Система уроків з розділу “Календарно-обрядова поезія” (українська література).

Автор: вчитель української мови та літератури Равлюк Богдана Богданівна

Screenshot_17Матеріал містить методичну розробку 5-и уроків з української літератури до розділу “Календарно-обрядова поезія” з використанням активних методів роботи у системі особистісно зорієнтованого навчання.


 

Тема: Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті  українців.

Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

Народна пісня.

Мета:

 • ознайомити учнів з українською календарно-обрядовою поезією, визначити її роль і місце в житті народу;
 • розвивати інтерес до усної народної творчості, бачення в ній ментальних особливостей української людини;
 • виховувати любов і пошану до духовної спадщини наших пращурів, прагнення засвоїти основи народної моралі й етики.

Хід уроку:

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Індивідуальне завдання.        З’єднати розірвані прислів’я про книгу.

Продовжити прислів’я. (в парі)

Письмові відповіді на картках:  1. Що тобі відомо про перших творців книг ?

 1. За що київського князя Святослава

називали Мудрим?

Слухання самостійно підібраних прислів’їв про книгу.

Три запитання другові”  за змістом попереднього уроку.

Перевірка індивідуальних завдань

Виступи про сучасний друк книг.

II. Оголошення теми та мети уроку.

Термінологічний диктант

Фольклор, календар, пісня, обряд, свято, традиція, колектив, танець, робота.

 • Пояснити значення записаних слів.
 • З огляду на записані терміни, спрогнозувати зміст та завдання уроку.

Ознайомлення зі сторінкою 8:

 • Виразне читання вірша В. Бровченка.
 • Виписати, як автор характеризує Дике поле.
 • Звідки ми ще можемо черпати відомості про минуле нашого народу?

Усне малювання

Як би ви оформили першу сторінку розділу? Чому?

Допиши визначення

За допомогою відомостей з “Ключика розуміння” допишіть визначення:

 1. варіант – Народна пісня – один із видів…….
 2. варіант – Календарно-обрядові пісні – це ті, що виконуються …….

Перевірте себе за підручником с. 10.

Випереджальне завдання

Доповіді до 3 хв.    Русальні пісні

Купальські пісні

Жниварські пісні

Колядки та щедрівки

Веснянки

III. Закріплення знань.

Гра “Вірю – не вірю”

Вірю – ” + ”                            Не вірю – ” – ” (самооцінювання )

 • Обрядова поезія виникла після прийняття християнства.
 • Русалки були добрими істотами, тому про них складали пісні.
 • Купальські пісні виконували під час купання в річці, озері.
 • Жниварські пісні поділяються на зажинкові, власне жниварські та обжинкові.
 • У жниварських піснях прославляються хліборобська праця, земля-годувальниця.
 • Колядниками називали тих, хто ходив просити щось їстівне.
 • Щедрувальники – це господарі, які накривали щедрий стіл своїм гостям.
 • У колядках, щедрівках простих селян називали князями, боярами, панами.
 • Як правило, щедрувало ся й колядувало ся для всіх однаково – і для господаря, і для господині, і для бабусі, і для дітей.
 • Вважалося, що вранці першого дня Нового року до хати зайти повинна найстаріша і наймудріша бабуся.
 • Веснянки були сумними піснями, бо кінчалася зима зі снігом, морозцем. Ковзанкою і наставала гаряча посівна робота.
 • Обрядові пісні мали для наших предків магічну силу.

Оголошення результатів.

IV. Оцінювання.

V. Д. з. с. 10 вивчити терміни.

Підготувати прислів’я про хліб та значення хліба в житті людини.        

VI. Підсумок. Сьогодні на уроці найцікавіше(им) мені було……. 

Тема: Календарно-обрядові пісні літнього циклу.

Мета:

 • ознайомити учнів з календарно-обрядовими піснями літнього циклу;
 • розвивати вміння виразно і вдумливо читати їх, коментувати зміст;
 • формувати прагнення вивчати оригінальну творчість народу;
 • виховувати пошану до праці, до загальнолюдських цінностей.

Хід уроку:

 1. I. Організація класу: Допуск сісти – прислів’я про хліб або книгу, не повторюючись.
 2. II. Актуалізація опорних знань.

Індивідуальні завдання.    Заповнити таблицю “Види народних пісень”

Заповнити таблицю “Різновиди календарно –

обрядових пісень”.

З’єднати розірвані прислів’я про хліб.

Продовжити прислів’я. (в парі).

Клоуз- тест

 • Цвіт папороті розцвітає…..
 • Князями простих людей називають у ….
 • Русалки – це….
 • Календарно-обрядові пісні діляться на….
 • Останній сніп на жнивах прикрашали і …..
 • Купальське свято вшановувало народні стихії….

