Розробка уроку ВІКТОРИНА – ГРА “ПОДОРОЖ ДО ХІММІСТА” для 8 класу

Автор: вчитель хімії Скрипник Олена Анатоліївна

Згідно Концепції загальної середньої освіти основним завданням загальноосвітньої школи є різнобічний розвиток індивідуальності, формування в учнів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя; становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей. Випускники школи повинні відчувати себе компетентними в будь-якій галузі, вміти творчо мислити, знайти своє місце в реальному житті. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що досягти гарних результатів можна шляхом підвищення інтересу учнів до вивчення предмету за допомогою інтерактивних та ігрових технологій, особливо це дієво при викладанні хімії у 7-9 класах. До Вашої уваги надається приклад уроку для учнів 8 класу.

Вікторина-гра може проводитися у 8 класі протягом двох уроків наприкінці ІІ семестру для систематизації та узагальнення знань учнів. Для проведення гри клас поділяють на три групи (команди). Команди обирають капітанів – учнів (консультантів), які мають ґрунтовні знання з предмету. Консультанти готують свої команди до гри, якщо треба, звертаються за допомогою до вчителя. Під час гри капітан керує роботою команди.


 

 

Цілі: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів з хімії; розвивати вміння аналізувати, швидко знаходити вірну відповідь; розвивати вміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях; сприяти вихованню активної життєвої позиції в навчанні й житті; виховання допитливості, доброзичливості, взаємоповаги та вміння спілкуватися.

Форма роботи: інтелектуальна гра.

Гру оцінює журі (учні старших класів або вчителя).

До гри уроку я завчасно готую питання та малюю план Хімміста, оформлюю маршрутні картки для кожної команди. Кабінет завчасно підготовлюється до гри: на столах розміщуються таблиці з назвами зупиночних пунктів, на дошці – три аркуша з назвами команд, на якому фіксуються результати конкурсів.

Всі команди одночасно беруть участь в конкурсах та виконують однакові завдання. Команда, яка першою виконає завдання, отримує додатковий бал.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап. Клас поділяється на команди та займає свої місця.
 2. Інтелектуальна гра.

1. КОНКУРС «БАНК»

Ведучий ставить питання, команди відповідають. Перемагає той, хто відповість на максимальну кількість питань за 1 хвилину. Кожна вірна відповідь оцінюється 1 балом.

Питання для команди 1.

 1. Сіль силікатної кислоти. (Силікати).
 2. Метал, рідкий за звичайних умов. (Ртуть).
 3. Кипіння води й конденсація водяної пари – це явище… (Фізичне).
 4. Закон збереження маси був відкритий ученими …(М.Ломоносов та А.Лавуаз’є).
 5. Залізо з домішками вуглецю – це… (Сталь).
 6. Речовина, яка прискорює хімічну реакцію (Каталізатор).
 7. Атом, який віддає електрони. (Відновник).
 8. Тип реакції між цинком та хлоридною кислотою. (Заміщення).
 9. З чого складаються фізичні тіла. (Речовина).
 10. Спосіб розділення суміші олії та води. (Відстоювання).
 11. Число, яке ставиться перед хімічною формулою в рівнянні реакції. (Коефіцієнт).
 12.  Які основи не діють на індикатори? (Нерозчинні).
 13.  Назвіть летку кислоту (HNO3).
 14.  Яка сіль використовується при проведенні рентгенографії. (Сульфат барію).
 15. Хімічно неподільна частинка. (Атом).
 16. 16.Формула хлоридної кислоти. (HCl).
 17. 17.Будь-які зміни у світі називаються… (Явищами).
 18. 18.Хімічна формула марганцівки. (KMnO4).
 19. 19.Якого кольору залізо? (Сріблясто-білого).
 20. 20.Як називається реакція взаємодії кислоти й основи? (Нейтралізація).

Питання для команди 2

 1. Атом, який приймає електрони. (Окисник).
 2. Спосіб розділення суміші води та солі. (Випарювання).
 3. Гідроксиди, які проявляють кислотні та основні властивості. (Амфотерні).
 4. Речовина, яка складається з атомів одного хімічного елемента. (Проста).
 5. Яка хімічна формула «їдкого натру». (NaOH).
 6. Найлегша речовина. (Водень).
 7. Хімічна формула інею. (Н2О).
 8. Якого газу найбільше у складі атмосфери Землі? (Азоту).
 9. Скільки частинок містить 1 моль речовини. (6,02*1023).
 10. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює… (32).
 11. Руйнування заліза у природних умовах називають… (Корозією).
 12. Солі сульфітної кислоти. (Сульфіти).
 13. Як називають розчинні у воді основи? (Луги).
 14. Тип реакції між оксидом кальцію та хлоридною кислотою. (Обміну).
 15. Речовина, в якому лакмус стає червоним. (Кислота).
 16. Спосіб розділення суміші води та крейди. (Фільтрування).
 17. Речовина, яка складається з атомів металу та кислотного залишку. (Сіль).
 18. Одиниця кількості речовини. (Моль).
 19. Як називається горизонтальний ряд елементів у Періодичній системі? (Період).
 20. Хто відкрив закон об’ємних відношень. (Ж.Л.Гей-Люссак).

2. КОНКУРС «РОЗРАХУНКОВЕ БЮРО»

Кожна команда розв’язує задачі. Кожна задача оцінюється в 3 бали.

Задачі для команди 1.

 1. Визначте молярну масу простої речовини, якщо відомо, що ця речовина кількістю 3,5моль має масу 84г.
 2. При розчиненні 25г солі у воді утворився розчин, знайдіть масову частку утвореного розчину.
 3. Визначте масу цинку для реакції з 20г сульфітної кислоти.

