Програма роботи гуртка «Розумники та розумниці» 3-4 класи.

Автор: вчитель початкових класів Штибіна Ірина Володимирівна

Screenshot_10Програма даного гуртка представляє систему інтелектуально-розвивальних занять для дітей віком від 8 до 10 років. Мета гуртка: розвиток пізнавальних здібностей учнів на основі системи розвивальних занять. Створення довготривалого творчого проекту обумовлено тим, що в молодшому шкільному віці діти завжди – творчі особистості, їх бажанням творити, виступати, вигадувати, фантазувати, вбирати немає кінця. А цей проект – безмежність фантазії, волі, творчості, дослідницької роботи.


 

Пояснювальна записка

Програма даного гуртка представляє систему інтелектуально-розвивальних занять для дітей віком від 8 до 10 років.

Мета гуртка: розвиток пізнавальних здібностей учнів на основі системи розвивальних занять.

Завдання:

 • розвиток мислення в процесі формування основних прийомів розумової діяльності: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, уміння виділяти головне, доводити і спростовувати, робити нескладні висновки;
 • розвиток психічних пізнавальних процесів: різних видів пам’яті, уваги, зорового сприйняття, уяви;
 • розвиток мовної культури та формування мовленнєвих умінь: чітко і ясно викладати свої думки, давати визначення понять, аргументовано доводити свою точку зору;
 • формування навичок творчого мислення та розвиток уміння вирішувати нестандартні задачі;
 • розвиток пізнавальної активності і самостійної розумової діяльності учнів;
 • формування і розвиток комунікативних умінь: вміння спілкуватися і взаємодіяти в колективі, працювати в парах, групах, поважати думку інших, об’єктивно оцінювати свою роботу та діяльність однокласників;
 • формування навичок застосування отриманих знань і вмінь в процесі вивчення шкільних дисциплін і практичної діяльності.

Створення довготривалого творчого проекту обумовлено тим, що в молодшому шкільному віці діти завжди – творчі особистості, їх бажанням творити, виступати, вигадувати, фантазувати, вбирати немає кінця. А цей проект – безмежність фантазії, волі, творчості, дослідницької роботи.

Вирішення проблем дослідження, прогнозування, прийняття самостійних рішень, перші поразки і перемоги – неоціненний досвід на шляху в самостійне життя, в життя самодостатньої особистості. І запалений в дитинстві вогник допитливості, зацікавленості, спостережливості, натхнення – надійний помічник в подоланні життєвих комплексів меншовартості.

Учнів у гуртки найкраще залучати за інтересами, врахувавши вікові особливості.

Не менш важливе навчально – виховне значення має індивідуальна робота членів гуртка під час проведення певних заходів.

Продумана зміна форм роботи, їхня різноманітність пожвавлює працю, пробуджує у школярів інтерес до неї, сприяє підвищенню продуктивності праці.

Для планування гурткової роботи потрібно залучати і самих гуртківців, враховуючи їхні пропозиції.

Плануючи практичні роботи, керівник повинен вдумливо розприділяти навантаження між гуртківцями, не допускати їх перевантаження.

Керівник гуртка повинен пояснити учням мету і значення виховного заходу, дати план роботи, розробити методику проведення заходу, визначити строки його виконання.

Завдання вчителя:

 • Розкрити здібності учня.
 • Шукати живлення дитячої душі.
 • Вчити аналізувати.

Праця вчителя неможлива без творчості. Лише творчий вчитель може дати дитині відчуття насолоди від набутого досвіду, виховати гордість за відчуття себе творцем, навчити бути сміливим і нестриманим у своїх мріях на Березі Дитинства.

Планування роботи гуртка

Заняття, на які відводиться 2 години, слід проводити з розрахунку – 1 година – на підготовку і 1 година – на проведення.