Перевірка інд. завд.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Зашифровані на дошці слова допоможуть визначити тему нашого уроку.

ДНКРУСАЛКИРУНГО
АБЯНЖДКУПАЙЛОХУЧМ
ЕЮЗІНЖЕНЦІМНРПТЖІ

Запис теми у зошити.

IV. Формування умінь і навичок.

Асоціативний кущ

–Русалка –

 • Доповнити, опрацювавши Ключик розуміння.
 • Виразне читання пісень за рядами:

1-ий — ” У ржі на межі, на кривій березі ”

2-ий — ” Ой біжить, біжить мала дівчина ”

3-ій — ” Проведу я русалочки до бору ”

 • Що можемо додати до асоціативного куща? Якими за характером постають русалки у піснях?
 • Які інші види фольклору використовуються у піснях? (загадки)
 • Зяким жанром фольклору споріднені русальні пісні? (казки) Довести.

Усне малювання

Я малюю русалку…  або прокоментувати малюнок О. Кордюмової.

Виразне читання (за бажанням)

” Купайло, Купайло! ” – бадьоро, голосно, швидко.

” Заплету віночок ” – сумно, повільно.

” Ой вінку мій, вінку ” – розтягнено, плачучи.

 • Що нового дізналися про Купальські свята з пісень.
 • Яким і якими фарбами намалювали б Купайла?
 • Знайдіть повтори у прочитаних піснях.
 • Хто швидше у підручнику знайде визначення цього художнього засобу.
 • Яка, на вашу думку, його роль у творах

Вибірковий диктант

1.варіант виписує рефрени.

2.варіант – анафори з прочитаних пісень.

Робота в групах

Клас  поділяється на дві групи. Завдання групам: придумати рухи та мелодію до пісень ” Маяло житечко, маяло “, ” Там у полі криниченька ” .

V. Закріплення знань, умінь та навичок.

Гра  ” Слабка ланка “

Гравці кожної групи по черзі проголошують прислів’я про хліб або осінь, не повторюючись. Виграє та група, у складі якої залишиться найбільше гравців.

 • Знайти спільне та відмінне у піснях та прислів’ях про хліб.

VI. Підсумок.

Вправа “Мікрофон”

Сьогоднішній урок був для мене корисним тим, …(Некорисним)

VII. Д.з. Вивчити одну з пісень напам’ять.

За бажанням усний твір-роздум про те, які з народних обрядів варто було б відродити і чому.

 

Тема: Календарно-обрядова поезія зимового циклу.

Мета:

 • ознайомити учнів зі змістом та художніми особливостями пісень зимового циклу;
 • розвивати навички виразного читання пісень, коментування їхнього змісту, виділення та пояснення художніх засобів, що вжиті у них;
 • виховувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, прищеплювати гордість за свій талановитий народ.

I. Організація класу. Першим сідає той ряд, всі учні якого вивчили пісню напам’ять. Два учні з кожного ряду розповідають на оцінку.

II. Перевірка д. з. Виголошення усних творів.

III. Актуалізація знань.

Перевірка термінів “Слабка ланка”

До дошки виходить весь 1ряд. Народна пісня, календарно-обрядова пісня, анафора, єдинопочаток, епітет, постійний епітет, зажинкова пісня, жнивна пісня, обжинкова…, русальна…, купальська….

Робота в групі(за рядами)

Розшифрувати прислів’я ( на швидкість)

Хто має, той і дбає.

ІУРМХУСТРІОСМ

ПЗДКБОЗАПОЄК

ІСУТНСЛОЦЙНІЛ

ЖОСКМІФОКЖСМФ

ВБНМРБХАНЄВРХ

Влітку один тиждень рік годує.               Не питай, добрий жнець, чи широкий

загонець

ЖИВЯСЛІИТЯКСУЖ

УОФДЩИКЩНУФК

ЛЄТБВИЖБВДЄЕЛНЬ

АРПТСІПСОКАТО

БХГНЕОПДНУБХЕЄП

ЦИНСМІОЕМЦИСІО

ЩПШИЖЮТЩАЖЙШЮ

ВДАОАБЯГПРВЯИГЙП

УТЖЛНЛЕОЦТЬУО

ФРТТЧШФРИШ

ЛШМИЛРМОНКЬНИЬЗЙЗ

ТЗЛПАСГОСПНЕТЦЛЬ

 

IV. Формування умінь та навичок.

Ланцюжком, починаючи з 2-го ряду, назвати відомі зимові свята. Доповнити вчителеві, при потребі.

Робота зі словником. Ознайомлення з термінами колядка, щедрівка.( Дати відповідь на питання: чи тотожні дані терміни. Чим відрізняються?) с.16.