Задачі для команди 2.

 1. Обчисліть масу речовини кальцій фосфату кількістю 0,1моль.
 2. Визначте масову частку солі в розчині при розчиненні 30г солі в 150г води.
 3. Визначте кількість речовини кальцію, яка необхідна для реакції з 20г фосфатної кислоти.

3. КОНКУРС «ФОРМУЛИ РЕЧОВИН»

Написати формули речовин

Для команди 1.

речовини: хлоридна кислота, гідроксид калію, карбонат натрію, сульфат калію, фосфат калію.

Для команди 2.

речовини: гідроксид натрію, сульфатна кислота, карбонат калію, сульфат магнію, фосфат натрію.

Максимальна кількість балів за це завдання – 9 балів.

4. КОНКУРС «УНІВЕРСИТЕТ»

Треба визначити закодоване слово.

Для команди 1.

1. Валентність в Алюмінію:

А) 3; І)2;

О) 1; У) 4.

2. Склав витискувальний ряд металів:

К) Менделєєв; П) Ломоносов;

Н) Парацельс; Т) Бекетов.

3. Біле,як сніг, у пошані в усіх, подобаюсь вам, на шкоду зубам. Про що йдеться?

С) Борошно; К) Срібло;

О) Цукор; У) Молоко.

4. Назвіть найпоширеніший елемент неметал на Землі:

К) Сульфур; Л)Силіцій;

М) Оксиген; П) Хлор.

5. Реакцію між простою та складною речовинами називають…

К) Розкладу; А) Обміну;

С) Сполучення; И) Заміщення.

Слово- «АТОМИ».

Для команди 2.

1. Метал, який надає листкам рослин зеленого забарвлення:

О) Магній; У) Купрум;

С) Натрій; Т) Алюміній.

2. Хімія – наука про…

П) Тварини; Р) Рослини;

К) Речовини; У) Гриби.

3. Вчений, який запропонував атомно- молекулярне вчення:

Л) Менделєєв; Н) Бекетов;

М) Прістлі; С) Ломоносов.

4. Реакція між двома складними речовинами називається:

И) Обміну; О) Сполучення;

У) Розкладу; А) Заміщення.

5. Відносна молекулярна маса азоту:

Д) 28; Н) 32;

П) 14; К) 40.

Слово – «ОКСИД».

Максимальна кількість балів – 5.

5. КОНКУРС «ВИДАВНИЦТВО »

Склади хімічні слова.(учням надаються картки з 10-15 складами, треба скласти слова)

Максимальна кількість балів – 5.

6. КОНКУРС «МАГАЗИН»

Кожен капітан обирає картки з назвами речовин (кисень, водень, хлор, азот, залізо, магній).

Завдання:описати положення елемента у таблиці

Кількість балів – 5.

7. КОНКУРС «МИТНИЦЯ»

Кожна команда повинна визначити речовини А,В, С, Д, Е.

2Ва +А = 2В

В + С = Ва(ОН)2

Ва(ОН)2 + 2Д = ВаСl2 + 2С

В + 2Д = ВаСl2 + С

ВаСl2 +Е = ВаSO4 + 2Д

Відповідь: А –О2, В – ВаО, С –Н2О, Д – НСl, Е – Н2SO4.

За кожну визначену речовину – 1бал.

8. КОНКУРС «КНИЖКОВИЙ КЛУБ»

Кожна команда повинна скласти вірш, використовуя такі слова: хімія, елемент, речовина, реакція, закон.

Максимальна кількість балів – 5.

9. КОНКУРС «СТАДІОН»

Кожній команді надається аркуш з недописаними формулами, які треба дописати.

Для команди 1.

H…, Ba…, K3…,Mg…, …Cl, …(NO3)3, …PO4, …CO3.

Для команди 2.

Ca…, Al…, Zn3…, K…, …(NO3)2, …(CO3)3, …SO3, …Br2.

Кожна вірна формула – 1 бал.

10. КОНКУРС «ХІМІЧНЕ АСОРТІ»

Кожна команда отримує «ромашку» . На кожному пелюстку формула речовини.

Завдання для команди 1.

Написати рівняння взаємодії хлоридною кислоти з речовинами: Fe, MgO, Ca(OH)2, Zn, Fe2O3, Cu, H2SO4, CO2.

Завдання для команди 2.

Написати рівняння взаємодії сульфітної кислоти з речовинами: Ca, BaO, NaOH, CaCl2, ZnO, Cu, HCl, SO2.

Кількість балів за конкурс – 5.

 1. Підбиття підсумків.

Нагородження переможців.

Завершальне слово вчителя.

План Хімміста

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Цікава підбірка завдань для узагальнення вивченого матеріалу. Провівши всі етапи уроку та дотримуючись цієї структури можна досягнути успішного результату уроку. На мою думку такі активні та нестандартні форми уроків сприяють активізації навчальної діяльності учнів.

 2. Дуже дякую Вам за досить змістовний та гарно продуманий урок. Дуже вдало підібрані завдання та назви завдань. Добре, що при оцінюванні є маршрутні картки. Учень при завершенні уроку зможе самостійно оцінити себе та дізнатися свій бал та оцінку.

 3. Дуже цікава підбірка завдань. Сподобались всі конкурси, їх можна використовувати при підготовці будь-якого хімічного заходу. Добре, що діти були поділені на команди, це викликає здорову боротьбу між ними та прагнення до перемоги. За допомогою інтерактивних та ігрових технологій виникає інтерес до предмета у учнів.

 4. Цікавий матеріал, можна використати як на позакласному заході, так і частково на уроках. Особливо сподобався конкурс “Видавництво”, тут не лише перевіряються знання з хімічної номенклатури та основних понять, а і розвивається логічне мислення.