Завдання для контрольної роботи з історії України у 8 класі по темі: “Українські землі у ХVI ст”

Автор: Вчитель історії Кисельова Ольга Ярославівна

Вчитель історії Кисельова Ольга ЯрославівнаВаріант 1

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Уперше слово «козак» згадується в джерелах:

А)1489р.;   Б)1556р.;    В)1577р.;   Г)1591р.

2.За внутрішнім устроєм козацька держава Запорозька Січ була:

А)абсолютною монархією;   Б)демократичною республікою;   В)обмеженою монархією.

3.Першу відому Запорозьку Січ заснував:

А)Констянтин Острозький;   Б)Петро Сагайдачний;  В)Дмитро Вишневецький.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Реєстрове козацтво – це…

2.Встановіть послідовність подій:

 • Відкриття Острозької академії;
 • Виникнення першої Січі;
 • Підписання Люблінської унії;
 • Вихід Острозької Біблії.

3.Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:

Вид права, за яким міста звільнялися від управління і суду великих землевласників та отримували самоврядування, – …

ІІІ рівень

Охарактеризуйте діяльність православних братств на українських землях у ХVІ ст.

ІV рівень

Складіть історичний портрет Дмитра Вишневецького. Висловіть  власне судження щодо його діяльності.

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Познач дату укладення Люблінської унії:

А)1458р.;   Б)159р.;   В)1566р.;   Г)1569р.

2.Символ гетьманської влади – це:

А)пірнач;   Б)значок ;   В)булава;   Г)литаври.

3.Культурно-релігійні об’єднання руських міщан, які створювались для захисту православ’я – це:

А)магістрати;   Б)братства;  В)цехи;  Г)конфедерації.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Покозачення- це…

2.Встановіть послідовність подій:

 • Виникнення першої Січі;
 • Відкриття Острозької академії;
 • Вихід Острозької Біблії.
 • Підписання Люблінської унії;

3.Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:

Діяльність у господарстві базувалася на ручній праці кріпаків й перероблянні сировини в напівфабрикати або готову продукцію. Таке господарство було тісно пов’язане з ринком.

ІІІ рівень

Охарактеризуйте розвиток освіти та шкільництва  на українських землях у ХVІ ст.

ІV рівень

Складіть історичний портрет Василя-Констянтина Острозького. Висловіть  власне судження щодо його діяльності.


Варіант 2

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Внаслідок запровадження польського адміністративного устрою на українських землях після Люблінської унії було створено:

А)удільні князівства;   Б)воєводства;   В)землі.

2.Першим вищим навчальним закладом в Україні була:

А)Києво-Могилянська академія;   Б)Замойська академія;   В)Острозька академія.

3.Якідержави уклали Люблінську унію?

А)Велике князівство Литовське та Польське королівство;

Б)московське царство та Велике князівство Литовське;

В)Польське королівство та Османська імперія;

Г)Османська імперія та Московське царство.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Кошовий отаман – це…

2.Встановіть послідовність подій:

 • Підписання Люблінської унії;
 • Вихід Острозької Біблії.
 • Відкриття Острозької академії;
 • Виникнення першої Січі;

3.Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:

Символи влади і привілеїв козацької старшини.

ІІІ рівень

Охарактеризуйте діяльність православних братств на українських землях у ХVІ ст.

ІV рівень

Складіть історичний портрет Дмитра Вишневецького. Висловіть  власне судження щодо його діяльності.

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Українським першодрукарем вважають:

А)Франциска Скорину;  Б)Швайполя Фіоля;   В)Івана Федорова.

2.Який князь близько 1556р. спорудив оборонний замок у пониззі Дніпра на острові Мала Хортиця?

А)Д.Вишневецький;   Б)К.Острозький;  В)Ю.Дрогобич;   Г)І.Федоров.

3.У якому місті на спільному сеймі представників привілейованих станів відбулося об’єднання польського королівства і Великого князівства Литовського в одну державу?

А)Варшаві;  Б)Вільні;   В)Любліні4   Г)Кракові.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Козацька рада – це…

2.Встановіть послідовність подій:

 • Вихід Острозької Біблії.
 • Виникнення першої Січі;
 • Підписання Люблінської унії;
 • Відкриття Острозької академії;

3.Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:

Адміністративно-військова одиниця на Січі, група козаків, що в більшості своїй походили з однієї місцевості; також – довге приміщення. У якому ці козаки жили.

ІІІ рівень

Охарактеризуйте розвиток освіти та шкільництва  на українських землях у ХVІ ст.

ІV рівень

Складіть історичний портрет Василя-Констянтина Острозького. Висловіть  власне судження щодо його діяльності.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Хороша різнорівнева контрольна робота, що містить як тестовий завдання, так і завдання відкритого типу. Це певний вид контролю, підсумком якого виявляється рівень знань учнів з теми “Українські землі у ХVI ст”. Дякую.

 2. Завдання для контрольної роботи з історії України для учнів 8 класу розроблено педагогом у відповідності з вимогами чинної програми та критеріїв оцінювання знань і умінь учнів з предмету. Дана форма проведення контрольної роботи є досить вдалою, оскільки забезпечить для кожного учня право вибору складності завдань (відповідного рівня). За таких умов кожен школяр переживає власну ситуацію успіху, оскільки виконує посильні навчальні завдання, що відповідають його розумовим здібностям.

 3. Методично грамотно, з урахуванням компетенцій учнів в предметі складені тести. Кожний рівень завдань відтворює певний рівень складності матеріалу, передбачені творчі завдання. Не вистачає тільки коментарів щодо оцінювання кожного рівня завдань.