№ з/п Тема заняття Дата
1-2 Виявлення рівня розвитку уваги, сприйняття, уяви, пам’яті   мислення.  
3 Розвиток концентрації уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
4-5 Тренування уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
6 Тренування уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
7-8 Тренування слухової пам’яті. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
9 Розвиток логічного мислення. Навчання пошуку закономірностей. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
10 Вдосконалення уяви. Розвиток наочно-образного мислення. Ребуси. Завдання по перекладанню сірників.  
11-12 Розвиток швидкості реакції. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
13 Розвиток концентрації уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
14-15 Тренування уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
16-17 Тренування слухової пам’яті. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання  
18 Тренування зорової пам’яті. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
19-20 Розвиток логічного мислення. Навчання пошуку закономірностей. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
21-22 Вдосконалення уяви. Розвиток наочно-образного мислення. Ребуси. Завдання по перекладанню сірників.  
23-24 Розвиток швидкості реакції. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
25-26 Розвиток концентрації уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
27 Тренування уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
28-29 Тренування слухової пам’яті. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
30 Тренування зорової пам’яті. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  
31-32 Розвиток логічного мислення. Навчання пошуку закономірностей. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання.  

ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: Організація роботи гуртка. Ребуси

МЕТА: перевірити рівень інтелекту і нахил, інтереси дітей щодо напрямків освіти. Виявлення рівня розвитку уваги, сприйняття, уяви, пам’яті і мислення. Ознайомити учнів із змістом майбутніх занять (враховуючи побажання учнів). Викликати інтерес до заняття гуртка, бажання поповнити багаж своїх знань.

Розвивати логічне мислення дітей.

ПЛАН

І. Відкриття заняття.

Епіграф – емблема (після обговорення).

ІІ. Перевірка рівня інтелекту, інтересу дітей. Тести.

ІІІ. Ознайомлення із змістом занять (враховуючи побажання дітей).

ІV. Ознайомлення з структурою заняття:

Рубрика «В світі цікавого» . Виступи учнів. Перегляд мультиплікаційного фільму «Легенди України»

Screenshot_11

Фрагменти мультиплікаційного фільму «Легенди України»

 • Новий матеріал.
 • Гра.

V. Новий матеріал:

 1. Що таке ребуси. Правила складання ребусів.

РЕБУС (лат. –буквально, за допомогою речей) –загадка,і якій слова або фрази,що розгадуються,зображено у вигляді комбінацій малюнків з літерами та іншими знаками.

Щоб читати ребуси, треба знати правила його складання:

 • Замість окремих осіб або їх частин малюють предмети, назви яких є словами, потрібними для відгадування ребусів;
 • Назви предметів, речей, явищ даються в початковій формі (в називному відмінку, однини) (приклад: буря, димар, пень).
 • Кома перед малюнком означає, що від слова – назви предмета треба відкинути першу букву. Якщо ж кома стоїть після малюнку, то відкидається остання буква слова. Скільки стоїть ком – стільки відкидається букв (приклад: коса – оса);
 • Над малюнком може стояти закреслена буква. Це значить,що її в назві предмета читати не треба (приклад:кріт – кіт);
 • Якщо над малюнком закреслена буква і поряд з нею написана інша, то нею треба замінити закреслену (приклад: стіг – сніг);
 • Якщо предмет намальовано перевернутим, то назва його читається навпаки – справ на ліво (приклад: віл – лів);
 • На малюнку можуть бути цифри. Це значить, які букви і в якому порядку треба читати (приклад: гори – роги). Якщо однієї чи кількох цифр немає то відповідні букви не читаються (приклад: монета – мета);
 • Окрім букви,складені в ребусах іноді пишуться один над одним, в середині, один за одним,один під одним.
 • Розв’язуючи ребуси, залежно від розміщення букв, складів,потрібно додавати прийменники в, за, на, над, під.

VІ. Закріплення. Складання і читання ребусів.

VІІ. Підсумок заняття:

– Що сподобалось, що ні?

– Що запам’яталось?

ДОДАТОК:

– тести;

– ребуси

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Розвиток швидкості діяльності. Шаради.

МЕТА: Розвиток концентрації уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання. Тренувати увагу, розвиваючу швидкість мислення. Формувати навички аналізу завдань. Виховувати стриманість.

ПЛАН

І. Рубрика « В світі цікавого». Виступи дітей. Перегляд мультиплікаційного фільму « Легенди України»

Screenshot_12

Фрагменти мультиплікаційного фільму «Легенди України»

ІІ. Розминка:

Прочитати шифровку (ешчул евд а, ошорох аполог андо)- одна голова хорошо,а две лучше.

