Використання ІКТ на уроках англійської мови

Автор: учитель англійської мови Світлана Малій

Для більшості вчителів існує необхідність презентувати на уроках різні матеріали  такі як інформаційні статті підручників, оповідання, вірші та газетні статті. Я пропоную розглянути один із нових способів  вводу матеріалу: створення хмари тексту (або хмари слів) або Text Cloud or Word Cloud.

Що таке Text Cloud?

Хмара тексту або хмара слів — це візуалізація частоти слів у тексті у вигляді зваженого списку. Останнім часом ця техніка все частіше використовується для візуалізації тематичного контенту. Розмір шрифту слів відображає їх частоту використання в тексті. Чим більше шрифт, тим більше частота використання.

Текстові хмари схожі на хмари тегів (Tag Clouds), що учні можуть побачити в Інтернеті за адресою соціальних та інших сайтів. Взагалі, “хмарка тегів” почала активно застосовуватись у зв’язку з розвитком сайтів орієнтованих на соціальний трафік. Різниця полягає в тому, що хмари тегів ,як правило, відображають рівень популярності, та мають посилання, прикріплене до них.

Text Cloud

Але сьогодні я пропоную порозважатись і використати цей механізм просто для створення приємних зображень.

Текстові хмари відповідають  результатам, які можна отримати за допомогою спеціальної програми по складанню алфавітного покажчика слів, що зустрічаються в книзі або у автора, але ці результати в Text Cloud наведені графічно.

Хмару тексту легко робити. Є безкоштовні «хмара –генератори» онлайн. Все, що вчитель повинен зробити, це вставити текст в генератор, і хмара автоматично створиться. Генератор автоматично сканує задані вами розділи/категорії, визначаючи частоту вживання в текстах тих або інших слів, і потім будує з них “хмару”, розмір якої пропорційний частоті їх вживання в змісті тексту. Хмари слово можуть бути надруковані для використання в класі або зберегтися в галереї програми на сайті.

Для створення хмари текстів або слів можна скористатися наступними веб-ресурсами:

 • http://www.imagechef.com/
 • https://www.jasondavies.com/wordcloud/#%2F%2Fwww.jasondavies.com%2Fwordcloud%2Fabout%2F
 • http://www.abcya.com/word_clouds.htm
 • http://www.tagxedo.com/
 • http://www.wordle.net/
 • http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
 • http://www.tagcloud-generator.com/
 • http://tagcrowd.com/
 • http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
 • http://tagul.com/login?redirect_to=/cloud/1

Поради

 • У будь-який час ви можете додати в хмару більше слів.
 • Легше завантажити список слів у текстове поле, ніж друкувати їх по одному.
 • Не забувайте в процесі зберігати свій прогрес, натискаючи на кнопку “save».
 • Є багато варіантів для створення макета хмарки (вертикальний, горизонтальний, половина на половину і т.д.), мови, шрифту і палітр кольорів. Ви можете обмежити кількість слів, додати або видалити по одному слову, як тільки ви створили свою хмарку (і, перш ніж відкрити її у вікні генератору).

Що вам знадобиться

 • Комп’ютер (PC або Mac)
 • Інтернет з’єднання
 • Текст з обраного вами місця або слова, які ви хочете ввести або завантажити.
 • Місце на жорсткому диску, щоб зберегти фінальний продукт (бажано створити окрему папку).

Види роботи:

 • Повторення текстів – Ви можете вставити в генератор короткі тексти, які ваші учні вивчали останнім часом. Покажіть їм хмару слів і подивитися, як добре вони пам’ятають зміст та як ці чи інші слова були використані в ньому. Ви можете створити банк хмар за семестр і витягувати їх навмання, щоб змусити студентів згадати ті тексти та ключову лексику в них.
  • Прогнозування – Ви можете опрацьовувати хмари текстів до того, як діти прочитали або прослухали їх, та запропонувати зробить передбачення про зміст тексту, заснований на хмарі слів. Ви могли б також перевірити наявність нових слів із хмари, перш ніж учні почнуть читати або слухати.
 • Порівняння текстів – Ви можете створити різні хмари слів зі слів різних текстових жанрів (новини, статті, поема, оповідання, реклама, діалог і т.д.), а потім побачити, якщо учні зможуть вирішити, якому жанру відповідає кожна хмарка. Потім вони могли б читати повні тексти і зіставляти їх з хмарами слів. Або створити хмари різних текстів за однією темою та опрацьовувати їх в парах або групах
  • Реконструкція діалогу – Ви можете створити хмару діалогу для учнів з метою реконструювання діалогу або швидкого запам’ятовування.
  • Короткі вірші / Haiku – Ви можете створити хмару з короткого вірша або хайку, та
   запропонувати дітям створити свою власну роботу на основі цих слів. По закінченню можна побачити, наскільки близько вони підійшли до оригіналу.

Haiku

Easter bunny hides
Easter eggs are out of sight
Kids look everywhere

 • Особиста інформація – Ви можете попрохати ваших учнів створити текст про себе, а потім перетворити його в хмару слів. Ви можете перемішати ці хмари та подивитись, як добре діти можуть ідентифікувати один одного за допомогою слів хмари. Або вони можуть обмінюватися хмарами щоб представити один одного класу.

Особиста інформація

Example: I am a boy. My name is Sachin Agarwal. I like my name. My grandfather gave me this name. I am seven years old. I read in standard V.

My mother is a housewife. She works at home. My father is a serviceman. My parents are very kind. I have a sister. Her name is Priyanka Agarwal. She reads in standard VII.

