Програма виховання і навчання дітей

Для учнів, що виховуються в неблагонадійній сім’ї

Автор: заступник директора з виховної роботи Александрова Олена Василівна

Виховання і навчання дітей

Розділ І. Актуальність , мета і завдання проекту

Актуальність проекту: Економічні та соціальні кризи призводять до того, що багато дітей опиняються в складних життєвих обставинах . Вони виховуються без  належного батьківського піклування та турботи. Зростаючи в родинах, де батьки зловживають алкоголем, діти не можуть засвоїти адекватні принципи та норми поведінки у суспільстві. Вони не мають можливості виробити побутові навички, які необхідні в сучасних умовах життя, навички догляду за собою, навички міжособистісного, міжстатевого спілкування тощо.. На жаль, більшість таких дітей у певні періоди свого життя потрапляють у притулки для дітей , перебувають на обліку у службах у справах дітей. Всі діти з такої категорії  – це хлопчики та дівчата, майбутні господарі та господині, сім’янини, батьки. Але негативний батьківський приклад або взагалі його відсутність найчастіше призводить до того, що вони не можуть побудувати гармонійні, щасливі родини, не мають елементарних навичок догляду за собою (зовнішністю, одягом), також у них абсолютно відсутній позитивний досвід побудови стосунків з протилежною статтю, низька культура спілкування, що часто призводить до негативних наслідків. У час, коли загальнолюдські життєві цінності, що формувались протягом тисячоліть, втрачають свою вагомість, а суспільство стає все більш жорстким та меркантильним, соціальні норми нехтуються повсякчас, постає цілком очевидним необхідність формування нової системи ціннісних орієнтацій, яка б стала дороговказом у побудові власної особистості, здобуття професії, створенні сім`ї, вчасному планованому народженні дітей та їх вихованні, адже родина, як відомо, є фундаментальною ланкою суспільства, а діти, що в ній виховуються – майбутнім держави. Актуально те, що саме формування ціннісних орієнтацій, навичок безпечної поведінки у ранньому віці впливає на життєву орієнтацію особистості і суспільства в цілому, тому необхідно впливати на формування цих процесів з метою “виправлення помилок” при вихованні та навчанні. Отже, формування системи цінностей, виховання на основі формування життєвих навичок (безпечної поведінки, прийняття рішення, усвідомленого вибору), подання знань про права і обов’язки є цікавим, складним і водночас необхідним завданням на сьогоднішній день у роботі, особливо, з даною категорією підлітків.

Даний проект передбачає створення та забезпечення функціонування у школі  «Табору  добрих звичок», що являтиме собою цикл занять для хлопців та дівчат різних вікових груп (від 11 до 16 років) щодо формування ціннісних орієнтацій, життєвих навичок та корисних для здоров’я та майбутнього життя звичок. Заняття  будуть проводитись групою  професіоналів: юристів, психологів, лікарів, перукарів,  кухарів тощо, які допоможуть дітям засвоїти необхідний базис знань, умінь, навичок для подальшої ефективної організації власного життя.

Впровадження даного проекту дасть змогу покращити поінформованість дітей про юридичні та духовні аспекти створення гармонійної сім’ї, про ведення господарства, також дасть змогу виробити  в учнів елементарні навички догляду за своєю зовнішністю, навички спілкування з протилежною статтю та етично-естетичні норми і принципи поведінки.

Мета проекту: Організація та подальша методична координація діяльності ” Табору добрих звичок” на базі школи  до систематичної роботи з учнями  у напрямку розвитку життєвих навичок та побудови відповідних життєвих перспектив.

Завдання проекту:

 1. Спільно з групою залучених до реалізації проекту спеціалістів визначення кола питань, найбільш оптимальних для включення у програму діяльності ” Табору  добрих звичок”;
 2. Створення групи волонтерів з числа професіоналів різних галузей (психології, педагогіки, економіки, права, медицини, перукарського мистецтва, домоуправління, кулінарії, церкви);
 3. Підготовка та проведення апробаційного та навчальних тренінгів для групи спеціалістів-волонтерів:

3.1. Розробка програми проведення циклу тренінгів для спеціалістів- волонтерів щодо створення, функціонування, змістового наповнення ” Табору  добрих звичок”:

 • – морально-етичні засади функціонування “Табору добрих звичок”;
 • – формування здорового способу життя та побудова життєвих перспектив як основа діяльності ” Табору добрих звичок”;
 • – особливості роботи з  даною категорією дітей;
 • – відпрацювання поєднаного комплексу занять “Табору  добрих звичок”, їх логіки та взаємодоповнюваності.

3.2. створення та друк демонстраційних, методично-інформаційних тренінгових матеріалів та інформаційних буклетів;

3.3. проведення тренінгів (апробаційного та навчальних) для волонтерської групи

 1. Організація та забезпечення функціонування “Табору добрих звичок” на базі школи :

4.1. оформлення відповідних домовленостей з адміністрацією школи;

4.2. формування групи дітей – учнів “Табору добрих звичок”;

4.3. безпосереднє проведення занять групою волонтерів-професіоналів з учнями;

4.4. моніторинг ефективності функціонування “Школи добрих звичок”.

 1. Проведення заключного круглого столу за результатами проекту з залученням фахівців державних, громадських організацій, що були залучені до реалізації проекту, а також представників ЗМІ .