Складіть 2 слова із двох складів (ма, но, паль, зер).

За 2 хв. Напишіть не менше 15 слів, букви в яких ідуть в послідовності співпадаючи з напрямком,з розташуванням букв в алфавіті (приклад: міст, лист, день).

Складіть список слів із 30 слів,розміщених в алфавітному порядку,назви професій.

ІІІ. Новий матеріал:

ШАРАДИ –це загадки. Загадане слово ділиться на частини (частіше – на склади), до того ж кожна складова,як правило,являється самостійним словом. Вам треба відгадати ці частини, потім скласти їх і ви отримаєте нове слово.

Перший склад – прийменник;

Другий склад – частина лиця;

Ціле – предмет для переноски посуду (піднос).

Складання і читання шарад.

ІV. Гра «Для самих уважних» (1 бал – відповідь).

1 етап

– Що поєднує коня і лева?

– Тропічна рослина, «гойдалка» для мавп.

– Продавець із сокирою.

– Хитрющий слуга Маркіза Карабаса.

– Набундючена домашня птиця.

– Жива заміна екскаватора.

– Собача конура.

– «Дзвінка» квітка.

– Літакові сходинки.

– Лозина для покарання.

– Сюрприз на день народження.

– Царське крісло.

– Дім для сірників.

– Радіозов про допомогу.

2 етап

Яка цифра на циферблаті протилежна двійні?

Якщо хвилинна стрілка передвинулась на прямий кут, то скільки пройшло часу?

Сума двох протилежних цифр дорівнює 12. Які це цифри?

Скільки четвертих частин в 3 годинах?

Коли доба коротша – влітку чи взимку?

3 етап

Сльоза у неба?

Скільки разів зустрічається буква А в назвах материків?

Яка країна займає весь материк?

Судно побудоване Ноєм?

Частина суші, оточена з 4 сторін водою?

V. Підведення підсумків.

VІ. Завдання: скласти 2 шаради,підготувати цікавинку.

ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕМА:Розвиток швидкості реакції. Загадки,шаради. Гра «Весела розминка».

МЕТА:Тренування уваги. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання. Розвивати швидкість реакції. Закріпити знання про шаради. Тренувати пам’ять, увагу. Виховувати толерантність.

ПЛАН

І. Рубрика «В світі цікавого». Виступи дітей. Перегляд мультиплікаційного фільму «Легенди України»

Screenshot_13

Фрагменти мультиплікаційного фільму «Легенди України»

ІІ. Читання шарад складених учнями.

ІІІ. Гра «Весела розминка»:

В якій країні жив папа Карло?  (Італія).

Він хоч і нічого не знав, а став головним героєм книги М.Носова  (Незнайка).

Сестра брата Іванушки  (Альонушка).

Професія Синбада  (моряк).

Одежа для книги  (політурка).

Яке яблуко не являється фруктом?  (глазне).

Яка гілка не колишется навіть при сильному вітру?  (з залізної дороги).

Машина повернула за вугол,направо,яке колесо буде в неї навісу?  (запасне).

Хто ходить сидячи?  (шахматист).

Що можна набрати, нічого не беручи до рук?  (повітря).

У кого вуса довші за ноги?  (рак,таракан).

Що ловив Дуремар на болоті?  (піявок).

Біля берегів якої країни найраніше сходить сонце? (Японія).

Яку шапку носить дім,щоб не сиро було в нім?  (криша).

Хвостата зірка  (комета).

Що спільного у дерева і гвинтівки?  (ствол).

Чарівний предмет злої мачухи  (дзеркало).

Де знаходиться Поле чудес?  (в країні Дураків).

Що це за богатир, який 33 роки просидів на печі?   (Ілля Муромець).

Любить мед і ходить в гості ранками   (Вінні-Пух).

Що є у дерева і у книги ?  (листочки).

Кількість екземплярів книг, газет  (тираж).

Цей кислий фрукт люди кладуть в чай  (лимон).

Дім для сірників  (коробка).

ІV. Підсумки заняття.

V. Завдання (підготувати цікавинку).

ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА: Розвиток пам’яті. Читання ребусів, шарад, метаграм. Тести на розвиток пам’яті.

