Сучасні вимоги до практичного навчання студентів іноземної мови

Автор: викладач німецької мови Венгринович Оксана Йосифівна

Screenshot_1Наше суспільство рухається вперед, воно весь час змінюється, посилюється інтерес до мовної освіти як важливого інструменту людини в полікультурній спільноті людства. Мовна освіта є важливим засобом, що формує свідомість особистості. Сучасне життя вимагає змін і нових підходів до практичного навчання іноземної мови.


Сучасні вимоги до практичного навчання

студентів іноземної мови


 «Якщо ви розмовляєте з людиною на мові яку вона розуміє, то сказане потрапить до голови, якщо ж на її рідній мові, то до серця».                 

          Нельсон Мандела


Наше суспільство рухається вперед, воно весь час змінюється, посилюється інтерес до мовної освіти як важливого інструменту людини в полікультурній спільноті людства. Мовна освіта є важливим засобом, що формує свідомість особистості. Сучасне життя вимагає змін і нових підходів до практичного навчання іноземної мови.

Існує безліч завдань для досягнення цієї мети. Серед них: правильна вимова, розуміння на слух звуків, слів, та словосполучень; володіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування; отримання знань про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнання відомого лексичного та граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання цього у процесі усного спілкування; оволодіння технікою читання професійних текстів; використання прийомів ознайомлювального та навчального читання; засвоєння відомостей про звичаї та традиції країни, мова якої вивчається.

Важливо ставити перед студентами позитивну мотивацію щодо вивчення іноземної мови, розвивати інтерес до пізнання навколишнього світу, а також формувати здатність і готовність до іншомовного навчання.

Одним із важелів виконання цих завдань є правильне планування занять, консультацій та позаурочної роботи. Необхідно використовувати технічні засоби навчання, наочність. Не менш важливим є і індивідуальний підхід до кожного студента, вміння передбачати різні ситуації, які виникають під час занять. Для підвищення  мовної активності студентів з невисоким рівнем знань можна використовувати картки опори, мовні штампи та мовні зразки, а для студентів із високим рівнем знань можна скласти завдання використовуючи різні ситуації, плани до розповідей, описи подій. Всі студенти повинні бути охоплені роботою.

Для студентів передбачена і самостійна робота із вивчення іноземної мови. Студентам необхідно довести до відома  як вчити слова, вирази, звернути увагу на техніку читання, розуміти прочитане, вести діалог, граматично правильно складати речення.

Як працювати над вимовою? Як можна частіше слухати іноземну мову по радіо, телебаченні, в кіно, спілкуватися по інтернеті. Тренувати вимову, інтонацію, вслухатись в вимову окремих звуків, навіть якщо студент не зрозуміє зміст почутого, читати вголос тексти, діалоги, слова, вирази.

Як працювати над лексикою? Вчити слова в ігровій манері, використовуючи маленькі листочки та виписуючи нові слова на них. На звороті писати те, що допомагає: переклад, німецький синонім, коротке німецьке речення, в якому є це слово. Вчити слова можна вдома, в автобусі…

Як працювати над граматикою? Студент може розписати на листочках найбільш важливе: форми допоміжних та модальних дієслів, активний, пасивний стан, Partizip II дієслів, відмінювання прикметників, займенників, іменників, моделі речень, типи речень. При заповненні листочків студентові стане ясно, що він зрозумів, а в чому він відчуває труднощі. Тренуючи граматику у реченнях, можна довести до автоматизму моделі речень, тоді вони стануть і на письмі вірними. Особливо цей метод підходить для таких структур:

артикль + прикметник+ іменник

Dativ після прийменників

чергування D, Akk

дієслово +присудок + dass в кінці речень

Як працювати над текстом? Швидке читання- це  метод для першого знайомства з текстом. Перш за все подивіться, яка величина тексту. Потім зауважте, скільки часу займе у вас ознайомлювальне  читання. Мета такого читання- зрозуміти, про що говориться в тексті, яка його передмова, його основна інформація. На основі заголовку чи назви тексту складіть собі уявлення про його зміст.  Відмовтесь при цьому від користування словником. Замість цього постарайтеся зрозуміти незнайомі слова на основі контексту. Працюючи над текстом користуйтесь кольоровими маркерами. Підкреслюйте такі слова, вирази, які здаються вам важливими з точки зору змісту. Тексти, опрацьовані з маркером, можна охопити одним поглядом. В них добре видно важливі змістовні частини. Читайте вголос. Голосне читання, без слухачів, представляє собою інтенсивний вид читання. Коли читаєш голосно, то одночасно виробляєш автоматизм у вимові, граматиці, словнику. Слова в словнику подано в повній формі. Якщо в тексті слова зустрічаються в іншій формі, то для того, щоб знайти їх у словнику потрібно поставити їх у початковій формі. При перекладі речення необхідно визначити просте воно чи складне. У складнопідрядному реченні визначити головне і підрядне, потім знайти підмет, присудок, додаток. Потім перекласти невідомі вам слова, користуючись словником, зрозуміти загальний зміст прочитаного та зробити літературний переклад.

Як працювати із загальним німецько-українським словником?

Вивчіть на пам’ять німецький алфавіт. Слова в словниках розташовуються за алфавітом заголовних слів, з початку за алфавітом першої літери, потім – другої і т. д. Перекладаючи слово необхідно знати, що воно може вступати в зв’язок з іншими словами. Деякі слова мають кілька значень, тому для правильного перекладу необхідно звертати увагу, який переклад найбільш підходить по змісту даного речення. Необхідно знати, що слова в словнику подані у початкових формах: іменники та займенники у називному відмінку однини, прикметники у короткій формі, дієслова в неозначеній формі. Тому потрібно невідоме слово із речення поставити у початковій формі, а потім вже шукати його значення у словнику. У словнику подано таблицю основних форм сильних та неправильних дієслів, якою необхідно вміти користуватися для правильного перекладу дієслів. Рід іменників в німецько-українському словнику позначають латинськими буквами:

m (masculinum) – чол. р.,

f (femininum) – жін. р.,

n (neutral)  – с. р.,

m, Topf (der)

f, Topsucht (die)

n, Korn (das)

Словосполучення потрібно шукати за першим словом, наприклад:

nach wie vor – за словом nach

У тих випадках, коли важко зрозуміти чи це словосполучення, чи це просто розміщені поруч слова, шукайте кожне слово окремо. У словнику зустрічаються скорочення, які теж треба знати:

  1. sg. Einzahl – однина
  2. pl. Mehrzahl – множина
  3. jemandem – комусь
  4.      jemanden – когось

etw. etwas – щось

Успіхів вам у вивченні іноземної мови, натхнення, нових вражень.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

  1. Позитивна мотивація вивчення іноземної мови налаштовує студентів на співпрацю.Стаття допоможе педагогам зацікавити студентів над самостійним вивченням іноземної мови ,дає дієві поради як працювати з текстом,як працювати з словниками.Хороша робота.Дякую