Перспективний план самоосвіти вчителя початкових класів

Автор: Вчитель початкових класів Жуковська Олена Олександрівна

Вчитель початкових класів Жуковська Олена ОлександрівнаХто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.
У цьому полягає основна місія сучасного учителя…
Актуальна проблема самоосвіти вчителя потребує індивідуального плану самоосвіти та аналізу виконаної роботи


ПОГОДЖЕНО

Голова професійного комітету

_________ Гуренко Н.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова атестаційної комісії

_____________  Шкель Н.Л.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН САМООСВІТИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЖУКОВСЬКОЇ О.О. НА 2015 -2020 РОКИ

ТЕМА : РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

МЕТА:  впровадження технологій,методик різноманітних форм роботи на уроках та в позаурочній діяльності , які сприяють розвитку пізнавальної активності, пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку з метою покращення якості отриманих знань, з метою підвищення рівня навчальної діяльності.

ЗАВДАННЯ:

 • вивчити літературу про форми, методи і технології, що сприяють розвиткові пізнавальних інтересів учня;
 • відвідати уроки колег та прийняти участь в обміні досвідом;
 • проводити самоаналіз і самооцінку власних уроків;
 • впроваджувати новітні технології , інновації в навчальну діяльність,
 • якість і ефективність процесу навчання  за рахунок реалізації творчих здібностей учнів.
 • Ознайомитися з ППД провідних педагогів і впроваджувати його в своїй діяльності.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПО САМООСВІТІ:

 • сутність поняття « Пізнавальні інтереси молодших школярів» ; «Проетна діяльність», «Дослідницька діяльність »
 • методи та прийоми, технології; та умови успішного впровадження їх на практиці;
 • комплексний підхід до впровадження вивченого в навчально – виховний процес.

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 • оволодіння методами , технологіями, що сприяють розвиткові пізнавальних інтересів молодших школярів;
 • підвищення якості навчання через підвищення якості уроку.
ЕТАПИ ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН
Діагностичний

 1. Аналіз утруднень
 2. Постановка проблеми.
 • Виробити остаточний варіант теми діяльності
 • Вивчення літератури з проблеми, наявного перспективного педагогічного досвіду
 • Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.
 • Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи:
 • участь у роботі ШМО вчителів початкових класів.
 • Систематичне  поповнення  портфоліо  методичним матеріалом
 • Вивчення передового педагогічного досвіду роботи  .
 • Участь у роботі ШМО  (творчий звіт вчителів, які атестуться)
І рік роботи над темою

2015 – 2016

Прогностичний

 1. Визначення мети й завдань роботи над проблемою.
 2. Розробка системи заходів спрямованих на розв’язання проблеми.
 3. Прогнозування результатів.
 1. Підвищення результативності навчально-виховного процесу через індивідуально-особистісний підхід до учнів
 2. Конкретизація проблемного питання:  «розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання   методу проектів  в дослідницькій діяльності молодших школярів».
 3. Науково-методичне опрацювання проблеми за літературними джерелами, вивчення передового досвіду колег.
 • Визначити теми і терміни для проектної діяльності, форми узагальнення
 • Виконання  роботи за програмою Power Point, за допомогою якої створюються презентації результатів дослідницької діяльності
 • Підготовка атестаційних матеріалів.
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок , та інш.)
І рік роботи над темою

2015 – 2016

Практичний

 1. Впровадження ППД, системи заходів щодо розв’язування проблеми.
 2. Формування методичного комплексу.
 3. Відстеження процесу, поточних, проміжних результатів.
 4. Коригування роботи.
 • Демонстрація позитивних здобутків, самостійного моделювання роботи над проблемою і висвітлення її серед колег
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок, та інш. )
 • Розробка  дидактичних матеріалів, стендів в кабінеті.
 • Розробка і підготовка колективних проектів  на заплановану тематику
ІІ рік роботи над темою