МЕТА: Розвиток швидкості реакції. Вдосконалення розумових операцій. Розвиток уміння вирішувати нестандартні завдання. Розвивати пам’ять, уяву, спостережливість учнів. Продовжувати формувати навички читання ребусів, шарад, метаграм. Виховувати витримку, толерантність.

ПЛАН

І. Рубрика «В світі цікавого». Виступи учнів. Перегляд мультиплікаційного фільму «Легенди України».

Screenshot_14

Фрагменти мультиплікаційного фільму «Легенди України»

ІІ. Читання ребусів, шарад, метаграм.

ІІІ. Розвиток памяті. Види.

ПАМЯТЬ – це одна із необхідних умов для розвитку інтелектуальних здібностей. Є три види пам’яті:

Наочно-образна пам’ять,яка допомагає краще запам’ятати лиця, звуки, колір предметів і т.і.;

Словесно-логічна пам’ять ,за якою запам’ятовуються поняття, терміни, схеми, формули;

Емоційна пам’ять, завдяки якій краще всього зберігаються пережиті почуття.

ТИПИ ПАМЯТІ :

Короткочасна – матеріал запам’ятовується швидко, ала не на довго;

Довгострокова – вимагає великих зусиль, але дозволяє зберігати інформацію на довгі роки.

ЗАКОНИ ПАМ’ЯТІ :

Для кращого запам’ятовування треба думати, знаходити зміст, зробити конспект План;

Цікавість матеріалу підвищує продуктивність запам’ятовування. Треба частіше звертатися до думки:а що дасть ця інформація;

До запам’ятовування треба готуватися,щось прочитати про цю тему;

Не слід перевантажувати пам’ять за короткий проміжок часу;

Необхідно боротися з забуванням;

Вся інформація повинна сприйматися як єдине ціле. Розповідати треба весь текст.

ТЕСТИ НА ГОТОВНІСТЬ ПАМ’ЯТІ.

Тест на готовність пам’яті учнів (тест виконується на слух):

Перша-буква,яка стоїть в алфавіті перед «Т»;

Друга-перша буква алфавіту;

Третя-буква,яка стоїть в алфавіті перед «Н»;

Четверта-сама кругла буква;

П’ята- перша буква у 2 місяці весни;

Шоста-остання в слові лелека;

Сьома-йде після «С»;

(самокат).

Тест на швидкість роботи пам’яті (вибрати правильну відповідь):

Корабельна кімната (трюм, каюта, камбуз);

Гербова птиця (голуб, орел, пінгвін);

Німий співбесідник (собака, дитина, книга);

Учений сказочник в Лукомор’ї (Пушкін,кіт,русалка);

Хто покидає тонучий корабель останнім? (капітан, криси, команда);

Тест на зорову пам’яті учнів:

Що ми отримаємо із ромбу, якщо його кути стануть прямими?  (квадрат, прямокутник);

Саме маленьке із арифметичних чисел;

У мами 5 яєць. Для млинців вона використала 3.Як це виразити при допомозі слова «половина»? (мати взяла половину яєць і ще пів-яйця);

Скільки є трьохзначних чисел,сума яких дорівнює 2?(101,200,110).

Тест на розвиток логічної пам’яті учнів:

В шафі у Мальвіни 3 пари черевиків. В темноті вона взяла 4 черевика. Чи буде з них пара однакового взуття?  (так);

Скільки треба взяти однакових цифр, щоб з’єднати їх знаками + і отримати суму, яка дорівнює 6? (6,3,2);

На столі 4 яблука. Одне розрізали навпіл. Скільки яблук на столі ?(4 яблука);

Стіл стоїть за 4 метри від шафи. Скільки метрів буде між ними, якщо стіл і шафу пере двинути на  2 метри праворуч? (4 метри).

ІV. Підсумки заняття.

V. Завдання: підготувати цікавинки, ребуси.

ЗАНЯТТЯ №5

ТЕМА: Розвиток гнучкості мислення і швидкості реакції. Цифрові диктанти. Гра «Самий-самий».

МЕТА:Розвивати пам’ять, гнучкість мислення і швидкість реакції дітей,фантазію.

Розвивати логічне мислення. Навчання пошуку закономірностей при роботі з «цифровими диктантами». Збагачувати словниковий запас; формувати навички публічних виступів. Розвити уміння вирішувати нестандартні завдання. Виховувати інтерес до відкриттів.