I live in Delhi. It is the capital of India. We live in our house. It is beautiful with big lawn and a small garden.

My grandmother is a religious lady. Her hair has turned white. Although she is old, she is very active. She leaves her bed early in the morning. Alter a bath she goes to the nearby temple every day. My grandmother tells me fine stories.

I go to school every morning. My school is near my house. I learn many things in the school. We also play games. My teachers are very good. They also love me very much.

I have many friends. But Rahul is my best friend. He is my class-fellow. Sometimes he comes to my house. I also visit his house on holidays.

 • Зайве слово – Перед заняттям з граматики зробіть хмару слів з граматичною формою, яку ви збираєтесь повторити. Використовуйте  як необхідні слова так  і деякі інші слова, які граматично не підходять до цієї форми. Роздайте хмари слів вашим учням, попросіть їх (у парі або невеликими групами) знайти зайве слово

Зайве слово

Example: At 11 o’clock I had been practising for two hours (nowзайве) – Past Perfect Continuous

 • Дослідницькі завдання – Ви можете створити хмара тексту на основі теми, яку досліджують учні. Використати можливо сторінку з Вікіпедії, а потім дізнатися, що учні вже знають про цю тему, питаючи про відношення слів до цієї теми. Потім діти можуть знайти цю статтю в Вікіпедії і дізнатися більше та розповісти про свої висновки за допомогою ключових слів, як підказок.
 • Повторення вивченого –хмара слів – це хороший інструмент для регулярного користування учнями з метою повторення вивченого матеріалу. Вони можуть регулярно робити копії текстів, які вони вивчають, генерувати хмари, а потім переглядати їх для повторення.
 • Частини мови – зробіть хмару слів з різних частин мови (прикметників, іменників, дієслів і прислівників) з конкретної теми. Роздайте копії кожній парі або невеликої групі учнів. Запитайте їх, як згрупувати слова в категорії. Це може привести до дискусійній діяльності (на основі питань, студенти створюють на основі лексики в текстовому хмари)
 • Синоніми/Антоніми – працюємо з парами синонімів або антонімів

Beautiful: Attractive, Pretty, Lovely

Intelligent: Smart, Bright, Brilliant, Sharp

Funny: Humorous, Comical, Hilarious, Hysterical

Синоніми Антоніми

 • Фразові дієслова – відберіть фразові дієслова з однієї теми, або з певною часткою (наприклад, дієслова, пов’язані зі здоров’ям або дієслова з часткою “up”) та зробіть хмару слів. Напишіть кілька речень з пропущеними словами. У ці пропуски учні повинні вставити фразові дієслова з вашої хмари. Розподіліть хмари – по одному на пару учнів або невелику групу – і попросіть їх працювати разом, щоб знайти якомога більше фразових дієслів. Перевірте разом знайдені фразові дієслова, а потім попросіть їх заповнити пропуски в реченнях, використовуючи ці дієслова.
 • ІдіомиІдіоми – Як і попереднє (“фразові дієслова”), але з використанням ідіом по конкретній темі, а не фразових дієслів.

Animal idioms:

 • Cry crocodile tears – To pretend to be upset
 • Wolf in sheep’s clothing – A person who pretends to be nice but is not
 • A bull in a china shop – someone who is very clumsy
 • Raining cats and dogs – It is raining very hard
 • Let the cat out of the bag – Tell a secret
 • Теми есе – відберіть деякі можливі теми есе, підготуйте хмару слів.  Запропонуйте вашим учням вибрати тему есе для себе. Вони можуть написати есе в класі або в якості домашнього завдання.
 • Відомі промови: Введіть текст відомої історичної промови в генератор. Проаналізуйте результати, дивлячись на найбільш часто вживані слова, або навіть слова, які не використовуються. Що це говорить нам про автора та його наміри?

Winston Churchill

Blood, Toil, Tears and Sweat, 1940

In his first speech as Britain’s Prime Minister, Churchill tied the outcome of the fight against the Nazis to the survival of Britain itself. One of history’s best battle cries.

Best Line: “You ask, what is our policy? I can say: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us; to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy.”

Відомі промови

Учням дуже подобаються хмари текстів та слів. Мені здається, що вони більш зацікавлені у виконанні завдання після такої презентації.

Є ще багато фантастичних ідей для використання хмар слів або текстів вчителями. Перемішані речення (jumbled sentences), дослідницька робота, завдання до і після прослуховування діалогу/тексту (відтворити діалог/текст по ключовим словам), і навіть “вгадати джерело” аналізуючи стиль слів. Або використовуйте хмари слів у кінці теми або курсу; в них ви можете включити лексику і вирази теми, які ви пропонуєте повторити. Це набагато цікавіше, ніж переглядати список слів. Слова і їх відносні розміри, допомагають учням зрозуміти структуру тексту, з чого треба почати та як продовжити розповідь. Послідовність виступів та якість їх знань покращується з практикою використання хмар текстів.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. І я дуже полюбила цей сервіс, такі вже красоти можна там створити!!! Якщо б Ви хотіли, спробуйте ще презентацію з тригерами створювати, я в захваті від цих технологій!

 2. Старі методики, що були колись єдино вірними, відходять в минуле, а їх місце займає нова, креативна техніка викладання, ґрунтовані не на строгому зубрінні, а на розумінні пройденого матеріалу і зацікавленості в його вивченні.

  Джерело матеріалу: Сучасний урок англійської мови