Самостійна робота з фізики для учнів 7 класу “Енергія. Види енергії”

Автор: вчитель фізики Студенець Інна Вікторівна

Автор: вчитель фізики Студенець Інна Вікторівна

Варіант №1

Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

1. (1 бал). Енергію рухомого тіла називають.

А) внутрішньою
Б) кінетичною
В) потенціальною
Г) повною механічною

2. (1 бал). Значення потенціальної енергії залежить від…

А) тільки маси тіла
Б) тільки від висоти, на якій розташоване тіло
В) від маси і від висоти, на якій розташоване тіло
Г) від маси і швидкості тіла

3. (1 бал). Повна механічна енергія в системі СІ вимірюється в…

А) ньютонах
Б) метрах
В) джоулях
Г) паскалях

4. (1 бал). Енергію, яка визначається взаємним розташуванням тіл або частин тіла називають…

А) механічною
Б) кінетичною
В) потенціальною
Г) повною механічною

5. (1 бал). Енергія позначається літерою …

А) А
Б) N
В) Е
Г) р

6. (1 бал). Потенціальна енергія пружно деформованого тіла знаходиться за формулою…

Потенціальна енергія пружно деформованого тіла знаходиться за формулою

Завдання 7 має на меті встановлення відповідності. (3 бала). До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою.

7. А) кінетична енергія 1) фізична величина, що характеризує здатність тіла виконувати роботу.

Б) потенціальна енергія 2) енергія, яку має тіло внаслідок свого руху.

В) повна енергія 3) фізична величина, яка дорівнює сумі кінетичної і потенціальної енергій тіла.

Г) енергія 4) енергія взаємодії тіл або частин тіл.

Завдання 8 передбачає повного розв’язку з дотриманням усіх вимог

8. (3 бали). Автомобіль рухаючись із швидкістю 108 км/год набув кінетичної енергії 900 кДж. Знайти масу автомобіля.


 

Варіант №2

Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

1. (1 бал). Як зміниться кінетична енергія тіла, якщо його швидкість збільшили в 2 рази, не змінюючи масу тіла

А) зменшиться в 2 рази
Б) збільшиться в 2 рази
В) збільшиться в 4 рази
Г) зменшиться в 4 рази

2. (1 бал). Значення кінетичної енергії залежить від…

А) тільки маси тіла
Б) тільки від швидкості, з якою рухається тіло
В) від маси і від швидкості, з якою рухається тіло
Г) від маси і від висоти, на якій розташоване тіло

3. (1 бал). Кінетична енергія в системі СІ вимірюється в…

А) ньютонах
Б) метрах
В) джоулях
Г) паскалях

4. (1 бал). Як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його масу збільшити в 1,5 рази, не змінюючи висоту, на якій знаходиться тіло

А) збільшиться в 3 рази
Б) зменшиться в 1,5 рази
В) зменшиться в 3 рази
Г) збільшиться в 1,5 рази

5. (1 бал). Потенціальна енергія позначається літерою …

А) Еп
Б) N
В) Ек
Г) р

6. (1 бал). Потенціальна енергія тіла знаходиться за формулою…

Потенціальна енергія тіла знаходиться за формулою

Завдання 7 має на меті встановлення відповідності. (3 бала). До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою.

7. кінетична енергія

потенціальна енергія

повна енергія

енергія пружно

Завдання 8 передбачає повного розв’язку з дотриманням усіх вимог

8. (3 бали). Визначити масу яблука, яке висить на дереві на висоті 1,5 м від поверхні землі і має потенціальну енергію 3 Дж.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Сподобалась розробка своїм підходом до самостійної роботи, великим обсягом різних завдань. Добре, що перевіряється матеріал богатосторонньо, глибоко. На мою думку, робота виграла б ще більше, якби були графічні задачі чи рисунки.

  2. В цілому самостійна робота гарна, мені сподобалася. Але на мій погляд 8 завдання у першому варіанті важче для виконання, адже потрібно для розв’язання не лише з формули виразити величину, але і перевести дані в систему СІ, коли в другому варіанті достатньо лише виразити фізичну величину))

  3. Завдання для самостійної роботи з фізики для учнів 7 класу на тему: “Енергія. Види енергії” цікаві, доступні. Прекрасні завдання на встановлення відповідності. Успіхів Вам та Вашим учням)))

  4. самостійна робота доступна для учнів, дозволяє з легкістю визначити рівень їх знань. кількість балів за завдання полегшує вчителю вмотивування оцінки