ПЛАН

І. Рубрика «В світі цікавого». Виступи дітей. Перегляд мультиплікаційного фільму «Легенди України»

Screenshot_15

Фрагменти мультиплікаційного фільму «Легенди України»

ІІ. Читання метаграм, ребусів,шарад. Показ фокусів (діти готують).

ІІІ. Розвиток гнучкості мислення.

1.Цифрові диктанти.

ЦИФРОВІ ДИКТАНТИ – прийом,який запозичений із програмового навчання. Цей вид роботи полягає в тому,що від  вимагається не формулювати відповіді на питання,а уміння правильно реагувати на твердження. Якщо згодні з твердженням – поставте проти нього цифру «1», якщо ні – «0». Результати відповідей вносяться в підсумкову відповідь.

Диктант 1

 • Дворянський титул, який здобув своєму хазяїну Кіт у чоботях – барон.
 • На злодії іноді, за приказкою,і шапка горить.
 • Шапка узбека – тюбетейка.
 • Прилад, який робить одяг гладеньким – пилосос.
 • З букви «В» починається десята цифра.
 • Бог сну Морфей або Гіпноз.
 • Саме лівою рукою знаменитий майстер підкував блоху.
 • Іменник «лінія» відноситься до І відміни.
 • Римська цифра, яка означає «8» складається із п’яти паличок.
 • Сума трьох непарних чисел є число непарне.

Диктант 2

 • Вода при нагріванні стискається, а при охолодженні – розширюється.
 • Сума парних чисел – число парне.
 • У Землі три супутника.
 • Піхта – хвойне дерево.
 • Хакі – колір форми поліції.
 • Вступ до опери – це увертюра.
 • В складі повітря найбільше кисню.
 • Можна так відняти 5 від 8, що нічого не залишиться.
 • Столиця США – Нью-Йорк.

ІV. Гра «Самий-самий» (грає кожен за себе)

 • Найбільша гордість Китаю,видима неозброєним оком,навіть у Космосі (Китайська стіна).
 • Найвпертіша тварина (осел).
 • Найдовша паралель (екватор).
 • Найвідоміший урожениць о. Корсіка, який закінчив безславно свій шлях на о. Святої Олени (Наполеон).
 • Найкращий із спеціалістів у своєй справі (ас-майстер-клас).
 • Сама незалежна домашня тварина (кішка).
 • Найменша конячка (поні).
 • Найхолодніший материк (Антарктида).
 • Основний компонент повітря (азот).
 • Найдорогоцінніша смола (бурштин).
 • Найбільший острів у світі (Гренландія).
 • Найсвятковіше дерево (ялинка).
 • Найближча до нас зірка (Сонце).
 • Найбільша пустеля в світі (Сахара).
 • Найбільша міра з’їденої солі (пуд).

V. Підсумок заняття. Визначення переможців гри «Самий-самий».

VІ. Завдання: побажання і цікавинки.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

17 коментарів

 1. Добрий день!Як можна придбати програму або як зв’язатися з автором? Чи є десь повна версія програми?

 2. Добрий день. Цікавить повна версія. Як можна придбати ? Як можна завантажити повну версію гурткової роботи?

 3. Добрий день. цікавить повна версія. як можна придбати ? дуже цікаві завдання для дітей . Як можна завантажити повну версію гурткової роботи?

 4. Добрий день. Цікавить. Чи затверджена Міністерством ? Як придбати повну версію, як завантажити цю програму гуртка? Дуже подобається.

 5. Добрий вечір. Цікавить. Чи затверджена Міністерством ? Як придбати повну версію?

 6. Добрий вечір. Цікавить. Чи затверджена Міністерством ? Як придбати повну версію?

 7. Грунтовна, серйозна розробка педагога. Я навіть не очікувала “бонусу” у вигляді детально розписаних занять під вищезазначену програму. Конспекти занять написані цікаво, є гарний ілюстративний матеріал. Дякую автору.

 8. Дана ігрова програма гуртка сприяє згуртуванню дитячого колективу. Завдання розвивають увагу, кмітливість, мислення. Дуже корисно проводити такі заходи з дітьми молодшого шкільного віку.