Індивідуальний план атестації вчителя

Методичні рекомендації по проектуванню індивідуального плану роботи вчителя, що атестується, по підвищенню педагогічної майстерності

план атестації вчителя

Однією з актуальних і значимих проблем в освіті є створення умов для забезпечення оптимального методичного середовища, сприяючого професійному зростанню і підвищенню кваліфікації педагогів.

Засобом підвищення педагогічної майстерності учителя є добре організована методична робота. Роль методичної роботи значно зростає в сучасних умовах у зв’язку з необхідністю раціонально і оперативно використати нові методики, прийоми і форми навчання, досвід за рішенням освітніх і виховних проблем, що постійно накопичуються. Орієнтація методичної служби на самоосвіти, саморозвиток і самовдосконалення, сприяє успішному розвитку професіоналізму і творчого потенціалу особи вчителя.

Проектування індивідуального плану роботи вчителя, що атестується, по підвищенню педагогічної майстерності ґрунтується на плануванні самоосвітньої діяльності педагога.

Мета самоосвіти: продовження професійної освіти, розширення культурного кругозору, що забезпечує, поглиблення раніше отримані знання в конкретній області.

Компоненти самоосвітньої діяльності:

 • самостійне вивчення науково-методичної і педагогічної літератури;
 • публічні виступи у вигляді доповідей, лекцій;
 • педагогічні консультації;
 • співбесіди на наукові, методичні і педагогічні теми;
 • творчі звіти вчителів про учбову і виховну роботу;
 • взаємне відвідування вчителями уроків;
 • аналіз відвіданих уроків і самоаналіз власних уроків і виховних заходів;
 • підготовка до зовнішньої експертизи методичного матеріалу;
 • робота в творчих групах, експериментальна робота;
 • участь в міських і обласних семінарах, робота на засіданнях міського МО;
 • розробка, презентацій і обговорення робочих програм, методичних рекомендацій, посібників;
 • складання і обговорення поурочних методичних розробок;
 • участь в роботі експертної групи за якістю підручників і вчителів молодших класів обласного рівня;
 • аналіз вчителями контрольних робіт, підсумків вивчення теми, півріччя;
 • вивчення психологічних особливостей, учбової діяльності і поведінки учня;
 • аналіз власної діяльності по виконанню індивідуального планування.

Зазнали значну зміну напряму змісту роботи методичної служби:

 • Інформаційно – діагностичне (формування банку педагогічної інформації; інформування педагогічних працівників про нові напрями в розвитку освіти; залучення педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності);
 • Організаційно – методичне (методичний супровід і надання практичної допомоги педагогам);
 • Консультативно – методичне (підтримка педагогів, що розробляють і прагнуть до реалізації авторських програм, курсів, посібників). 

Однією з важливих форм методичної роботи в школі є робота над єдиною методичною темою. Робота над єдиною методичною темою, як пошук вирішення методичної проблеми, дозволить не лише підвищити професійний і методичний рівень педагогів, але і підняти якість навчання і виховання, знаходить відображення в індивідуальних планах самоосвіти вчителів.

Пропонований індивідуальний план роботи вчителя, що атестується, як один з варіантів зразкового планування роботи по підвищенню педагогічної майстерності і кваліфікації педагога.

Ця робота призначена для учителів початкових класів і носить консультативно-методичний характер.

Зразковий індивідуальний план роботи вчителя, що атестується, по підвищенню педагогічної майстерності.

Напрями діяльності:

1. Організаційно-педагогічні заходи.

 • Ознайомлення з правилами атестації 2014-2015 навчального року.
 • Складання індивідуального плану роботи вчителя, що атестується.
 • Створення портфоліо вчителя, що атестується.
 • Структуризація змісту учбового матеріалу по українській мові, літературі, математиці, пізнання світу, трудовому навчанню, образотворчому мистецтву в 4 класі.

2. Самоосвітня діяльність.

 • Самостійне вивчення наукової методичної і педагогічної літератури.
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагога через курси підвищення кваліфікації, семінари.
 • Участь в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.
 • Участь в роботі творчої групи учителів початкових класів.
 • Участь в роботі школи передового досвіду з проблеми .
 • Участь в роботі міського методичного об’єднання вчителів початкових класів
 • Участь в міських педагогічних конкурсах.
 • Публічні виступи на семінарах.
 • Розробка, презентацій і обговорення тематичного планування, методичних рекомендацій, посібників.
 • Складання і обговорення поурочних методичних розробок з використанням сучасних технологій.
 • Публікації розробок по методичній і виховній роботі на інтернет-сайтах.
 • Узагальнення підсумків діяльності над методичною темою.
 • Творчі звіти вчителя про учбову і виховну роботу.
 • Захист портфоліо вчителя, що атестується. 

3. Система контрольно-корекційної діяльності.

 • Розробка, проведення і аналіз контрольних зрізів по виявленню сформованості ЗУН учнів.
 • Аналіз контрольних робіт за чверть, півріччя.
 • Моніторинг якості знань учнів.
 • Моніторинг результативності діяльності педагога. (заповнення карти професійного зростання педагога)
 • Аналіз власної діяльності по виконанню індивідуального планування. 

4. Позакласна робота по предмету

 • Участь в предметних тижнях.
 • Участь в шкільних предметних олімпіадах.
 • Участь в обласних інтелектуальних конкурсах «Кенгуру» та ін.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Перелік вимог до атестації буде в нагоді кожному педагогу. Так легше планувати свою роботу, здійснити самоаналіз діяльності, і в цілому підготуватись до проходження атестації.

 2. Дякую за зразок індивідуального плану роботи вчителя, що атестується, адже дійсно підвищення педагогічної майстерності ґрунтується на плануванні самоосвітньої діяльності педагога.

 3. Індивідуальний план атестації вчителя заслуговує на увагу. Надіюсь, що в цьому році, коли буду атестуватись, рекомендації, передбачені Листом МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року будуть не лише на папері, а й в практиці.

 4. В наступному році буду атестуватись. Вашу інформацію обов’язково використаю при складанні портфоліо.Інформація чітка, систематизована, корисна. Вона потрібна всім вчителям, ажде атестуються всі. Дякую.