набору. Касир.
  • Кравець. Закрійник.
  • Нянька. Гувернер. Соціальний робітник.
  • Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник.

Роблячи висновок, можна сказати, що методи, якими ми користуємося на уроках англійської мови, сприяють підвищенню рівня мотивації учнів, але не варто зупинятися на досягнутому, необхідно весь час працювати над питанням створення таких умов, щоб процес здобуття знань був для кожного учня цікавим, потрібним, комфортним. Без мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності не може бути позитивних результатів ізадоволення.

Велика роль у цьому відводиться використанню сучасного комплексно-методичного забезпечення предмету.

Презентація до публікації

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Дуже цікава і корисна розробка! На жаль, немає прикладів розроблених комплексів дидактичних матеріалів. Але підхід до вивчення англійської мови в системі професфйної освіти – всебічний і системний. Дякую.

  2. Системно викаладений матеріал. Для учнів ПТНз дуже важлива професійна лексіка, а не загльні теми,враховуючи низькій рівень базавої освіти учнів після 9 класу! Дякую за допомогу у роботі.

  3. Ваша презентація вкотре звертає увагу на важливість вивчення іноземної мови у сучасному житті. Ваші розробки доводять що іноземна мова потрібна не тільки перекладачу та сюардесі, що стимулює інтерес до предмета і створює додаткову мотивацію для учнів. Ігрові методи теж використовую як засіб стимулювання на уроках. Дякую за змістовну презентацію.