 Розділ ІІ. План реалізації проекту:

 • – №,
 • Назва етапу,
 • – Термін реалізації,
 • Опис заходів для здійснення етапу,
 • Результати здійснення,
 • Місяць етапу реалізації проекту
 1. Підготовчий етап: документальне та методичне забезпечення проекту; розробка загальної концепції, навчального плану та програми тренінгів; підготовка методично- інформаційних тренінгових матеріалів; залучення ЗМІ для висвітлення діяльності проекту. Підготовлена необхідна документальна база для ефективного здійснення проекту, розроблена робоча концепція план та програми тренінгів, видано декілька статей у засобах масової інформації. Розробка та друк інформаційних буклетів , інформаційно- методичних буклетів з  профілактики ризикованої поведінки та формування здорового способу життя для учнів даної категорії дітей.
 2. Пілотний етап: проведення апробаційного тренінгу із запрошеними фахівцями ; проаналізовано позитивні та негативні результати, за необхідністю – внесено зміни до навчально-тренінгової програми.
 3. Етап навчання: підготовка та проведення навчальних тренінгів для групи спеціалістів-волонтерів) з метою підготовки до діяльності з учнями з неблагонадійних родин  у рамках «Табору добрих звичок».
 1. Етап поширення інформації :здійснення профілактичної роботи підготовленими спеціалістами . Створено діючу систему проведення профілактичної тренінгової роботи з дітьми та підлітками у рамках “Табору добрих звичок”. На всіх етапах проекту планується залучення засобів масової інформації з метою висвітлення діяльності та інформування громадськості щодо результатів проекту, а також зацікавлення підлітків, молодих та дорослих людей щодо отримання якомога детальнішої інформації щодо даної проблеми.

Розділ ІІІ. Ресурси, необхідні для реалізації поекту :

Методична допомога у підготовці програми тренінгів та підготовці фахівців, обладнання приміщення для організації заходів, технічна допомога.

Розділ ІV. Кінцевий результат проекту

Короткострокові результати:

По закінченні проекту: 1. Реалізація проекту дасть можливість запровадити систематичну роботу з дітьми, що перебувають у групі ризику, у напрямку формування цінностей, зокрема здоров’я та сім’ї, життєвих навичок та орієнтацій, надання учням інформаційної, консультативної та методичної допомоги.

Етапи підведення підсумків:

 1. Проведення круглого столу за результатами проекту, складення звітів. Підведено підсумки проекту; створено рекомендації щодо подальшої діяльності у даному напрямку; складено загальний звіт на базі отриманих звітів,що допоможуть планувати своє майбутнє, працевлаштовуватись, створити гармонійну родину тощо.
 2. Засвоєння дітьми неблагонадійних родин ціннісних орієнтацій, елементарних навичок гігієни, безпечної поведінки, ведення домашнього господарства та сімейного бюджету, формування поняття усвідомленого батьківства, знань про свої права та обов’язки дасть можливість дітям побудувати нові життєві перспективи, по іншому планувати своє майбутнє.
 3. Проводячи роботу на базі школи з дітьми спеціалісти зможуть залучати молодих людей, представників громадських молодіжних організацій, що сприятиме актуалізації проблеми серед молодіжних кіл.
 4. Круглий стіл, що буде проведено за результатами проекту, дасть змогу привернути увагу громадськості та державних установ до проблем самовизначення та здоров’я й подальшого життя дітей, які виховуються в неблагонадійних родинах.

 Довгострокові результати проекту:

 1. Поширення роботи в цьому напрямку діяльності в більшості шкіл району.
 2. Покращення поінформованості дітей даної категорії щодо створення повноцінно функціонуючої сім’ї, небезпек ризикованої поведінки та шляхів її попередження, засад здорового способу життя сприятиме захисту прав дітей, покращенню їх здоров’я та усвідомлення ними його цінності у майбутньому.
 3. Формування у дітей, підлітків та молоді, що виховуються в неблагонадійних родинах елементарних навичок ведення здорового способу життя, надання інформації про способи попередження небезпек, відповідальної поведінки, планування майбутнього тощо дасть їм можливість захистити себе, зберегти здоров’я та репродуктивні функції, дасть можливість протистояти негативним впливам середовища, з якими вони часто стикаються вдома , вподальшому створити гармонійні сім’ї.

Довготривалість проекту: Після впровадження проекту в школі за допомогою інноваційних методів буде проводитись систематична робота щодо формування життєво важливих навичок у середовищі дітей та підлітків. Підготовані спеціалісти  зможуть провести відповідну навчальну роботу зі своїми колегами , поширивши знання щодо використання інноваційних методів профілактики негативних явищ. Підвищення рівня компетентності з даного питання вчителів, праці, а через проведення ними відповідної роботи, дітей та підлітків, дасть змогу поширити знання щодо ведення ЗСЖ, а отже буде зроблено важливий крок для вирішення даної проблеми у країні. Подальше просунення інтересів проекту може створити умови для його впровадження в інших областях України.

Таким чином, можемо стверджувати, що більше ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуальних, людських) буде виділено в майбутньому на розв’язання даної проблеми в Україні. Розроблена програма тренінгів може бути використана рядом організацій, що проводять освітню роботу з дітьми та підлітками (школи, гуртки, громадські організації тощо). Таким чином, залучення різних організацій до подальшої реалізації проекту сприятиме покращанню становища підлітків і молоді в країні, затвердження засад здорового способу життя.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Досить цікава ідея створення у школі «Табору добрих звичок». Проблеми неблагополучних сімей необхідно вирішувати відразу ж після їх виявлення, а не чекати, коли дорослі і діти самі візьмуться за розум. Найгостріша проблема з`являється тоді, коли дитина виросла в такій сім`ї, він не знає іншого життя, тому на прикладі своїх батьків продовжує вести себе точно так само, як і вони. Це найстрашніше. Саме тому неблагополучні сім`ї прогресують. Їх стає з кожним днем все більше.

 2. Проектна робота подібного спрямування, особисто для мене, є новою, але, враховуючи специфіку класу, можливою. Зацікавив “Табір добрих звичок”, спасибі за ідею, попробую реалізувати на практиці.