2016 – 2017

Узагальнюючий

 1. Підведення підсумків.
 2. Оформлення результатів роботи з теми самоосвіти.
 3. Подання матеріалів.
 • звіт про результати роботи на  засіданні ШМО
 • вироблення пропозицій до роботи  ШМО  щодо забезпечення поширення проектно-цільової діяльності в електронному варіанті на уроках в початкових класах
 • здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи
 • оформлення презентаційних проектів до уроків
 • використання Internet-ресурсів
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок , та інш.)
ІІІ рік роботи над темою

2017 – 2018

Впроваджувальний

 1. Використання особистого досвіду у процесі роботи.
 2. Розповсюдження досвіду В ході подальшої педагогічної діяльності
Очікуваний результат

 • розвиток  умінь учнів обирати потрібні джерела інформації
 • вироблення вмінь складати опорні схеми, електронні презентації, читати та коментувати їх
 • залучення учнів до використання комп’ютера як потужного інструмента
 • здобуття та обробки інформації
 • стимулювання критичного ставлення до знайдених повідомлень
 • виховання загальної інформаційної культури
IV – V

рік роботи над темою

2018 – 2019 ,

2019 – 2020

Вчитель                                         Жуковська О.О.


САМОАНАЛІЗ  ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ  САМООСВІТИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЖУКОВСЬКОЇ О.О. НА 2015 -2020  РОКИ

Термін Зміст роботи Відмітка про виконання
Діагностичний

 1. Аналіз утруднень 
 2. Постановка проблеми. 

І рік роботи над темою 

2015 2016

Прогностичний

 1. Визначення мети й завдань роботи над проблемою.
 2. Розробка системи заходів спрямованих на розв’язання проблеми.
 3. Прогнозування результатів.

І рік роботи над темою

2015 – 2016

 

Виробити остаточний варіант теми діяльності

Вивчення літератури з проблеми, наявного перспективного педагогічного досвіду

Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.

Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи:

участь у роботі ШМО вчителів початкових класів.

Систематичне  поповнення  портфоліо  методичним матеріалом

Вивчення передового педагогічного досвіду роботи  .

Участь у роботі ШМО  (творчий звіт вчителів, які атестуться)

Виконано

Виконано

 

Виконано

 

Виконано

 

Виконано

Виконано

 

 

 

Виконано

 

Виконано

Виконано

 

Виконано

Виконано

Виконано

 

 1. Підвищення результативності навчально-виховного процесу через індивідуально-особистісний підхід до учнів
 2. Конкретизація проблемного питання:  «Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання   методу проектів  в дослідницькій діяльності молодших школярів».
 3. Науково-методичне опрацювання проблеми за літературними джерелами, вивчення передового досвіду колег.
 • Визначити теми і терміни для проектної діяльності, форми узагальнення
 • Виконання  роботи за програмою Power Point, за допомогою якої створюються презентації результатів дослідницької діяльності
 • Підготовка атестаційних матеріалів.
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок , та інш.)

Учитель                                                               Жуковська О.О.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Сама ідея перспективного плану самоосвіти вчителя досить змістова. Але, на мою думку, дійсно потрібно більш конкретизувати завдання. “Опрацювання проблеми за літературними джерелами, вивчення передового досвіду колег”- якими? яких? “Участь у роботі ШМО”- наприклад, виступ за якою темою?

 2. На мою думку, планування має підкріплюватись конкретними фактами участі викладача в чомусь, виступів десь, розробок і вивчення чогось. “Підвищення результативності навчально-виховного процесу через індивідуально-особистісний підхід до учнів” – де самоосвіта? “Визначити теми та терміни….” – те саме питання? Ваш план-це планування роботи, але не самоосвіти

 3. Серйозна робота учителя стоїть за сторінками плану самоосвіти. Цей план враховує всі аспекти роботи вчителя над педагогічною проблемою, шляхами її реалізації. На мій погляд, цей план – зразок для учителів, які атестуються.

 4. Матеріал заслуговує уваги. Хотілося більш конкретніше дізнатися над якими проектами працює вчитель на кожному етапі та яких предметів це стосується.