Зошит для самостійних робіт з предмета:
«Анатомія та фізіологія людини»

Автор: викладач анатомії Корнієнко Олексій Петрович

ПЕРЕДМОВА

Зошит для самостійних робіт студентів розроблено з метою полегшення та конкретизації позааудиторної роботи студентів з тем, відведених на самостійне опрацювання з предмета «Анатомія та фізіологія людини». За навчальною програмою та навчальним планом 2007 року на самостійну роботу відведено 81 година, які розбито на різну кількість годин (від 2 до 4), в залежності від об’єму матеріалу та його складності, деякі теми об’єднано водну карту ООД:

№ з/п Зміст теми Самостійна робота
1 Анатомія і фізіологія людини як фундаментальні біологічні дисципліни 2
2 Поняття про орган, систему органів. Організм як єдине ціле. Загальні відомості про гомеостаз та його значення. Біологічна характеристика живого організму 2
3 Загальна характеристика кісток. Види з’єднань кісток 4
4 Кістки верхньої та нижньої кінцівок, їх з’єднання 2
4 Череп. Кістки черепа, їх з’єднання 2
5 Основні відомості про м’язову систему людини та її значення. М’язи та фасції голови, шиї, тулуба 4
6 Фізіологія м’язів 4
7 Загальний огляд будови й функцій нервової системи 2
8 Головний мозок. Довгастий мозок. Міст. Мозочок 2
9 Головний мозок. Середній та проміжний мозок 2
10 Кінцевий мозок 2
11 Автономний відділ. Автономна частина периферійної нервової системи та її роль у забезпеченні вісцеральних функцій. Поняття про метасимпатичну систему 2
12 Загальний огляд залоз внутрішньої секреції. Гіпоталамус 2
13 Гіпофіз та шишкоподібна залоза як центральні регулювальні ендокринні залози 2
14 Травлення як початковий етап обміну речовин. Функціональний зв’язок органів травної системи: травлення в ротовій порожнині, шлунку й дванадцятипалій кишці 2
15 Черевна та тазова порожнини. Очеревинна порожнина. Шлунок 2
16 Функціональна анатомія печінки та підшлункової залози. Значення їх у травленні 2
17 Тонка та товста кишки. Травлення. Всмоктування 2
18 Функціональна анатомія органів дихальної системи 3
19 Суть і значення дихання для організму 2
20 Обмін речовин як основна ознака життя 3
21 Обмін енергії. Теплообмін 3
22 Кров. Вчення про гомеостаз (К. Бернар). Групи крові. Лімфатична система. Органи кровотворення та імунного захисту. Поняття про імунітет 2
23 Кров і лімфа як внутрішнє середовище організму. Гомеостаз. Основні біологічні константи крові. Склад крові та лімфи. Взаємозв’язок між кров’ю, тканинною рідиною та лімфою 2
24 Поняття про гемостаз. Групи крові 2
25 Загальні питання анатомії та фізіології серцево-судинної системи. Поняття про гемомікроциркуляторне русло та його ланки 2
26 Фізіологія серця. Фізіологічні властивості серцевого м’яза. Серцевий цикл 2
27 Фізіологія серця. Зовнішні прояви та регуляція діяльності серця 2
28 Фізіологія судин. Артеріальний тиск 2
29 Фізіологія судин. Регуляція тонусу судин 2
30 Виділення. Анатомія та фізіологія сечової системи 3
31 Фізіологія жіночих статевих органів 3
32 Органи чуття. Поняття про сенсорний процес та його значення в задоволенні потреб людини. Класифікація органів чуття 2
33 Загальний огляд органів чуття та їх класифікація. Нюхова та смакова сенсорні системи. Шкіра як допоміжний апарат соматичної сенсорної системи 2
34 Зорова сенсорна система та її допоміжний апарат 2
35 Усього 81

Вимоги до самостійної роботи студентів

Під час самостійного доаудиторного вивчення студентами матеріалу деяких розділів доцільно використовувати орієнтовні карти (алгоритми). Вони допомагають систематизувати матеріал, виділити головне, визначити логічні зв’язки, виробити навички структурування та сформувати індивідуальні прийоми засвоєння великих об’ємів інформації.

Самостійна робота студентів планується й організовується відповідно до основних положень “Організації навчального процесу у вищих закладах освіти”, затверджених Міністерством освіти України.

Черговість розділів і тем, передбачена тематичним планом, узгоджена з іншими професійно-орієнтованими та клінічними дисциплінами.

Розроблено викладачем І категорії Старобільського обласного медичного училища Корнієнко О.П.. Автор з вдячністю прийме всі зауваження та пропозиції, щодо розробленого посібника.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *