mail@urok-ua.com

Використання мультимедійних засобів навчання при викладанні шкільного курсу фізики

Автор: керівник ШМК природничих наук, вчитель фізики, астрономії, інформатики Бєлікова Ірина Євгенівна

Бєлікова Ірина ЄвгенівнаОдним із шляхів оновлення освітнього процесу є інтеграція знань при викладанні предметів. Інтеграція – це зближення, злиття шкільних наук, але не механічне їх поєднання, а взаємопроникнення. Сполучною ланкою інтеграції виступає цілісна міжпредметна ситуація, тому кінцевою метою інтеграції, на мій погляд, повинно бути здійснення міжпредметних зв’язків, формування світогляду учнів та єдиної цілісної картини світу.

Практика показала, що школа, будучи дзеркальним відображенням процесів, що відбуваються в суспільстві, сьогодні не може існувати без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні школярі мають зовсім інший, ніж у минулі роки психотип. Покоління, яке виросло на мобільних телефонах і комп’ютерах, вимагає постійної зорової стимуляції, швидкого динамічного освітнього процесу.

Я, як учитель фізики та інформатики, працюючи в середній та старшій ланці, вважаю необхіднім спіратися на те, що явища об’єктивного світу не існують ізольовано в окремих конкретних науках, вони знаходяться в тісному зв’язку, єдності з іншими. Проявом цієї єдності є об’єктивні міжпредметні зв’язки, в даному випадку, між фізікою й інформатікою. Це сприяє підвіщенню інтересу до вивчення даних предметів, поглиблення та зміцнення знань у учнів.

Отже, у процесі такого навчання діти розвивають найважливішу інтелектуальну здатність людини – порівнювати, аналізувати та класифікувати одержувану з зовнішніх джерел інформацію.

Звідси виникають завдання, які я ставлю перед собою на уроках:

 1. Допомогти учням засвоїти всю сукупність фактів і явищ у їх розвитку, оволодіти загальною картиною світу.
 2. Показати значимість взаємодії шкільних предметів для подальшого розвитку світогляду учнів.
 3. Підвищити інтерес учнів до навчання даних предметів.
 4. Активізувати практичну спрямованість навчання.

Ось чому, я вважаю, що для вирішення вищезазначених завдань, треба використовувати інтерактивну дошку та комп’ютер. Інтерактивна дошка, на мій погляд, це новітній технічний засіб навчання, що об’єднує в собі всі переваги сучасних комп’ютерних технологій: від пошуку учнями потрібного демонстраційного матеріалу з фізики до його презентації.

Це дозволяє вчителю створити ситуацію успіху для будь-якого учня, незалежно від його рівня знань і умінь. А основне, я можу використовувати наступні ресурси, сприяючи підняттю мотивації навчання:

 • мультимедійні додатки до підручників, віртуальні лабораторії та практикуми, інтерактивні наочні посібники;
 • власні презентації та матеріали, сконструйовані в стандартних офісних програмах.

Як же я, вчитель фізики й інформатики, використовую на уроці мультимедійні засоби?

 • Кольор використовую для акцентування уваги учнів на чомусь особливому. Наприклад: на уроці ознайомлення з новим матеріалом з теми: «Електричний заряд. Види зарядів» червоним кольором виділяю основні теоретичні відомості та формули (встановити зв’язок між малюнками, використовуючи різноманітні кольори), зеленим – зв’язки між елементами схем (скласти логічну схему, використовуючи різні маркери), жовтим – формули, відповідно до теми (знайти та виділити даним кольором формули та їх математичний запис). А також учням пропонуються завдання , які оцінюються різними кольорами маркерів, в залежності від рівня їх складності.
 • Нотатки на екрані використовую для того, щоб сформулювати питання, проблему для подальшого обговорення, аналізу, запису.

Таким чином, використання таких завдань, розвивають аналітичну мислиневу діяльність учнів, сприяє аналізу основних фрагментів уроку, дозволяє дифирінційовано підходити до перевірки й оцінки роботи учнів при осмисленні наданого матеріалу. Це дозволяє вчителю своєчасно реагувати на утруднення учня при сприйнятті матеріалу та виправленню ним помилок.