Гра “Найкращий хор”

Виконання пісні “Ой хто, хто Миколая любить” (За рядами)

Виразне читання поезії “Засівна” голосно, піднесено. Пригадати власні відомі засівні або віншувальні.

Конкурс на кращого колядника. Виконання улюблених колядок, можна гуртом.

Робота з підручником. С. 17 – 19 опрацювати тексти, дати відповідь на запитання Яка з колядок є найдавнішою? Чому? (” Щедрик…” – ластівка)

Вибірковий диктант. За рядами

 1. – художні засоби пісні ” Добрий вечір…”
 2. – художні засоби пісні ” Нова радість…”
 3. – художні засоби пісні “Щедрик…”
 • Чи можемо ми колядки назвати патріотичними піснями?
 • Чому вони виникли і чи потрібні в наш час?

V. Закріплення.

Клоуз-тест

 1. Що бажається для України в колядці “Ой хто, хто Миколая любить”? (Слави й волі)
 2. Які рослини згадується в “Засівній”? (Капуста, петрушка, часник, цибуля, пшениця.)
 3. Чим бажають міряти гроші в “Засівній”? (Мисками.)
 4. Хто приходить в гості в пісні “Добрий вечір”? (Три празники.)
 5. Які птахи і звірі згадуються в щедрівці “Щедрик…”? (Овечки, ластівка.)
 6. Який музичний інструмент прославляє Христа в пісні “Нова радість стала”? (Гуслі)
 7. Доберіть синонім до слова вертеп. (Ляльковий театр.)
 8. Яка з пісень зимового циклу найрадісніша? (“Добрий вечір”)
 9. У якій із пісень найбільше використана гіпербола? ( Засівна)
 10. Яка з пісень бажає господарям стати багатодітними довгожителями? (“Засівна”)
 11. Доберіть синоніми до слова гаразди. (Добробут, щастя.)
 12. Колядки возвеличують лише панів, бо звертаються – пане господарю, так? (Ні.)
 13. VI. Д. з. Вивчити напам’ять три колядки і щедрівки за вибором.

С. 19 – 20 відповідати на питання усно.

Виготовити брошуру з колядкою, додавши малюнок, або аплікацію, або інше художнє оформлення.

Знайти і записати прислів’я про весну.

Тема: Календарно-обрядові пісні весняного циклу.

Мета:

 • Ознайомити учнів з піснями даного циклу.
 • Розвивати навички виразного читання, пояснення змісту та визначення художніх особливостей подібних творів.
 • Виховувати оптимістичне світобачення, пошану до праці.

Хід уроку:

I. Організація класу.

II. Перевірка д. з.

Конкурс на кращого читця

Прослуховування напам’ять зимових пісень (останні парти) і літніх (перші). Оцінюють учні 1-го варіанту четвертих парт, виставляємо середнє арифметичне, враховуючи оцінку вчителя.

Демонстрація брошур.

III. Актуалізація опорних знань.

Словниковий диктант “Впіймай помилку”

(записати тільки ті слова, які до поможуть виправити зміст)

Двоє учнів з третіх парт до дошки.

Календарно-обрядові пісні виникли недавно. Вони мають одного автора.

Поділяються на літні, зимові, весняні пісні. Русалки були добрими  істотами, тому їх прославляли  в піснях. Купальські пісні величали тільки  Купайла. Жниварські пісні поділялися на засівні, жнивні, обжинкові. Коляда – один із богів, що символізував початок Нового року. Вертеп – людська вистава на різдвяні теми.

Перевірити себе за ключем, написаним на дошці.(Перевірити зошити і оцінити учнів третіх парт)

(Давно, багато, недобрими, задобрювали, не тільки, зажинкові, лялькова.)

Гра “Слабка ланка”

(Участь беруть учні з других парт)

Питання задають учні класу з теми: “Календарно-обрядова поезія”.(Оцінюються три останні учні – 9, 10, 12балів)

IV. Мотивація навчальної діяльності.

 • Індивідуальні завдання учням 2-го варіанту четвертих парт.С.20″Подумаймо разом” скласти зв’язну розповідь за питаннями до 3хв.
 • Вчитель читає поезію на с. 20, учні виводять тему та завдання уроку.
 • Прослуховування прислів’їв про весну “ланцюжком”.
 • Перевірка інд. завдання.
 • Яка пісня зими схожа на веснянку? Чому так сталося?

V. Формування умінь та навичок.

Робота в групах(за рядами)

Умова виступити мають всі члени групи.

 • Вибрати одного читця для виразного читання.
 • Пояснити заголовок пісні.
 • Скласти асоціативну схему до слова весна за змістом своєї пісні.
 • Виписати та прокоментувати художні засоби, особливу увагу звернути на анафору та повтори.
 • Усно скласти ілюстрацію до свого твору.