 • Треба відмітити, що при використанні мультимедійних технологій, легко відстежувати всі етапи уроку: від перевірки знань, пояснення нового матеріалу, його закріплення й обґрунтування. Зупинимося на цьому детальніше.

Перевірка знань. Наприклад на уроці в 7 класі на тему «Початкові відомості про будову речовини» – йде із застосуванням елементів казкової терапії. Учні складають казку про речовини і допомагають герою казки долати труднощі, вирішуючи завдання різного типу.

Або, в 10 класі на уроці з повторення «Властивостей агрегатних будов речовини» спочатку учні виконують тест за вибором відповідей, які відображаються на мультимедійному екрані, а потім допомагають подорожувати з царства газів в царство рідини і твердих тіл.

Пояснення нового матеріалу. Відбувається застосування презентацій з відео фрагментами. Наприклад, при вивченні теми «Плавання тіл» у 7 класі дивимося відео фрагмент занурення моделі підводного човна з подальшим його обговоренням.

Закріплення матеріалу. Залучаю учнів до створення доповідей з презентаціями, які вони демонструють перед однокласниками. Наприклад, при закріпленні в 10 класі теми «Сили природи», учні 10 класу представили наступні презентації для обговорення: «Сила пружності», «Сила тяжіння», «Сила тертя», «Сила тяжіння і вага». Це сприяє розвитку творчих здібностей учнів.

 • Використання комп’ютерів пропоную для тренування та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Учні застосовують різного роду «електронні підручники», які містять не тільки теоретичний матеріал, але й приклади розв’язання задач різного ступеня складності. Така діяльність сприяє індивідуалізації навчання.
 • Неабиякого значення для створення ситуації успіху на уроці та підняття інтересу при сприйнятті матеріалу з фізики має комп’ютерне моделювання на інтерактивній дошці. Комп’ютерну модель можна розглядати як аналог діючої експериментальної установки, в якій можна змінювати умови досвіду, втручатися в хід експерименту.

Отже, створення інтерактивного середовища на уроці сприяє самостійному проведенню учнями фізичного дослідження, моделюванню різних подій, виконанню практичних завдань. Крім того, використання наочних моделей, інтерактивних анімацій на уроці допомагає простіше і зрозуміліше пояснювати сутність складних фізичних явищ, демонструвати «віртуальні» досліди та експерименти без інвентарю та лаборантів, що сьогодні є актуальним з нестачею фізичного обладнання.

Результатом інтегрованого підходу до викладання предмету є розвиток особистості школяра, формування потреби до навчання та саморозвитку; діагностування результату діяльності вчителів суміжних дисциплін; підняття інтересу до предмету, формування цілісності розуміння єдності «людина – природа – суспільство».

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Цитата з роботи :”Результатом інтегрованого підходу до викладання предмету є … діагностування результату діяльності вчителів суміжних дисциплін…». Трохи незрозуміло, що мала на увазі автор – перевірити якість викладання колег чи що? Якось неетично це виглядає.Чи має право без дозволу адміністрації це робити?

 2. Гарна стаття, все доступно написано, дякую))
  В мене винекло запитання, Ви згадували про “мультимедійні додатки до підручників, віртуальні лабораторії та практикуми, інтерактивні наочні посібники”, підкажіть, будь ласка, де можна знайти ці програмні забезпечення? Просто в мене з дошкою в комплекті йшли лише програми для використання її, як дошки, з предметом зв’язано майже нічого не було.

  1. У будь якій пошуковій системі прописати запит: “ППЗ з фізики скачать бесплатно”.
   Наприклад на сайті http://fizika.net.ua можна це зробити.

 3. Гарна стаття, яка доводить думку про те, що створення інтерактивного середовища на уроці сприяє самостійному проведенню учнями фізичного дослідження, моделюванню різних подій, виконанню практичних завдань. Дякую)))

  1. Відсутність лабораторного обладнання спонукає до дій))) Вам спасибі за зичний відгук.