VI. Підсумок.

Розшифрувати вислів

Зняпі навес єруда ухес жего  толі. (Пізня весна дарує гоже літо.) Які ще прикмети вам відомі про цю пору року?

Вправа “Мікрофон” : висловити побажання – як би я провів цей урок, що б змінив і чому, якщо нічого, теж чому?

 VII. Д. з.  Вивчити 1 веснянку.

Підготуватися до підсумкового уроку:

Розподілити клас за порами року(дата народження, попросити зрівняти кількість у кожній групі, шляхом добровільного переходу в іншу)

 • Зашифрувати 2 прислів’я про будь-яку пору року.
 • Підготувати міні-плакат про свою пору року: малюнок, твори, ілюстрації до них.
 • Повторити матеріал с. 9 – 23 .

 

Тема: Позакласне читання.  Ознайомлення із позапрограмними творами

           теми “Календарно-обрядова поезія” .Систематизація знань з даної    

           теми.

Мета:

 • Узагальнити і систематизувати знання учнів про календарно-обрядову поезію і пов’язані з нею звичаї та обряди.
 • Розвивати навички самостійного виразного читання, пошуку інформації.
 • Виховувати пошану до культурної спадщини свого народу, традицій родини, стимулювати вивчення звичаїв українського народу.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань, урок-змагання.

Хід уроку:

I. Організація класу. Учні об’єднуються в групи і сідають разом. Жеребкування щодо черговості виступів.

II. Змагання.

 1. Виразне читання

З кожної групи по одному учаснику, який отримує вірш, за змістом якого треба визначити пору року та прокоментувати художні засоби.

Асоціативна схема

Кожна група в цей час складає асоціативну схему до своєї пори року та визначає її важливість для людини.

Додаткові питання

 • Чому почали з пір року?
 • Чи завжди початок року святкували зимою?
 • Яка з пісень це підтверджує?
 1. Гра “Слабка ланка”

З кожної команди по два учасники.

 1. Що називають фольклором?
 2. Обрядова пісня – це …
 3. Як до людей ставилися русалки?
 4. Жнивні пісні поділяються на…
 5. Щедрувальники – це…
 6. Веснянки були сумними піснями?
 7. Що бажається Україні в колядці “Ой хто, хто Миколая любить”
 8. Хто приходить в гості у пісні “добрий вечір…”
 9. Що таке вертеп?
 10. Анафора – це повторення…
 11. Постійний епітет – це …
 12. Рефрен – це…
 13. Гагілки – це…
 14. Колискова пісня є різновидом календарно-обрядової поезії?

3.Ппредставлення своєї обрядової поезії свого циклу (позапрограмної)

(стільки учасників з команди, скільки підготувалися)

 • Виразне читання або спів
 • Тема, головна думка
 • Художні засоби
 • Художнє оформлення (брошура або малюнок)
 1. Конкурс на кращого знавця прислів’їв

Закінчити прислів’я

Хліб усьому…

Не той урожай, що в полі, а той,…(що в коморі)

Весна багата на квітки, а осінь на …(сніпки)

Багато снігу – багато …(хліба)

Як у травні дощ надворі, то восени… (хліб у коморі)

 • Обмін зашифрованими прислів’ями. Хто швидше розшифрує матеріал суперника.
 1. Загадки

В. В. Паращич. Українська література: Плани-конспекти уроків. – Видавництво “Ранок”. – Веста,2006. – с.33 – 34.

III. Підсумок.

Виводимо бали за конкурси.

Вправа “Мікрофон”

Найбільше мені подобається поезія…циклу, тому що….

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Дуже добре, що автор розробив циклі уроків, які передбачають послідовність прививченні даної теми. Наступний урок – це логічне продовження попереднього. Але, пробачте за доскіпливість, хотіла б дізнатися відповідь на питання, яке автор ставить перед дітьми на першому уроці:”За що київського князя Святослава називали Мудрим?”

 2. Система уроків з теми “Календарно-обрядова поезія”з української літератури є обов”язковою для вивчення.Вчителька зробила все,щоб на таких уроках розбудити нашу генетичну та історичну пам”ять через глибоке вивчення,осмислення народної календарно-обрядової спадщини.Урок заслуговує найвищої оцінки.Дякую

 3. Досить змістові, методично огрунтовані конспекти уроків. Вчитель вдало проводила мотивацію навчальної діяльності школярів на всіх етапах уроку, що сприяло пробудженню їхнього інтересу до творчої діяльності. Спілкування вчителя і учнів відбувалося у тісній співпраці, співдружності та взаєморозумінні. Так тримати!